Find แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Find แปลว่า

Find
(Find อ่านว่า ไฟนด์)
Find แปลว่า หา เจอ ค้นพบ [n. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Find ภาษาอังกฤษ

Did you Find him? You know what?
(ดิด ยู ไฟนด ฮิม ยู โน ฮว็อท)
ทำหล่นรึเปล่า? ไม่ๆ ฉันวางไว้ตรงนี้

I don’t I don’t Find the things I’m saying that interesting.
(ไอ ด้อนท์ ไอ ด้อนท์ ไฟนด เดอะ ธิง แอม เซอิง แดท อีนทเร็ซทิง)
ผมไม่..ผมไม่ได้รู้สึกว่า สิ่งที่ผมจะพูดมันน่าสนใจเลยซักนิด

‘Cause you know we couldn’t Find a better dog.
(คอส ยู โน วี คูดซึ่น ไฟนด อะ เบทเทอะ ด็อก)
เพราะแกก็รู้ว่า เราไปหาหมาตัวอื่นที่ดีกว่าไม่ได้

Your mom’s not going to Find out. I… my father.
(ยุร มัม น็อท โกอิ้ง ทู ไฟนด เอาท ไอ มาย ฟาเฑอะ)
น้องของนาย คอเนอร์ ริชาร์ด โกรแกน”

Frankly, we didn’t Find him appropriate.
(ฟแร็งคลิ , วี ดิ๊นอิน ไฟนด ฮิม แอ็พโรพริอิท)
พูดตรงๆ เราก็ไม่เห็นว่าเขาเหมาะสมอะไร

I Find it more interesting than keeping still.
(ไอ ไฟนด ดิท โม อีนทเร็ซทิง แฑ็น คีพอิง ซทิล)
ผมพบว่ามันน่าสนใจ\ กว่าการทำอะไรไปเรื่อยๆ

Yeah. Personally, I Find those Italian shoes very effeminate.
(เย่ เพอซแน็ลลิ , ไอ ไฟนด โฑส อิแทลแย็น ฌู เฝริ เอ็ฟเฟมอินิท)
ครับท่าน โดยส่วนตัว ผมพบว่า รองเ้ท้าอิตาเลี่ยนดูอ้อนแอ้นเกิน

Hey, you know what would be an interesting thing to Find out?
(เฮ , ยู โน ฮว็อท วูด บี แอน อีนทเร็ซทิง ธิง ทู ไฟนด เอาท)
นายรู้อะไรมั้ยว่ายังมีอะไร ต้องค้นหาเพิ่มอีก

so I couldn’t Find the transcript.
(โซ ไอ คูดซึ่น ไฟนด เดอะ ทแรนซคริพท)
คือผมไม่เคยเจอใบเอกสารสำคัญ

You don’t Find them too effeminate?
(ยู ด้อนท์ ไฟนด เฑ็ม ทู เอ็ฟเฟมอินิท)
แต่ไม่ทำให้ดูอ้อนแอ้นไปหน่อยรึ

I’m sure we can Find a solution.
(แอม ฌุร วี แค็น ไฟนด อะ โซลยูฌัน)
ผมแน่ใจว่าเราหาทางแก้ไขได้

The Elder is the only one unable to Find it
(ดิ เอลเดอะ อีส ดิ โอ๊นลี่ วัน อันเอ๊เบิ่ล ทู ไฟนด ดิท)
ผู้เฒ่าคือคนเดียวที่หาห้องอัดไม่เจอ..

I Find it ironic because I revealed my IQ…
(ไอ ไฟนด ดิท ไอรอนอิค บิคอส ไอ ริฝิล มาย IQ)
ผมว่ามันประหลาดเพราะว่าผมได้เปิดเผยไอคิวของชั้น…

They’re in a sesame leaf field, but they can’t Find sesame leaves
(เดรว อิน อะ เซซอะมี ลีฟ ฟีลด , บัท เฑ แค็นท ไฟนด เซซอะมี ลีฝ)
พวกเค้าอยู่ในทุ่งใบงา แต่พวกเค้าก็หาใบงาไม่เจอ

What’s the matter, sweety? She can’t Find her daddy.
(ฮว็อท เดอะ แมทเทอะ , ซวิทอิ ชี แค็นท ไฟนด เฮอ แดดดิ)
ระดับความยากเท่าไร? ระดับความยาก 39!

How did an idiot like you Find that?!
(เฮา ดิด แอน อีดเอียท ไลค ยู ไฟนด แดท !)
คนโง่อย่างนายไปหามันเจอได้ยังไงกันน่ะ?!

Hyung, go ahead and Find the house then. With Minjoon.
(Hyung , โก อะเฮด แอ็นด ไฟนด เดอะ เฮาซ เด็น วิฑ Minjoon)
พี่ เดินตรงไป แล้วก็หาบ้าน กับ มินจุน

Give me that! We’ll Find it on our own.
(กิฝ มี แดท ! เว็ล ไฟนด ดิท ออน เอ๊า โอน)
เอามันมานี่ เราจะหามันเอง

But now that I’m older I Find him sort of charming.
(บัท เนา แดท แอม โอลเดอะ ไอ ไฟนด ฮิม ซอท อ็อฝ ชามิง)
แต่ตอนนี้ฉันแกแล้ว ฉันว่าเขาค่อนข้างมีเสน่ห์

Go to the cave to Find the pickled kimchi! They have kimchi they’ve been pickeling for a year in a cave.
(โก ทู เดอะ เคฝ ทู ไฟนด เดอะ พิ๊คเคิ้ล kimchi ! เฑ แฮ็ฝ kimchi เดวฟ บีน pickelings ฟอ รา เยีย อิน อะ เคฝ)
ไปที่ถ้ำเพื่อหากิมจิที่ดองไว้! เขามีกิมจิที่ดองไว้ค้างปีอยู่ในถ้ำ.

Go to the cave to Find the pickled kimchi!
(โก ทู เดอะ เคฝ ทู ไฟนด เดอะ พิ๊คเคิ้ล kimchi !)
ไปที่ถ้ำเพื่อหากิมจิที่ดองไว้!

Haejin and I will go get that and make cold kimchi noodles. [Go to the cave to Find the pickled kimchi!]
(Haejin แอ็นด ดาย วิล โก เก็ท แดท แอ็นด เมค โคลด kimchi นู๊ดเดิ้ล [ โก ทู เดอะ เคฝ ทู ไฟนด เดอะ พิ๊คเคิ้ล kimchi ! ])
เฮจินกับฉันจะไปเอามัน และทำบะหมี่เย็น [ไปที่ถ้ำเพื่อหากิมจิที่ดองไว้!]

Finally, they Find the kimchi!!
(ไฟแน็ลลิ , เฑ ไฟนด เดอะ kimchi ! !)
ในที่สุด พวกเขาหากิมจิเจอ!!

Maybe Find where the water source is?
(เมบี ไฟนด ฮแว เดอะ วอเทอะ โซซ อีส)
นายอาจจะหาแหล่งน้ำเจอนะ.

So we Find his relatives in under two hours [Find Jongkook’s relatives in HaeInSa within two hours!]
(โซ วี ไฟนด ฮิส รีเลถีฝ ซิน อันเดอะ ทู เอาร [ ไฟนด Jongkooks รีเลถีฝ ซิน HaeInSa วิฑีน ทู เอาร ! ])
ดังนั้นเราต้องหาญาติของเขาให้เจอภายในสองชั่วโมง