Body แปลว่า

กุมภาพันธ์ 10, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Body แปลว่า

Body
(Body อ่านว่า บ๊อดี้)
Body แปลว่า ร่างกาย [n.]

ตัวอย่างประโยค Body ภาษาอังกฤษ

Yes, the one with big Body is his relative [Even giving a physical description…]
(เย็ซ , ดิ วัน วิฑ บิก บอดอิ อีส ฮิส รีเลถีฝ [ อีเฝ็น กีฝวิง อะ ฟีสอิแค็ล ดิซครีพฌัน ])
ใช่, คนที่ตัวใหญ่ๆ เป็นญาติของเขา [ถึงขนาดบอกรูปพรรณสัณฐาน..]

Yes, the one with big Body is his relative
(เย็ซ , ดิ วัน วิฑ บิก บอดอิ อีส ฮิส รีเลถีฝ)
ใช่, คนที่ตัวใหญ่ๆ เป็นญาติของเขา

The fighter that instinctively loosens his Body up.
(เดอะ ไฟทเออะ แดท อิงซทิงทิฝลิ ลูเซ็น ฮิส บอดอิ อัพ)
นักต่อสู้ซึ่งผ่อนคลายตัวขึ้นด้วยสัณชาตญาณ

Like a power ball, his Body flies forward.
(ไลค เก เพาเออะ บอล , ฮิส บอดอิ ไฟล์ ฟอเวิด)
คล้ายลูกบอลที่แรงมาก, ร่างเขาบินไปข้างหน้า

This is a Body valued by the world…
(ดีซ ซิส ซา บอดอิ แฝลยู ไบ เดอะ เวิลด)
นี่คือร่างกายที่มีคุณค่าที่สร้างโดยโลก…

Cut the Body into 3 parts!
(คัท เดอะ บอดอิ อีนทุ 3 พาท !)
หั่นเป็น 3 ท่อน

Ah! Hyori! Starting the Body gag?
(อา ! Hyori ! ซทาททิง เดอะ บอดอิ แก็ก)
อ่า! ฮโยริ! จะเริ่มเล่นมุขอีกแล้ว

This is Jaesuk’s chosen Body gag
(ดีซ ซิส Jaesuks โชเซ่น บอดอิ แก็ก)
นี่เเจซอกเลือกการใช้มุขตลกร่างกาย

Truly a Body gag master
(ทรูลิ อะ บอดอิ แก็ก มาซเทอะ)
เทพแห่้งมุขตลกร่างกาย

He tried the Body gag, but completely flopped
(ฮี ทไร เดอะ บอดอิ แก็ก , บัท ค็อมพลีทลี flopped)
เขาพยายามใช้มุขตลกร่างกาย แต่ล้มเหลวอย่างสมบูรณ์

The elder threw his Body well but…
(ดิ เอลเดอะ ธรู ฮิส บอดอิ เว็ล บัท)
ผู้อาวุโสทิ้งตัวได้ดี แต่…

The whole Body movement is so exaggerating~!
(เดอะ โฮล บอดอิ มูฝเม็นท อีส โซ exaggerating~ !)
การเคลื่อนไหวร่างกายที่แสนจะน่าพิศวง~!

when I buried his Body in the ground.
(ฮเว็น นาย เบริ ฮิส บอดอิ อิน เดอะ กเรานด)
ตอนกำลังจะฝังเค้าลงดิน

If your Body hurts, REST!
(อิฟ ยุร บอดอิ เฮิท , เร็ซท !)
ถ้าร่างกายพี่ได้รับบาดเจ็บล่ะ พักผ่อนซะ!

Sad If your Body hurts, REST!
(แซ็ด อิฟ ยุร บอดอิ เฮิท , เร็ซท !)
เศร้า ถ้าร่างกายพี่ได้รับบาดเจ็บล่ะ พักผ่อนซะ!

My whole Body is wriggling
(มาย โฮล บอดอิ อีส wrigglings)
ร่างกายทุกส่วนของฉันบิดไปมา

Doesn’t your Body produce all sorts of chemical reactions?
(ดัสอินท ยุร บ๊อดี้ โพรดิ๊วซ ออล ซ๊อร์ท อ็อฝ เคมอิแค็ล ริแอคฌัน)
ร่างกายไม่อาจหลั่งปฏิกิริยากทางเคมีใช่ใหม?

Your Body goes through a whole chemical process when it experiences fear.
(ยุร บ๊อดี้ โกซ ทรู อะ โฮล เคมอิแค็ล โพร๊เซสส เว็น หนิด เอ็กซพี๊เหรียนซํ เฟียร์)
ร่างกายสัมผัสได้ถึงความประสบการณ์ที่น่ากลัว

Most of it is automated Body functions. What is it we’re ceding?
(โมซท อ็อฝ อิท อีส ออโทะแม็ท บ๊อดี้ ฟั๊งก์ชั่น ว๊อท อีส ซิท เวีย cedings)
ส่วนใหญ่เป็นการทำงานของอวัยวะแบบอัตโนมัติ อะไรล่ะคือสิ่งที่เป็นของเรา

and they have no Body to incarcerate.
(แอนด์ เด แฮ็ฝ โน บ๊อดี้ ทู อินคาเซอะเรท)
“และไม่มีร่างกายให้คุมขัง”

The Body Shop um deceptive
(เดอะ บ๊อดี้ ช๊อพ อึม ดิเซพทิฝ)
บอดี้ชอป เอ่อ จอมปลอม

Do you know what the Body shop is?
(ดู ยู โนว์ ว๊อท เดอะ บ๊อดี้ ช๊อพ อีส)
คุณรู้หรือว่าบอดี้ชอปคืออะไร?

but gradually a Body of data started accumulating
(บั๊ท กแรจอัวลิ อะ บ๊อดี้ อ็อฝ เด๊ท่า สท๊าร์ท accumulatings)
แต่ค่อย ๆ สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ

Robert should accompany the Body no later than Tuesday. We should move.
(รอบเอิท เชิด แอ๊คคอมพานี่ เดอะ บ๊อดี้ โน เลทเออะ แฑ็น ทยูสดิ วี เชิด มู๊ฝ)
โรเบิร์ตคงจะมาเฝ้าศพ ไม่เกินอังคารนี่.เราต้องเตรียมพร้อม.

you’re going to have to pry my cold dead Body out of it.
(ยัวร์ โกอิ้ง ทู แฮ็ฝ ทู พไร มาย โคลด์ เด้ด บ๊อดี้ เอ๊าท อ็อฝ อิท)
ก่อนอื่นจะต้องลากศพฉันออกไปให้ได้ซะก่อน