Still แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Still แปลว่า

Still
(Still อ่านว่า สทิลล)
Still แปลว่า ยังคง [adj. adv. n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Still ภาษาอังกฤษ

Or rotton? No, the shell is Still on
(ออ rotton โน , เดอะ เฌ็ล อีส ซทิล ออน)
หรือมันดูเวิ่นเว้อเกินไป? ใช่ ม่ายหรอก

Huh. H How are you Still eating?
(ฮู เฮส เฮา อาร์ ยู ซทิล อีสดิง)
ห๊ะ! นี่นายยังกินอีกได้ไงเนี่ย?

It’s our first week together, so we’re Still working out the kinks.
(อิทซ เอ๊า เฟิซท วีค ทุเกฑเออะ , โซ เวีย ซทิล เวิคกิง เอาท เดอะ คิงค)
มันเพิ่งจะเป็นอาทิตย์แรกที่เราอยู่ด้วยกัน เลยต้องให้คุ้นกันมากกว่านี้ซักหน่อย

We Still have those tickets from your parents…
(วี ซทิล แฮ็ฝ โฑส ทีคเคท ฟร็อม ยุร แพเร็นท)
เรายังมีตั๋ว จากพ่อแม่คุณ

Jenny, yes, we had a fight, but I Still love you.
(เจนนิ , เย็ซ , วี แฮ็ด อะ ไฟท , บัท ไอ ซทิล ลัฝ ยู)
เจน

I Still do.
(ไอ ซทิล ดู)
ฉันยังคิดอยู่เลย

We can Still surprise ourselves.
(วี แค็น ซทิล เซิพไรส เอารเซลฝส)
เรายังเซอร์ไพรสตัวเองได้เสมอ

By what degree? 1.2ฐ. Still moving.
(ไบ ฮว็อท ดิกรี 1 2ฐ ซทิล มูฝอิง)
ไปตามริ่มฝั่ง

I Still feel you in there.
(ไอ ซทิล ฟีล ยู อิน แดร์)
ผมยังรู้สึกถึงคุณในนั้น

You Still look at those?
(ยู ซทิล ลุค แกท โฑส)
คุณยังทำแบบนี้อยู่อีกเหรอ?

The stomach is Still twisted. There’s Still surgery, but
(เดอะ ซทัมแอ็ค อีส ซทิล ทวิซท แดร์ ซทิล เซอเจอะริ , บัท)
เพราะว่ากระเพาะของมันบิด ยังมีอีกทางนึงคือผ่าตัด แต่..

Abort rec Still holds.
(อะบอท rec ซทิล โฮลด)
แค่ไม้แท่งเดียว ก็เพียงพอแล้ว

Half his audience is Still asleep.
(ฮาล์ฟ ฮิส ออเดียนซ อีส ซทิล อัซลีพ)
คนดูครึ่งหนึ่งยังหลับอยู่เลย

Mr. Frost, there’s Still the small matter of the…
(มีซเทอะ ฟร็อซท , แดร์ ซทิล เดอะ ซมอล แมทเทอะ อ็อฝ เดอะ)
คุณฟรอสต์ ยังมีเรื่องเล็กๆอีกอย่างคือ…

The hunger in my belly is Still there, Jack.
(เดอะ ฮังเกอะ อิน มาย เบลลิ อีส ซทิล แดร์ , แจ็ค)
หัวใจลำพองในตัวผม มันยังดังอยู่นะแจ๊ค

Yes, but that Still leaves 10%
(เย็ซ , บัท แดท ซทิล ลีฝ 10%)
ได้ แล้วที่เหลืออยู่อีก 10% ล่ะ

that were Still against impeachment had
(แดท เวอ ซทิล อะเกนซท อิมพีชเม็นท แฮ็ด)
ที่พวกเขายืนกรานจะถอดถอนผม

he was Still absolutely convinced that
(ฮี วอส ซทิล แอบโซลยูทลิ ค็อนฝีนซ แดท)
เขายอมรับผิดนั่นไปอย่างเต็มที่

and there’s Still no guarantee it’ll ever see the light of day.
(แอ็นด แดร์ ซทิล โน แกเร็นที อิว เอฝเออะ ซี เดอะ ไลท อ็อฝ เด)
แล้วยังคงไม่มีหลักประกัน จะได้เห็นแสงสว่าง

No matter how high we get, they Still look down at us.
(โน แมทเทอะ เฮา ไฮ วี เก็ท , เฑ ซทิล ลุค เดาน แอ็ท อัซ)
ไม่ว่าเราอยู่สูงแค่ไหน ก็ยังมีคนมองเราต่ำต้อยอยู่ดี

or how high the elected office is for me, it’s Still not enough.
(ออ เฮา ไฮ ดิ อิเลคท ออฟฟิซ อีส ฟอ มี , อิทซ ซทิล น็อท อินัฟ)
หรือผมถูกเลือกให้เข้าไปอยู่ใน ทำเนียบสักกี่ครั้ง มันก็ยังไม่เพียงพออยู่ดี

We Still feel like the little man,
(วี ซทิล ฟีล ไลค เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล แม็น ,)
เรายังคงรู้สึกเป็นคนตัวเล็กๆ

I Still tried to rob the bank.
(ไอ ซทิล ทไร ทู ร็อบ เดอะ แบ็งค)
ผมก็ยังปล้นธนาคารอยู่ดี

I Still insist they were mistakes of the heart.
(ไอ ซทิล อินซีสท เฑ เวอ มิซเทค อ็อฝ เดอะ ฮาท)
ผมยังยืนกรานว่ามันเป็นความผิดพลาดของหัวใจ

Hey! Why are you Still treating me like that sunbae?
(เฮ ! ฮไว อาร์ ยู ซทิล ทีทดิง มี ไลค แดท sunbae)
นี่! ทำไมต้องทำกับผมแบบนี้ล่ะรุ่นพี่?