Only แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Only แปลว่า

Only
(Only อ่านว่า โอ๊นลี่)
Only แปลว่า เท่านั้น [adj. adv.]

ตัวอย่างประโยค Only ภาษาอังกฤษ

I’m Only a baker, but I put as much creativity and passion…
(แอม โอ๊นลี่ อะ เบคเออะ , บัท ไอ พัท แอ็ส มัช ครีเอทีพวาดี แอ็นด แพฌอัน)
ถึงฉันจะแค่อบขนม แต่ฉันก็ ใส่ความสร้างสรรค์และความรัก

You are the Only person on earth who would say that.
(ยู อาร์ ดิ โอ๊นลี่ เพ๊อร์ซั่น ออน เอิธ ฮู วูด เซ แดท)
มีคุณคนเดียวในโลกล่ะมั้งที่พูดแบบนี้

Ben, I am telling you, the Only gas I’m smelling is coming from Pablo.
(เบน , ไอ แอ็ม เทลลิง ยู , ดิ โอ๊นลี่ แก๊ซ แอม สเมลลิง อีส คัมอิง ฟร็อม Pablo)
กลิ่นแก๊สที่ฉันได้กลิ่นอยู่มาจากพาโบล

Yes, I am, but Only because I’m happy.
(เย็ซ , ไอ แอ็ม , บัท โอ๊นลี่ บิคอส แอม แฮพพิ)
แต่เพราะฉันมีความสุข

The Only thing I know for sure about Ben is he is a beautiful idea.
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ โน ฟอ ฌุร อะเบาท เบน อีส ฮี อีส ซา บยูทิฟุล ไอดีอะ)
สิ่งเดียวที่แม่รู้เรื่องเบ็น คือเขาเป็นความคิดที่สวยหรู

And tell her she Only saw one side of the drawing.
(แอ็นด เท็ล เฮอ ชี โอ๊นลี่ ซอ วัน ไซด อ็อฝ เดอะ ดรออิง)
แล้วช่วยบอกเธอด้วยว่า เธอได้เห็นรูปแค่ด้านเดียว

Unfortunately, honey pie, new people are Only new for a day.
(อันฟอชุนิทลิ , ฮันอิ ไพ , นยู พี๊เพิ่ล อาร์ โอ๊นลี่ นยู ฟอ รา เด)
ลูกรักจ๊ะ คนใหม่ๆ ก็ใหม่อยู่ได้แค่วันเดียว

A dog can Only have one master.
(อะ ด็อก แค็น โอ๊นลี่ แฮ็ฝ วัน มาซเทอะ)
สุนัขต้องมีเจ้านายเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น

the Only time a president has ever resigned from office
(ดิ โอ๊นลี่ ไทม อะ พเรสอิเด็นท แฮ็ส เอฝเออะ ริไสน ฟร็อม ออฟฟิซ)
ไม่บ่อยครั้งที่จะมีปธน. ลาออกระหว่างดำรงตำแหน่ง

Surely the Only thing that would interest anyone
(ฌูรลิ ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท วูด อีนทเร็ซท เอนอิวัน)
ก็แ่น่สิ สิ่งเดียวที่จะทำให้คนสนใจคือ

It’s probably the Only chance I’m gonna get to put the record straight
(อิทซ พรอบอับลิ ดิ โอ๊นลี่ ชานซ แอม กอนนะ เก็ท ทู พัท เดอะ เรคออด ซทเรท)
บางทีก็เป็นหนทางเดียว ที่ผมจะทำให้การบันทึกตรงชัดเจน

He Only escaped jail because of Ford’s pardon.
(ฮี โอ๊นลี่ เอ็ซเคพ เจล บิคอส อ็อฝ โฟด พ๊าร์ด่อน)
เขาแค่หนีคุก เพราะคำขอโทษของฟอร์ด

wouldn’t that Only create more sympathy for him than anything else?
(วูดดึ่น แดท โอ๊นลี่ คริเอท โม ซีมพะธิ ฟอ ฮิม แฑ็น เอนอิธิง เอ็ลซ)
เพียงแค่ทำให้เขารู้สึกสำนึกผิดอย่างมาก\ มันก็ดีกว่าทำอย่างอื่นแล้วนิ

But this session Only lasts two hours.
(บัท ดีซ เซฌอัน โอ๊นลี่ ลาซท ทู เอาร)
แต่รอบนี้ เราเหลือแค่สองชั่วโมงแล้ว

which would Only otherwise have been directed
(ฮวิช วูด โอ๊นลี่ อัฑเออะไวส แฮ็ฝ บีน ดิเรคท)
แล้วมีบางส่วนที่อยู่ภายใต้การดูแล

and he said, “Sir, I got Only one criticism of that Cambodia thing.
(แอ็นด ฮี เซ็ด , เซอ , ไอ ก็อท โอ๊นลี่ วัน criticism อ็อฝ แดท แค็มโบเดียะ ธิง)
แล้วพูดว่า “ท่านครับผมมีคำวิจารณ์ ต่อเรื่องกัมพูชาสักหน่อย”

You see, I was the Only one that Mao would trust personally, man to man.
(ยู ซี , ไอ วอส ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท Mao วูด ทรัซท เพอซแน็ลลิ , แม็น ทู แม็น)
รู้มั้ย ผมเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ ประธานเหม๋าเชื่อใจคุยตัวต่อตัว

You are. Except Only one of us can win.
(ยู อาร์ เอ็กเซพท โอ๊นลี่ วัน อ็อฝ อัซ แค็น วิน)
ถูกครับ ยกเว้นแค่เพียงเรา\ คนใดคนหนึ่งชนะ

because the limelight can Only shine on one of us.
(บิคอส เดอะ ไลม์ไลท์ แค็น โอ๊นลี่ ไฌน ออน วัน อ็อฝ อัซ)
เพราะว่าลำแสง มันสาดส่อง ได้แค่เราคนใดคนหนึ่ง

The rest of the project and its failings would not Only be forgotten,
(เดอะ เร็ซท อ็อฝ เดอะ พรอจเอ็คท แอ็นด อิทซ เฟลอิง วูด น็อท โอ๊นลี่ บี ฟอร์กอทเดน ,)
ส่วนที่นอกเหนือจากนั้น และความล้มเหลวก่อนหน้าไม่เพียงถูกลืมไป,

The Elder is the Only one unable to find it
(ดิ เอลเดอะ อีส ดิ โอ๊นลี่ วัน อันเอ๊เบิ่ล ทู ไฟนด ดิท)
ผู้เฒ่าคือคนเดียวที่หาห้องอัดไม่เจอ..

I Only just found out about it…
(ไอ โอ๊นลี่ จัซท เฟานด เอาท อะเบาท ดิธ)
ฉันเพิ่งจะรู้เมื่อตะกี๊นี้เองนะ…

You’ll Only pick last place…
(โยว โอ๊นลี่ พิค ลาซท พเลซ)
จะเลือกแค่ที่โหล่เหรอ…

Sooro doesn’t lift a finger and Only orders Chun Hee around
(Sooro ดัสอินท ลิฟท ดา ฟีงเกอะ แอ็นด โอ๊นลี่ ออเดอะ Chun ฮี อะเรานด)
ซูโรไม่แม้แต่จะขยับนิ้ว ได้แต่สั่งนู่นสั่งนี่ชอนฮี

I can Only leave if I have the gold plate!
(ไอ แค็น โอ๊นลี่ ลีฝ อิฟ ฟาย แฮ็ฝ เดอะ โกลด เพล๊ท !)
ชั้นจะสามารถออกไปได้ถ้าชั้นมีถาดสีทอง!