Than แปลว่า

กุมภาพันธ์ 10, 2018 [conj.] Conjunction (คำสันธาน), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Than แปลว่า

Than
(Than อ่านว่า แฑ็น)
Than แปลว่า กว่า นอกจาก [con.]

ตัวอย่างประโยค Than ภาษาอังกฤษ

nothing would make me happier Than having your restaurant on my block.
(นัธอิง วูด เมค มี happier แฑ็น แฮฝวิ่ง ยุร เรซโทะแร็นท ออน มาย บล็อค)
คงไม่มีอะไรจะทำให้ฉันมีความสุข ไปกว่าการมีร้านคุณอยู่ใกล้ๆ

And Lenny’s a sweet guy. Maybe he’ll be different Than the others.
(แอ็นด เลนนี่ ซา สวี้ท ไก เมบี เฮ็ล บี ดีฟเฟอะเร็นท แฑ็น ดิ อัฑเออะ)
เลนนี่ก็เป็นคนดี บางที เขาอาจจะต่างจากคนที่ผ่านๆ มา

And it’s made her happier Than she’s ever been. And…
(แอ็นด อิทซ เมด เฮอ happier แฑ็น ชี เอฝเออะ บีน แอ็นด)
และนั้นทำให้เธอมีความสุข อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน และ…

We’ve moved more times for you Than I can even count.
(หวีบ มูฝ โม ไทม ฟอ ยู แฑ็น นาย แค็น อีเฝ็น เคานท)
เราย้ายเพื่อแม่ตั้งหลายครั้ง

Because I want you and Zoe to be better at this Than I am.
(บิคอส ไอ ว็อนท ยู แอ็นด Zoe ทู บี เบทเทอะ แรท ดีซ แฑ็น นาย แอ็ม)
เพราะแม่อยากให้ลูกและโซอี้ เก่งเรื่องนี้กว่าแม่

Well, it’s sexier Than speed bumps.
(เว็ล , อิทซ sexier แฑ็น ซพีด บัมพ)
ก็..นั่นเซ็กซี่กว่าสปีดบั๊มซะอีก

Yes, but you’ll It’ll have a little more romance Than that.
(เย็ซ , บัท โยว อิว แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม โระแมนซ แฑ็น แดท)
ใช่ แต่คุณจะต้อง..มันจะต้องมี ความโรแมนติกมากกว่านั้นหน่อย

This is gonna be even better Than the puppy.
(ดีซ ซิส กอนนะ บี อีเฝ็น เบทเทอะ แฑ็น เดอะ พั๊พพี่)
ดูแลง่ายกว่าลูกหมา เป็นไหนๆอยู่แล้ว

I made a choice, and even if it’s harder Than I thought…
(ไอ เมด อะ ชอยซ , แอ็นด อีเฝ็น อิฟ อิทซ อาณ์เดอ แฑ็น นาย ธอท)
ฉันตัดสินใจไปแล้ว และถ้ามัน ยากเกินกว่าที่ฉันเคยคิด..

Every time you turn around there’s a new sky rise going up even uglier Than the one
(เอฝริ ไทม ยู เทิน อะเรานด แดร์ ซา นยู ซไค ไรส โกอิ้ง อัพ อีเฝ็น uglier แฑ็น ดิ วัน)
ทุกครั้งที่คุณหมุนไปรอบๆ คุณจะเห็นท้องฟ้าที่มันเริ่มจะน่าเกลียดกว่าอันเดิมเสมอ

I love you more Than anything.
(ไอ ลัฝ ยู โม แฑ็น เอนอิธิง)
ฉันรักแกมากกว่าอะไรทั้งสิ้น

other Than he was a British talk show host
(อัฑเออะ แฑ็น ฮี วอส ซา บรีทอิฌ ทอค โฌ โฮซท)
รู้แต่ว่าเขาเป็นพิธีกร ทอร์คโชว์ทางทีวีอังกฤษ

but let me assure you, it’s a whole lot more Than they wanted.
(บัท เล็ท มี แอะฌูร ยู , อิทซ ซา โฮล ล็อท โม แฑ็น เฑ ว็อนท)
แต่ผมสร้างความมั่นใจกับท่านได้ว่า ทั้งหมดเกิดกว่าที่ท่านคาดหวังไว้เยอะ

would be a whole lot easier Than doing it with Mike Wallace.
(วูด บี อะ โฮล ล็อท อีสไซน์ แฑ็น ดูอิง อิท วิฑ ไมค Wallace)
ดูจะแล้วง่ายกว่า ไปออกรายการของไมค์ วอลแลค

I find it more interesting Than keeping still.
(ไอ ไฟนด ดิท โม อีนทเร็ซทิง แฑ็น คีพอิง ซทิล)
ผมพบว่ามันน่าสนใจ\ กว่าการทำอะไรไปเรื่อยๆ

More important Than that, she comes from Monaco.
(โม อิมพอแท็นท แฑ็น แดท , ชี คัม ฟร็อม โมนาโก)
สำคัญกว่านั้น เธอมาจากโมนาโค

wouldn’t that only create more sympathy for him Than anything else?
(วูดดึ่น แดท โอ๊นลี่ คริเอท โม ซีมพะธิ ฟอ ฮิม แฑ็น เอนอิธิง เอ็ลซ)
เพียงแค่ทำให้เขารู้สึกสำนึกผิดอย่างมาก\ มันก็ดีกว่าทำอย่างอื่นแล้วนิ

to talk about them sooner Than you think.
(ทู ทอค อะเบาท เฑ็ม ซูเนอร์ แฑ็น ยู ธิงค)
ที่จะคุยเรื่องนั่น อีกในไม่ช้าแล้วนะครับ

you could move back East way, way earlier Than we expected.
(ยู คูด มูฝ แบ็ค อีซท เว , เว earlier แฑ็น วี เอ็คซเพคท)
ท่านก็จะกลับไปสู่ความสดใสดีขึ้น กว่าที่เราคาดไว้

that Watergate take up no more Than 25% of the time.
(แดท วอเตอร์เกท เทค อัพ โน โม แฑ็น 25% อ็อฝ เดอะ ไทม)
ว่าคดีวอเตอร์เกท ห้ามไว้เวลาเกิน 25%

He’s taller Than I imagined, and tanned.
(อีส ทอลเลอร์ แฑ็น นาย อิแมจอิน , แอ็นด tanned)
เขาดูสูงกว่าที่ผมคิดไว้ แล้วก็ผิวแทน

more Than any other, almost every American
(โม แฑ็น เอนอิ อัฑเออะ , ออลโมซท เอฝริ อะเมริแค็น)
สำคัญมาก ทั้งยังมีคนอเมริกันจำนวนมาก

Yeah, but we need to discuss it sooner rather Than later…
(เย่ , บัท วี นีด ทู ดีซคัซ ซิท ซูเนอร์ ราฑเออะ แฑ็น เลทเออะ)
ใช่ เราต้องมาถกเรื่องนี้กัน ในเร็วๆนี้หรือไม่ช้า…

So he’s in it for a lot more Than just his reputation.
(โซ อีส ซิน หนิด ฟอ รา ล็อท โม แฑ็น จัซท ฮิส เรพิวเทฌัน)
เขาต้องทำมันอย่างมาก ยิ่งกว่าหน้าตาเขาเอง

and I know you’re already in for more Than I asked for,
(แอ็นด ดาย โน ยัวร์ ออลเรดอิ อิน ฟอ โม แฑ็น นาย อาซค ฟอ ,)
แล้วผมก็รู้ว่านายอยู่วงนอก เกินไปที่ผมจะขอร้อง