Their แปลว่า

กุมภาพันธ์ 9, 2018 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Their แปลว่า

Their
(Their อ่านว่า แดร์)
Their แปลว่า ของพวกเขา [adj.]

ตัวอย่างประโยค Their ภาษาอังกฤษ

Yeah, but Gloria’s cousin’s wife works with Their dairy guy…
(เย่ , บัท Glorias เค๊าซิน ไวฟ เวิค วิฑ แด แดริ ไก)
ลูกพี่ลูกน้องของกลอเรีย ทำงานกับคนที่ร้าน

of Their meaningless Meaningless, consumer driven lives.
(อ็อฝ แด มีนอิงเล็ซ มีนอิงเล็ซ , ค็อนซยูมเออะ ดรีฝเอ็น ไลฝ)
ในการเลี้ยงหมาตัวแรกของคุณหรอก

We’re sorry Do it again! [The Family’s rapping caused Their bodies to cringe head to toe this night…]
(เวีย ซอริ ดู อิท อะเกน ! [ เดอะ แฟมอิลิ แรพพิงแคสซฺ แด บอดีสฺทู ครินจ เฮ็ด ทู โท ดีซ ไนท ])
ชานเมืองจ๋่าเรามาแล้ว!

‘Course, they can’t learn if Their parents are weak willed.
(โคซ , เฑ แค็นท เลิน อิฟ แด แพเร็นท แซร์ วีค วิล)
แน่นอน มันเรียนรู้ไม่ได้หรอก\ ถ้าพ่อแม่มันใจอ่อน

John, every bozo out there would like to have Their own column.
(จอน , เอฝริ bozo เอาท แดร์ วูด ไลค ทู แฮ็ฝ แด โอน คอลอัม)
จอห์น คุณพูดจริงเหรอ?

that sees Their child for an hour at night.
(แดท ซี แด ไชล ฟอ แอน เอาร แรท ไนท)
ที่ได้เห็นหน้าลูกตัวเอง แค่ชั่วโมงเดียวตอนกลางคืน

It’s postpartum depression. Their hormones go on tilt…
(อิทซ postpartum ดิพเรฌอัน แด ฮอโมน โก ออน ทิลท)
มันคืออารมณ์ซึมเศร้าหลังคลอดน่ะ ฮอร์โมนจะเริ่มไม่คงที่

Everybody gets rid of Their dogs. It’s just a dog.
(เอวี่บอดี้ เก็ท ริด อ็อฝ แด ด็อก อิทซ จัซท ดา ด็อก)
ใครเค้าก็กำจัดหมากันได้ทั้งนั้น แค่หมาเอง

They’d gotten rid of Richard Nixon, Their bogeyman.
(เดยฺ กอททน ริด อ็อฝ ริชราท นิกสัน , แด bogeyman)
พวกเขาอยากกำจัดริชาร์ด นิกสัน ปีศาจหลอนของเขา

have tragedy in Their early lives.
(แฮ็ฝ ทแรจเอะดิ อิน แด เออลิ ไลฝ)
ชีวิตน่าสงสารในช่วงเริ่มต้น

and Their foreign minister, well,
(แอ็นด แด ฟอริน มีนอิซเทอะ , เว็ล ,)
และรัฐมนตรีต่างประเทศ

If this went well, if enough people saw it, revised Their opinion,
(อิฟ ดีซ เว็นท เว็ล , อิฟ อินัฟ พี๊เพิ่ล ซอ อิท , ริไฝส แด โอะพีนยัน ,)
ถ้ามันไปได้ดี คนดูเพียงพอ มันกลับด้านความคิดสังคมได้ครับ

worked around the clock in Their service, and they hated me!
(เวิค อะเรานด เดอะ คล็อค อิน แด เซอฝิซ , แอ็นด เฑ แฮ็ท มี !)
ทำงานบริการให้ตลอดเวลา แต่เขากลับเกลียดผม

they create Their own sets of meanings.
(เฑ คริเอท แด โอน เซ็ท อ็อฝ มีนนิง)
มันกลายเป็นสร้างนัยยะ ความหมายอีกแบบในสายตาคนชม

but if he ran for office again today, he’d get Their support.
(บัท อิฟ ฮี แร็น ฟอ ออฟฟิซ อะเกน ทุเด , ฮีด เก็ท แด ซัพโพท)
แต่ถ้าวันนี้นิกสันไปลงเลือกตั้งอีกรอบ จะได้เสียงจากสองคนนั่นเลย

AII, underlined. And they are to send Their teams in to see
(AII , อันเดอะไลน แอ็นด เฑ อาร์ ทู เซ็นด แด ทีม ซิน ทู ซี)
ทั้งหมด ขีดเส้นใต้ แล้วส่งไปให้ทีมงานได้ดู

To help disadvantaged people with Their defenses.
(ทู เฮ็ลพ ดิแซ็ดฝานทิจ พี๊เพิ่ล วิฑ แด ดิเฟนซ)
เพื่อช่วยพวกที่เสียเปรียบ ในการแก้ต่างให้ตัวเอง

These men, Haldeman, Ehrlichman, I knew Their families.
(ฑิส เม็น , Haldeman , Ehrlichman , ไอ นยู แด แฟมลีสฺ)
คนเหล่านี้ ฮัลเดอแมน เิอิร์ลลิคแมน ผมรู้จักครอบครัวพวกเขา

And I guess if I’d been in Their place, I’d have done the same thing.
(แอ็นด ดาย เก็ซ อิฟ อาย บีน อิน แด พเลซ , อาย แฮ็ฝ ดัน เดอะ เซม ธิง)
และผมก็เชื่อว่าถ้าผมเป็นพวกเขา ผมก็คงจะทำในสิ่งเดียวกัน

Everyone secretly has Their hopes up…
(เอ๊วี่วัน ซีคเร็ทลิ แฮ็ส แด โฮพ อัพ)
ทุกคนเริ่มมีความหวัง…

Growing fond of each other through Their fights…
(กโรอิง ฟ็อนด อ็อฝ อีช อัฑเออะ ธรู แด ไฟท)
พัฒนาการทางการต่อสู้…

No one has Their hopes up for first place, right?
(โน วัน แฮ็ส แด โฮพ อัพ ฟอ เฟิซท พเลซ , ไรท)
ไม่มีใครหวังที่1เลยเหรอ?

But Their fighting doesn’t end here…
(บัท แด ไฟท์ดิง ดัสอินท เอ็นด เฮียร)
แต่การต่อสู้ไม่จบแค่นี้…

As soon as Their eyes meet
(แอ็ส ซูน แอ็ส แด ไอ มีท)
ทันทีที่สบตา

22 Aug 2009 Sleeping rank sparks off Their competitive streak…
(22 Aug 2009 ซลีพพิง แร็งค ซพาค ออฟฟ แด competitive ซทรีค)
22 สิงหา 2009\ การแข่งขันเลือกที่นอนของวันนี้คือ…