Love แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Love แปลว่า

Love
(Love อ่านว่า ลัฝ)
Love แปลว่า ความรัก [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Love ภาษาอังกฤษ

Make people fall in Love with baking again.
(เมค พี๊เพิ่ล ฟอล อิน ลัฝ วิฑ bakings อะเกน)
ให้ทุกคนกลับมาชอบ การทำขนมอีกครั้ง

I Love this.
(ไอ ลัฝ ดีซ)
ฉันชอบมากเลย

That Love was an abandoned one
(แดท ลัฝ วอส แอน อะแบนดัน วัน)
และเด็กคนนั้นก็ไม่ใช่ผมด้วย

Love you Love you, Mom.
(ลัฝ ยู ลัฝ ยู , มัม)
รักฉัน รักฉัน

One Love You like that? You like Bob Marley?
(วัน ลัฝ ยู ไลค แดท ยู ไลค บ็อบ มาร์รี)
รักเดียว

I hate shopping. You’ll Love it.
(ไอ เฮท ชอปปิ้ง โยว ลัฝ อิท)
ฉันเพิ่งไปฉุดมัน ออกจากหมา 3 ตัววันนี้

Because although I Love him, I don’t trust him.
(บิคอส ออลโฑ ไอ ลัฝ ฮิม , ไอ ด้อนท์ ทรัซท ฮิม)
เพราะว่า..ถึงแม้ผมจะรักมัน แต่ผมก็ไม่เชื่อใจมัน

Charming. And I Love you under my skin
(ชามิง แอ็นด ดาย ลัฝ ยู อันเดอะ มาย ซคิน)
เพราะว่าเราไม่อยาก.. แล้วมันเวิร์ครึเปล่า?

Oh, you don’t like the video? No, I Love it.
(โอ , ยู ด้อนท์ ไลค เดอะ ฝีดอิโอ โน , ไอ ลัฝ อิท)
โอ้ ค่ะ เอามาครับ เอามา

And don’t you Love this kitchen? And look at the state of the art appliances.
(แอ็นด ด้อนท์ ยู ลัฝ ดีซ คีชเอ็น แอ็นด ลุค แกท เดอะ ซเทท อ็อฝ ดิ อาท แอ็พไลแอ็นซ)
แล้วอย่าลืมล็อคประตูและหน้าต่าง ก่อนเธอเข้านอนด้วย

Jenny, yes, we had a fight, but I still Love you.
(เจนนิ , เย็ซ , วี แฮ็ด อะ ไฟท , บัท ไอ ซทิล ลัฝ ยู)
เจน

I Love my work, honey. But this is killing me.
(ไอ ลัฝ มาย เวิค , ฮันอิ บัท ดีซ ซิส คีลลิง มี)
ฉันรักงานของฉัน ที่รัก แต่นี่มันฆ่าฉันชัดๆ

I don’t. I know, but you Love your work and
(ไอ ด้อนท์ ไอ โน , บัท ยู ลัฝ ยุร เวิค แอ็นด)
ฉันไม่ให้คุณเปลี่ยนผ้าอ้อมตอนที่คุณกำลังอารมณ์เสียหรอก ผมไม่ได้อารมณ์เสีย ผมแค่..

Mm hmm. I’d Love to see that.
(อึมมมม อึม อาย ลัฝ ทู ซี แดท)
อือฮึ ดีใจที่ได้ยิน

Happy birthday. Love you, Sis.
(แฮพพิ เบริ์ดเดย์ ลัฝ ยู , ซิซ)
ความสุข มาแล้วก็ไป

Throw your Love around
(ธโร ยุร ลัฝ อะเรานด)
ผ่านแข้งฉันไป

I Love you, John.
(ไอ ลัฝ ยู , จอน)
ฉันรักคุณค่ะ จอห์น

You know how much we Love you?
(ยู โน เฮา มัช วี ลัฝ ยู)
แกรู้ไม๊เรารักแกแค่ไหน?

We Love you so much.
(วี ลัฝ ยู โซ มัช)
เรารักแกมากนะ

I Love you more than anything.
(ไอ ลัฝ ยู โม แฑ็น เอนอิธิง)
ฉันรักแกมากกว่าอะไรทั้งสิ้น

You know, I would Love that.
(ยู โน , ไอ วูด ลัฝ แดท)
ผมยินดีครับ

Look, we Love your work as an entertainer.
(ลุค , วี ลัฝ ยุร เวิค แอ็ส แอน เอนเทอะเทนเออะ)
ดูน่ะ เราคิดว่าคุณขาย\ พวกรายการบันเทิง

Yes, please. I’d Love that. Thank you.
(เย็ซ , พลีส อาย ลัฝ แดท แธ็งค ยู)
ได้สิค่ะ ด้วยความยินดีเลย ขอบคุณค่ะ

People Love that story.
(พี๊เพิ่ล ลัฝ แดท ซโทริ)
ประชาชนชอบเรื่องนั้นนะครับ

Mmm. That sounds good. I used to Love cheeseburgers,
(อึม แดท เซานด กุด ดาย ยูซ ทู ลัฝ cheeseburgers ,)
อืมม ฟังดูดี ผมเคยชอบชีทเบอเกอร์