Age แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Age แปลว่า

Age
(Age อ่านว่า เอจ)
Age แปลว่า อายุ [n. suf. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Age ภาษาอังกฤษ

who defined the Age we live in.
(ฮู ดิไฟน ดิ เอจ วี ไลฝ อิน)
ที่เป็นตัวแทนของยุคสมัยนี้

Jonshin, peed in public at the Age of 40…
(Jonshin , พี อิน พับลิค แอ็ท ดิ เอจ อ็อฝ 40)
จงชิน ขายหน้าต่อหน้าสาธารณชนในวัย 40 ปี

Age level, okay. Age level.
(เอจ เลฟเอ็ล , โอเค เอจ เลฟเอ็ล)
ระดับอายุ โอเค ระดับอายุ

After being reassured by her same Age sibling, Shiyeon is ready Are you ready? Yes!
(อาฟเทอะ บีอิง รีแอะฌูร ไบ เฮอ เซม เอจ ซิปบิง , Shiyeon อีส เรดอิ อาร์ ยู เรดอิ เย็ซ !)
หลังจากเรียกความมั่นใจโดยพี่น้องอายุเท่ากัน, ชิยอนพร้อมแล้ว เธอพร้อมไหม? พร้อม!

After being reassured by her same Age sibling, Shiyeon is ready
(อาฟเทอะ บีอิง รีแอะฌูร ไบ เฮอ เซม เอจ ซิปบิง , Shiyeon อีส เรดอิ)
หลังจากเรียกความมั่นใจโดยพี่น้องอายุเท่ากัน, ชิยอนพร้อมแล้ว

Such childish tricks at the Age of forty Auntie, we wish you good health!
(ซัช ไชลดิฌ ทริค แอ็ท ดิ เอจ อ็อฝ ฟอทิ อานทิ , วี วิฌ ยู กุด เฮ็ลธ !)
ช่างเป็นอุบายที่เด็ก สำหรับคนอายุ40แล้ว คุณป้า เราขอให้คุณป้าสุขภาพดี!

Such childish tricks at the Age of forty
(ซัช ไชลดิฌ ทริค แอ็ท ดิ เอจ อ็อฝ ฟอทิ)
ช่างเป็นอุบายที่เด็ก สำหรับคนอายุ40แล้ว

Shall we go? Yes. [After being reassured by her same Age sibling, Shiyeon is ready]
(แฌ็ล วี โก เย็ซ [ อาฟเทอะ บีอิง รีแอะฌูร ไบ เฮอ เซม เอจ ซิปบิง , Shiyeon อีส เรดอิ ])
พวกเราไปได้รึยัง ได้ไหม

Probably the first to have asked her a fish’s Age Fishmonger: About ten years old? About ten…
(พรอบอับลิ เดอะ เฟิซท ทู แฮ็ฝ อาซค เฮอ รา ฟิฌ เอจ Fishmonger : อะเบาท เท็น เยีย โอลด อะเบาท เท็น)
ไม่น่าเชื่อว่าจะถามเกี่ยวกับอายุของปลา คนขายปลา: น่าจะซักสิบปีได้มั้ง? ประมาณสิบปี…

The rivals with the biggest Age gap…
(เดอะ ไรแฝ็ล วิฑ เดอะ บิ๊กเกส เอจ แก็พ)
คู่เเข่งขันที่มีช่องว่างระหว่างวัยขนาดใหญ่….

Same Age family members
(เซม เอจ แฟมอิลิ เมมเบอะ)
สมาชิกในแฟมิลี่ที่อายุเท่ากัน

What were the same Age family like when they were young?
(ฮว็อท เวอ เดอะ เซม เอจ แฟมอิลิ ไลค ฮเว็น เฑ เวอ ยัง)
สมาชิกในเเฟมิลี่ที่อายุเท่ากันตอนเด็กพวกเค้าเป็นยังไงกันนะ

Family’s Same Age people Chunhee and Hyori
(แฟมอิลิ เซม เอจ พี๊เพิ่ล Chunhee แอ็นด Hyori)
คนในแฟมิลี่ที่อายุุเท่ากัน ซอนฮีและฮโยรี

Chapter 2: Same Age mates preparing breakfast
(แชพเทอะ 2 : เซม เอจ เมท preparings บเรคฟัซท)
ตอนที่ 2: คู่หุอายุเท่ากัน กับการเตรียมอาหารเช้า

Same Age mates… talking just as much as Dumb & Dumber…
(เซม เอจ เมท ทอคอิง จัซท แอ็ส มัช แอ็ส ดัม & Dumber)
คู่หูอายุเท่ากัน….พูดกันยิ่งกว่าคู่ทึ่มและทึ่มกว่า

The same Age mates are arguing again!
(เดอะ เซม เอจ เมท แซร์ อากีริง อะเกน !)
คู่หูอายุเท่ากัน โต้เถียงอีกครั้ง

Comments on the noodles done by the same Age mates?
(คอมเม็นท ออน เดอะ นู๊ดเดิ้ล ดัน ไบ เดอะ เซม เอจ เมท)
คอมเม้นบะหมี่ที่ทำโดยคู่ที่อายุเท่ากัน?

Miss Peach Contestant no.2, her Age just reached 30
(มิซ พีช ค็อนเทซแท็นท โน 2 , เฮอ เอจ จัซท รีช 30)
การประกวดมิสพีชครั้งที่ 2 ถูกจำกัดอายุเพียงแค่ 30 ปี

Today the elder is suffering from Age Ah! I stepped on one!
(ทุเด ดิ เอลเดอะ อีส ซัฟเฟอะริง ฟร็อม เอจ อา ! ไอ สตอปชฺ ออน วัน !)
วันนี้คนที่แก่ที่สุดกำลังทรมานเพราะอายุ อ๊า! ฉันเหยียบโดนตัวหนึ่ง

The middle Age men’s perfect reenactment
(เดอะ มิ๊ดเดิ้ล เอจ เม็น เพ๊อร์เฟ็คท reenactment)
ชายวัยกลางคนกำลังทำมันอีกครั้ง

It’s more than my Age and my position at the academy.
(อิทซ โม แฑ็น มาย เอจ แอนด์ มาย โพซิ๊ชั่น แอ็ท ดิ อะคาเด๊มี่)
มันมากกว่าเรื่องอายุและตําแหน่งที่โรงเรียน

His contract is up, and at Age 35…
(ฮิส ค๊อนแทรคทํ อีส อั๊พ , แอนด์ แอ็ท เอจ 35)
สัญญาก็หมดแล้ว อายุตอนนี้ก็ 35

Is it our Age difference that keeps you from going:
(อีส ซิท เอ๊า เอจ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ แดท คี๊พ ยู ฟรอม โกอิ้ง 🙂
หรือเพราะเราต่างวัยหรอครูถึงไม่

Do you know where your father lived from Age four till about ten?
(ดู ยู โนว์ แวร์ ยุร ฟ๊าเท่อร ไล้ฝ ฟรอม เอจ โฟ ทิลล์ อะเบ๊าท เท็น)
ลูกรู้ใหมพ่อลูกเคยอยู่ที่ใหน ตั้งแต่4ขวบจนถึงอายุ10ปี

The industrial Age began in 1712
(ดิ อินดัซทเรียล เอจ บิแกน อิน 1712)
ยุคอุตสาหกรรมเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1712