Last แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Last แปลว่า

Last
(Last อ่านว่า ล๊าสท)
Last แปลว่า สุดท้าย [adj. adv. n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Last ภาษาอังกฤษ

I like that piece you did in Boca Last week on the woman.
(ไอ ไลค แดท พีซ ยู ดิด อิน Boca ลาซท วีค ออน เดอะ วูมเอิน)
ชั้นชอบงานชิ้นที่นายที่ำโบค่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ที่เกี่ยวกับผู้หญิงน่ะ

I gave Arnie my notice Last week.
(ไอ เกฝ Arnie มาย โนทิซ ลาซท วีค)
ก็ฉันแจ้งอาร์นีไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

I’ve tried everything I did Last time that worked, but I’m not having any luck.
(แอฝ ทไร เอ๊วี่ติง ไอ ดิด ลาซท ไทม แดท เวิค , บัท แอม น็อท แฮฝวิ่ง เอนอิ ลัค)
ฉันได้ลองทำทุกทางแบบที่มันเคยได้ผลแบบคราวที่แล้ว\ แต่คราวนี้ฉันไม่มีโชค

the Last hours of the 37th presidency of the United States.
(เดอะ ลาซท เอาร อ็อฝ เดอะ 37th พเรสอิเด็นซิ อ็อฝ ดิ ยูนิท ซเทท)
ในชั่วโมงสุดท้ายของปธน. คนที่37ของสหรัฐ

perhaps for the Last time as President of the United States.
(พแร็พซ ฟอ เดอะ ลาซท ไทม แอ็ส พเรสอิเด็นท อ็อฝ ดิ ยูนิท ซเทท)
บางทีอาจเป็นครั้งสุดท้ายขณะ\ ดำรงตำแหน่งปธน.

his Last moments as President of the United States,
(ฮิส ลาซท โมเม็นท แอ็ส พเรสอิเด็นท อ็อฝ ดิ ยูนิท ซเทท ,)
ช่วงสุดท้ายในสถานภาพปธน. ของสหรัฐฯ

my guess is the Last thing he drove was
(มาย เก็ซ ซิส เดอะ ลาซท ธิง ฮี ดโรฝ วอส)
แขกของผมคนนี้รถคันสุดท้าย\ ที่เขาได้ขับเอง

After researching my Last book,
(อาฟเทอะ researchings มาย ลาซท บุค ,)
หลังงานวิจัย หนังสือเล่มสุดท้ายของผม

that we would cover Watergate in our Last taping session.
(แดท วี วูด คัฝเออะ วอเตอร์เกท อิน เอ๊า ลาซท tapings เซฌอัน)
ว่าคงมีการถามเรื่องคดีวอเตอร์เกท ในการบันทึกเทปครั้งสุดท้าย

You seemed very confident Last time.
(ยู ซีม เฝริ คอนฟิเด็นท ลาซท ไทม)
คุณดูมั่นใจมากในครั้งสุดท้าย

You have a pleasant evening Last night?
(ยู แฮ็ฝ อะ เพลสแอ็นท อีฝนิง ลาซท ไนท)
ดูมีความสุขจริงน่ะเมื่อคืน?

You might even say that I was the Last casualty of the Vietnam War.
(ยู ไมท อีเฝ็น เซ แดท ไอ วอส เดอะ ลาซท แคฉอวลทิ อ็อฝ เดอะ เวียดนาม วอ)
คุณคงพูดได้ว่า ผมนี่แหล่ะคือบาดเจ็บ คนสุดท้ายจากสงครามเวียดนาม

It’s so obvious that they put this together at the Last minute!
(อิทซ โซ ออบเฝียซ แดท เฑ พัท ดีซ ทุเกฑเออะ แรท เดอะ ลาซท มินยูท !)
มันเห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขาพึ่งจัดงานขึ้นนาทีสุดท้าย!!

Wow, you’ve grown a lot quieter since I Last saw you.
(เวา , ยู๊ฟ กโรน อะ ล็อท quieter ซินซ ไอ ลาซท ซอ ยู)
ว๊าว นายโตขึ้นเยอะเลยนะ ตั้งแต่ที่ฉันเจอนายครั้งที่แล้วนะ

We’ll just select first and Last places tonight.
(เว็ล จัซท ซิเลคท เฟิซท แอ็นด ลาซท พเลซ ทุไนท)
พวกเราจะเลือกอันดับที่หนึ่งและที่สุดท้ายของคืนนี้

You’ll only pick Last place…
(โยว โอ๊นลี่ พิค ลาซท พเลซ)
จะเลือกแค่ที่โหล่เหรอ…

It’ll be my 2nd consecutive week in Last place then…
(อิว บี มาย 2nd ค็อนแซคอิวทิฝ วีค อิน ลาซท พเลซ เด็น)
มันจะเป็น 2 อาทิตย์ติดต่อกันเลยนะ ที๋ฉันได้ที่โหล่…

What’s important is who gets Last place
(ฮว็อท อิมพอแท็นท อีส ฮู เก็ท ลาซท พเลซ)
ที่สำคัญคือ ใครจะได้ที่โหล่

The wretched life of Last place because of Hyori…
(เดอะ เร็ช ไลฟ อ็อฝ ลาซท พเลซ บิคอส อ็อฝ Hyori)
ชีวิตอันโหดร้ายของที่โหล่เพราะฮโยรี

and Jongkook will hug Last place.
(แอ็นด Jongkook วิล ฮัก ลาซท พเลซ)
และจองกุกจะกอดที่โหล่

June 28 2009. Yejin’s Last day of filming. And Hyori’s day to avenge herself…
(จูน 28 2009 Yejins ลาซท เด อ็อฝ filmings แอ็นด Hyoris เด ทู อเฝนจ เฮอเซลฟ)
วันที่ 28 มิถุนายน 2009 วันสุดท้ายในการถ่ายทำของเยจิน และเป็นวันของฮโยริในการแก้เผ็ดด้วยตัวเธอเอง…

Yejin’s Last day, a proper revenge…
(Yejins ลาซท เด , อะ พรอพเออะ ริเฝนจ)
วันสุดท้ายของเยจิน การแก้แค้นที่สมบูรณ์

You really want our Last shot together to look like this?
(ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท เอ๊า ลาซท ฌ็อท ทุเกฑเออะ ทู ลุค ไลค ดีซ)
พวกเธออยากใช้เวลาร่วมกันแบบนี้น่ะเหรอ?

Our Last participant!
(เอ๊า ลาซท พาทีซอิแพ็นท !)
ผู้เข้าร่วมคนสุดท้ายในวันนี้!

The Last contestant, Yoo Jae Suk.
(เดอะ ลาซท ค็อนเทซแท็นท , Yoo Jae Suk)
ผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้าย ยูแจซอก