Sure แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Sure แปลว่า

Sure
(Sure อ่านว่า ชัวร์)
Sure แปลว่า แน่ใจ มั่นใจ แน่นอน [adj. adv.]

ตัวอย่างประโยค Sure ภาษาอังกฤษ

So be Sure to ask for a protective sleeve when you pick up your coffee.
(โซ บี ฌุร ทู อาซค ฟอ รา พโระเทคทิฝ ซลีฝ ฮเว็น ยู พิค อัพ ยุร คอฟฟิ)
อย่าลืมขอกระดาษหุ้ม เวลาจับแก้วกาแฟ

I don’t know. I got to make Sure that…
(ไอ ด้อนท์ โน ไอ ก็อท ทู เมค ฌุร แดท)
ไม่รู้สิ ต้องแน่ใจว่า…

The only thing I know for Sure about Ben is he is a beautiful idea.
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ โน ฟอ ฌุร อะเบาท เบน อีส ฮี อีส ซา บยูทิฟุล ไอดีอะ)
สิ่งเดียวที่แม่รู้เรื่องเบ็น คือเขาเป็นความคิดที่สวยหรู

I’m pretty Sure I don’t mention myself in there The point is…
(แอม พรีททิ ฌุร ไอ ด้อนท์ เมนฌัน ไมเซลฟ อิน แดร์ เดอะ พอยนท อีส)
ฉันท้องล่ะ! อะไรนะ! ไม่จริง!

John, I’m just not Sure now is the right time.
(จอน , แอม จัซท น็อท ฌุร เนา อีส เดอะ ไรท ไทม)
จอห์น, พวกตัวตลกทุกตัวข้างนอกนั่น ล้วนแต่อยากมีคอลัมน์เป็นของตัวเอง

Well, we have to make Sure that doesn’t happen again.
(เว็ล , วี แฮ็ฝ ทู เมค ฌุร แดท ดัสอินท แฮพเพ็น อะเกน)
งั้น..เราก็ต้องทำให้แน่ใจว่า มันจะไม่เกิดขึ้นอีกสิครับ

I’m not Sure he really is a dog.
(แอม น็อท ฌุร ฮี ริแอ็ลลิ อีส ซา ด็อก)
ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นหมาด้วยซ้ำ

Well, sir, I’m Sure you’d agree,
(เว็ล , เซอ , แอม ฌุร ยูต อักรี ,)
ท่านครับ ผมเชื่อว่าท่านคงเห็นด้วย

I’m Sure we can find a solution.
(แอม ฌุร วี แค็น ไฟนด อะ โซลยูฌัน)
ผมแน่ใจว่าเราหาทางแก้ไขได้

Make Sure it’s spotless!!
(เมค ฌุร อิทซ ซพอทเล็ซ ! !)
ล้างให้สะอาดนะ!

You said to make Sure it’s clean…
(ยู เซ็ด ทู เมค ฌุร อิทซ คลีน)
นายบอกว่าเพื่อจะได้มั่นใจว่ามันสะอาด…

Are you Sure we’re ready for this? Well, like I told you…
(อาร์ ยู ฌุร เวีย เรดอิ ฟอ ดีซ เว็ล , ไลค ไก โทลด ยู)
นี่พี่ยังพยายามจะจับคู่ฉันกับชายแก่อยู่อีกหรอ? Yes

Make Sure you always rinse it for her…
(เมค ฌุร ยู ออลเว รินซ อิท ฟอ เฮอ)
นายต้องล้างน้ำให้เธอก่อนทุกครั้ง…

Jongshin and Sooro know for Sure that she’s his cousin
(Jongshin แอ็นด Sooro โน ฟอ ฌุร แดท ชี ฮิส เค๊าซิน)
จองชินกับซูโร มั่นใจว่าเธอเป็นญาติของเขา

I’m Sure all the people here know him
(แอม ฌุร ออล เดอะ พี๊เพิ่ล เฮียร โน ฮิม)
ผมแน่ใจว่าทุกคนที่นี่รู้จักเขา

I’m not Sure if you’re just really good at acting…
(แอม น็อท ฌุร อิฟ ยัวร์ จัซท ริแอ็ลลิ กุด แอ็ท แอคทิง)
ฉันไม่แน่ใจ ถ้าคุณแค่แสดงดีจริงๆ…

Not Sure who to believe!
(น็อท ฌุร ฮู ทู บิลีฝ !)
ไม่รู้จะเชื่อใคร!!

Each one completely Sure that they have a relative Hyori, Sangryul. You’re in for a shock as well.
(อีช วัน ค็อมพลีทลี ฌุร แดท เฑ แฮ็ฝ อะ รีเลถีฝ Hyori , Sangryul ยัวร์ อิน ฟอ รา ฌ็อค แอ็ส เว็ล)
แต่ละคนค่อนข้างมั่นใจว่าพวกเขาได้ญาติมาถูกต้อง เฮียวริ ซังเรียว. พวกเธอก็ต้องช็อคมากเช่นกัน

Each one completely Sure that they have a relative
(อีช วัน ค็อมพลีทลี ฌุร แดท เฑ แฮ็ฝ อะ รีเลถีฝ)
แต่ละคนค่อนข้างมั่นใจว่าพวกเขาได้ญาติมาถูกต้อง

You said to make Sure it’s clean. WHY DID YOU PICK ME?!
(ยู เซ็ด ทู เมค ฌุร อิทซ คลีน ฮไว ดิด ยู พิค มี !)
คุณจำหมู่บ้าน Dodeumbyut ได้ใช่ไหม? ได้

Are you Sure you want to do it that way?
(อาร์ ยู ฌุร ยู ว็อนท ทู ดู อิท แดท เว)
คุณแน่ใจนะว่าจะทำแบบนั้น?

I’m Sure of it.
(แอม ฌุร อ็อฝ อิท)
ฉันแน่ใจ

We’ve never left him before, but we are Sure he’ll behave…
(หวีบ เนฝเออะ เล็ฟท ฮิม บิโฟ , บัท วี อาร์ ฌุร เฮ็ล บิเฮฟ)
เตรียมพร้อมจู่โจม อาวุธพร้อมแล้วครับ

You need to make Sure your jackets…
(ยู นีด ทู เมค ฌุร ยุร แจคเค็ท)
ถอดเสื้อแจ๊กเก็ตด้วยครับ

Are you absolutely Sure about this, Adrian?
(อาร์ ยู แอบโซลยูทลิ ฌุร อะเบาท ดีซ , Adrian)
คุณแน่ใจดีแล้วเหรอ เอเดรียน?