Work แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Work แปลว่า

Work
(Work อ่านว่า เวิ๊ร์ค)
Work แปลว่า งาน การงาน ทำงาน [adj. n. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Work ภาษาอังกฤษ

than the six journalism school graduates that came here looking for Work this morning?
(แฑ็น เดอะ ซิคซ เจอแนะลิสม ซคูล กแรจอิวเอ็ท แดท เคม เฮียร ลุคอิง ฟอ เวิค ดีซ มอนิง)
พวกเด็กที่จบวารสาร 6 คนที่มาสมัครงานเมื่อเช้าอีกงั้นเหรอ?

What makes it Work is that you put yourself into it. I like that.
(ฮว็อท เมค ซิท เวิค อีส แดท ยู พัท ยุรเซลฟ อีนทุ อิท ไอ ไลค แดท)
สิ่งที่ทำให้มันเวิร์คก็คือ นายใส่ตัวเองลงไปในเรื่อง ฉันชอบ

I don’t. I know, but you love your Work and
(ไอ ด้อนท์ ไอ โน , บัท ยู ลัฝ ยุร เวิค แอ็นด)
ฉันไม่ให้คุณเปลี่ยนผ้าอ้อมตอนที่คุณกำลังอารมณ์เสียหรอก ผมไม่ได้อารมณ์เสีย ผมแค่..

Here’s an idea. Why don’t you stay home and I’ll go to Work while he grows out of it.
(เฮียร แอน ไอดีอะ ฮไว ด้อนท์ ยู ซเท โฮม แอ็นด อิล โก ทู เวิค ฮไวล ฮี กโร เอาท อ็อฝ อิท)
งั้นเอาแบบนี้ ทำไมคุณไม่อยู่กับบ้าน แล้วให้ฉันไปทำงานระหว่างที่รอเค้าหายล่ะ

I know that, but you were the one that said you didn’t wanna Work anymore.
(ไอ โน แดท , บัท ยู เวอ ดิ วัน แดท เซ็ด ยู ดิ๊นอิน วอนนา เวิค แอนนี่มอ)
ผมรู้ แต่คุณเป็นคนบอกเองนิว่า คุณไม่อยากไปทำงานแล้ว

Look, we love your Work as an entertainer.
(ลุค , วี ลัฝ ยุร เวิค แอ็ส แอน เอนเทอะเทนเออะ)
ดูน่ะ เราคิดว่าคุณขาย\ พวกรายการบันเทิง

to Work on a subject matter that means more
(ทู เวิค ออน อะ ซับเจคท แมทเทอะ แดท มีน โม)
เพื่อทำงานในหัวข้อ ที่มีความหมายอย่างยิ่ง

As for the Work over the months, we divided it into three sections.
(แอ็ส ฟอ เดอะ เวิค โอเฝอะ เดอะ มันธ , วี ดิไฝด ดิท อีนทุ ธรี เซคฌัน)
จากการทำงานหนักร่วมเดือน เราก็ได้แบ่งเป็นสามตอน

And isn’t that why we Work so hard now, why we fight for every inch,
(แอ็นด อีสซึ่น แดท ฮไว วี เวิค โซ ฮาด เนา , ฮไว วี ไฟท ฟอ เอฝริ อินช ,)
นั่นไม่ใช่รึที่เราต้องทำงานอย่างหนัก ทำไมเราต้องสู้ทุกฝีเก้า

I hope things Work out for you today.
(ไอ โฮพ ธิง เวิค เอาท ฟอ ยู ทุเด)
งั้นวันนี้ ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณต้องการนะ

Although it was hard Work filming Family Outing…
(ออลโฑ อิท วอส ฮาด เวิค filmings แฟมอิลิ เอาทอิง)
แม้ว่าการถ่ายทำแฟมิลี่ เอาท์ติ้งจะมีความยากลำบาก…

But I feel like using my strength was worth it, and my hard Work paid off…
(บัท ไอ ฟีล ไลค ยูสซิง มาย ซทเร็งธ วอส เวิธ อิท , แอ็นด มาย ฮาด เวิค เพลด ออฟฟ)
แต่ชั้นรู้สึกอยากจะใช้พลังที่มีอยู่ให้มีค่า,จะได้คุ้มค่าต่อการทำงานหนัก

I wil Work even harder in the future.
(ไอ wil เวิค อีเฝ็น อาณ์เดอ อิน เดอะ ฟยูเชอะ)
ชั้นจะทำงานให้หนักยิ่งๆขึ้นต่อไป

I think we’re going to need 5 people to Work with the grindstone!
(ไอ ธิงค เวีย โกอิ้ง ทู นีด 5 พี๊เพิ่ล ทู เวิค วิฑ เดอะ grindstone !)
ฉันว่าเราต้องใช้ 5 คนกับไอ้หินบดนี่!

I hope things Work out for you.
(ไอ โฮพ ธิง เวิค เอาท ฟอ ยู)
ชั้นหวังว่ามันจะเหมาะกับคุณ

We’ll try to Work things out.
(เว็ล ทไร ทู เวิค ธิง เอาท)
พวกเราจะพยายามคำนวณออกมาละกัน

All the hard Work we did together for 2 years…
(ออล เดอะ ฮาด เวิค วี ดิด ทุเกฑเออะ ฟอ 2 เยีย)
พวกเราทำงานหนัีกมาด้วยกันตลอด 2 ปี

Also Daesung has to Work in Japan, and couldn’t fix his schedule, so he can’t come out today… [Happily greeting everyone…]
(ออลโซ Daesung แฮ็ส ทู เวิค อิน จะแพน , แอ็นด คูดซึ่น ฟิคซ ฮิส ซเคจยูล , โซ ฮี แค็นท คัม เอาท ทุเด [ แฮพพิลิ กรีทอิง เอ๊วี่วัน ])
วันนี้แดซองกำลังทำกิจกรรมอยู่ที่ญี่ปุ่น และก็เลื่อนตารางงานไม่ได้ เขาเลยไม่สามารถมาได้ ทักทายทุกคนอย่างมีความสุข

Also Daesung has to Work in Japan, and couldn’t fix his schedule, so he can’t come out today…
(ออลโซ Daesung แฮ็ส ทู เวิค อิน จะแพน , แอ็นด คูดซึ่น ฟิคซ ฮิส ซเคจยูล , โซ ฮี แค็นท คัม เอาท ทุเด)
วันนี้แดซองกำลังทำกิจกรรมอยู่ที่ญี่ปุ่น และก็เลื่อนตารางงานไม่ได้ เขาเลยไม่สามารถมาได้

Hey Sang Ryul, you Work really well.
(เฮ แซ็ง Ryul , ยู เวิค ริแอ็ลลิ เว็ล)
เฮ้ ซังเรียว นายทำได้ดีจริงๆ

I Work every day of the month!
(ไอ เวิค เอฝริ เด อ็อฝ เดอะ มันธ !)
เดือนนึง ฉันทำงานทุกวัน!

Mr. Director, I Work every day of the month!
(มีซเทอะ ดิเรคเทอะ , ไอ เวิค เอฝริ เด อ็อฝ เดอะ มันธ !)
ผู้กำกับ, เดือนนึง ฉันทำงานทุกวันนะ

But listen. I Work every day of the month!
(บัท ลิ๊สซึ่น นาย เวิค เอฝริ เด อ็อฝ เดอะ มันธ !)
แต่ ฟังก่อน เดือนนึง ฉันทำงานทุกวันนะ

Ahh, this is excessive! I Work every day of the month!
(อา , ดีซ ซิส เอ็คเซซซิฝ ! ไอ เวิค เอฝริ เด อ็อฝ เดอะ มันธ !)
อ๊า, นี่มันเกินไปนะ! เดือนนึง ฉันทำงานทุกวันนี่!

How are we going to make Jaesuk Work later?
(เฮา อาร์ วี โกอิ้ง ทู เมค Jaesuk เวิค เลทเออะ)
เราจะทำยังไงให้แจซอกทำงาน?