Top แปลว่า

กุมภาพันธ์ 10, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Top แปลว่า

Top
(Top อ่านว่า ท๊อพ)
Top แปลว่า ด้านบน [n.]

ตัวอย่างประโยค Top ภาษาอังกฤษ

Really? Jokester? [TOP and Daesung is Big Bang’s jokesters?] Originally Top and I were Big Bang’s jokesters.
(ริแอ็ลลิ Jokester [ ทูโอพี แอ็นด Daesung อีส บิก แบ็ง jokesters ] Originally ทูโอพี แอ็นด ดาย เวอ บิก แบ็ง jokesters)
จริงเหรอครับ? ฉันว่ามันฮาออกจะตาย

You were Top five going into the day…
(ยู เวอ ท็อพ ไฟฝ โกอิ้ง อีนทุ เดอะ เด)
ติดอันดับท็อปไฟฟ์ และซักวันนึง..

The vet really seemed on Top of it.
(เดอะ vet ริแอ็ลลิ ซีม ออน ท็อพ อ็อฝ อิท)
หมอเค้าช่่วยไว้ได้ทัน

or give him a place at the Top table.
(ออ กิฝ ฮิม มา พเลซ แอ็ท เดอะ ท็อพ เท๊เบิ้ล)
หรือยังที่นั่งตรงหัวโต๊ะกับเขาอยู่

Oh, you put it on Top of that?
(โอ , ยู พัท ดิธ ออน ท็อพ อ็อฝ แดท)
โอ้ ยังจะใส่เข้าไปอีกเหรอ

Don’t we put those on Top of this?
(ด้อนท์ วี พัท โฑส ออน ท็อพ อ็อฝ ดีซ)
ไม่ใช่ใส่นี่เพิ่มเข้าไปเหรอ

Will it be over the Top cutie Madam Lee?
(วิล อิท บี โอเฝอะ เดอะ ท็อพ cutie แมดแอ็ม ลี)
จะเป็นสาวน่ารักตัวแม่ มาดามลี?

Now we will begin, what we can probably consider… the Top award.
(เนา วี วิล บีกีน , ฮว็อท วี แค็น พรอบอับลิ ค็อนซีดเออะ เดอะ ท็อพ อะวอด)
ตอนนี้พวกเราจะเริ่ม, สิ่งที่เราจะพิจารณา…ในรางวัล TOP AWARD

The Top award will go to that person.
(เดอะ ท็อพ อะวอด วิล โก ทู แดท เพ๊อร์ซั่น)
รางวัลนี้ก็จะไปหาคนๆนั้น

Today’s Top award!
(ทุเด ท็อพ อะวอด !)
รางวัล Top Award ในวันนี้!

The Most Hateful award is a Top award, so I can’t lose to you.
(เดอะ โมซท เฮทฟุล อะวอด อีส ซา ท็อพ อะวอด , โซ ไอ แค็นท ลูส ทู ยู)
รางวัลคนที่น่ารังเกียจมากที่สุดเป็นรางวัลใหญ่ ฉันจะแพ้ไม่ได้

You already got a Top award at the year end awards!
(ยู ออลเรดอิ ก็อท ดา ท็อพ อะวอด แอ็ท เดอะ เยีย เอ็นด อะวอด !)
นายก็ได้รางวัลใหญ่ไปตอนรางวัลสิ้นปีแล้วนี่!

The Top honor recognizing that… I alone will receive it!
(เดอะ ท็อพ ออนเออะ recognizings แดท ไอ อะโลน วิล รีซีฝ อิท !)
เกียรติสูงสุดที่เป็นที่น่าจดจำ…ฉันจะรับมันไว้คนเีดียว

The Top award
(เดอะ ท็อพ อะวอด)
รางวัลยอดเยี่ยม

The Top honor of the Family Awards
(เดอะ ท็อพ ออนเออะ อ็อฝ เดอะ แฟมอิลิ อะวอด)
เกียรติยศสูงสุดของงาน Family Awards

The beautiful view on Top of Daeam Mountain in Hapcheon…
(เดอะ บยูทิฟุล ฝยู ออน ท็อพ อ็อฝ Daeam เมานทิน อิน Hapcheon)
วิวที่สวยงามบนยอดภูเขา Daeam ใน ฮับชอน

The Top of Daeam Mountain…
(เดอะ ท็อพ อ็อฝ Daeam เมานทิน)
ยอดภูเขา Daeam…

Putting it on Top of the fire…
(พูทดิง อิท ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ ไฟร)
วางมันไว้เหนือไฟ

It’s ok now. [Putting it on Top of the fire…]
(อิทซ โอเค เนา [ พูทดิง อิท ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ ไฟร ])
ตอนนี้มันโอเคแล้ว [วางมันไว้เหนือไฟ]

And then Eun Hye will be on Top of your head.
(แอ็นด เด็น Eun Hye วิล บี ออน ท็อพ อ็อฝ ยุร เฮ็ด)
แล้วอึนเฮก็จะอยู่บนหัวนาย

From the Top of that end to the other, it’ll be a one on one match to see who will be the fastest to go up.
(ฟร็อม เดอะ ท็อพ อ็อฝ แดท เอ็นด ทู ดิ อัฑเออะ , อิว บี อะ วัน ออน วัน แม็ช ทู ซี ฮู วิล บี เดอะ แฟสเต็ดส ทู โก อัพ)
เราต้องวิ่งจากยอดฟางหนึ่งไปยังอีกยอดหนึ่งให้เร็วที่สุด

You really are a Top comedian!
(ยู ริแอ็ลลิ อาร์ อะ ท็อพ โคะมีเดียน !)
นายมันสุดยอดตลก!

We just sliced off the Top and split it amongst us
(วี จัซท ซไลซ ออฟฟ เดอะ ท็อพ แอ็นด ซพลิท ดิธ อะมังซท อัซ)
เราก็แค่แบ่งออกมาชิมกันนิดหน่อยเอง

We are the Top ranked!
(วี อาร์ เดอะ ท็อพ แร็งค !)
พวกเราอยู่กลุ่มบน

On Top of a blanket in a country house… performing Shinhwa’s amazing choreography…
(ออน ท็อพ อ็อฝ อะ บแลงแค็ท อิน อะ คันทริ เฮาซ เพอะฟอมิง Shinhwas อะเมสอิง choreography)
อีกด้านหนึ่ง Shinhwa กำลังเต้น