Never แปลว่า

กุมภาพันธ์ 3, 2018 [adv.] Adverb (คำวิเศษณ์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Never แปลว่า

Never
(Never อ่านว่า เน๊เฝ่อร์)
Never แปลว่า ไม่เคย [adv.]

ตัวอย่างประโยค Never ภาษาอังกฤษ

It can have an intensity like you’ve Never felt before.
(อิท แค็น แฮ็ฝ แอน อินเทนซิทิ ไลค ยู๊ฟ เนฝเออะ เฟ็ลท บิโฟ)
อาจทำให้คุณเร่าร้อน อย่างที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อน

No, I would Never do…
(โน , ไอ วูด เนฝเออะ ดู)
ฉันไม่ทำอะไรแบบนั้น

And now because of my stupid scheme, they can Never meet.
(แอ็นด เนา บิคอส อ็อฝ มาย ซทยูทิด ซคีม , เฑ แค็น เนฝเออะ มีท)
แต่ตอนนี้ เพราะแผนโง่ๆ ของฉัน พวกเขาคงไม่ได้พบกัน

I should have Never bought that orchid.
(ไอ ฌูด แฮ็ฝ เนฝเออะ บอท แดท ออคิด)
ฉันไม่ควรซื้อดอกกล้วยไม้

Men Never have reasons. They just split.
(เม็น เนฝเออะ แฮ็ฝ รี๊ซั่น เฑ จัซท ซพลิท)
ผู้ชายไม่มีเหตุผลหรอก ก็แค่เลิก

And she’ll Never forgive me.
(แอ็นด เฌ็ล เนฝเออะ เฟาะกีฝ มี)
แล้วก็คงจะไม่มีวันยกโทษให้ฉัน

You Never seemed to mind.
(ยู เนฝเออะ ซีม ทู ไมนด)
ลูกก็ไม่ได้บ่นอะไรนี่

Yes, I did. You just Never heard any of it if it wasn’t about you.
(เย็ซ , ไอ ดิด ยู จัซท เนฝเออะ เฮิด เอนอิ อ็อฝ อิท อิฟ อิท วอสซึ้น อะเบาท ยู)
หนูบ่น แต่แม่ไม่เคยได้ยิน เพราะไม่ใช่เรื่องของแม่

You Never listen to anything I want.
(ยู เนฝเออะ ลิ๊สซึ่น ทู เอนอิธิง ไอ ว็อนท)
แม่ไม่เคยฟังเลย ว่าหนูต้องการอะไร

I Never dreamed I’d get into college, but I did…
(ไอ เนฝเออะ ดรีม อาย เก็ท อีนทุ คอลเล็จ , บัท ไอ ดิด)
ผมไม่เคยคิดว่า ผมจะเข้ามหาลัยได้เลย แต่ผมก็ทำได้

And I Never thought I’d get a job at a real newspaper, but I did.
(แอ็นด ดาย เนฝเออะ ธอท อาย เก็ท ดา โจบ แอ็ท ดา ริแอ็ล นิว , บัท ไอ ดิด)
ผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้ทำงาน หนังสือพิมพ์จริงๆ แต่ผมก็ทำได้

I Never saw myself as a columnist.
(ไอ เนฝเออะ ซอ ไมเซลฟ แอ็ส ซา คอลอัมนิซท)
ผมไม่เคยเห็นว่าตัวเองเป็นคอลัมนิส

and therefore, he can Never be a happy animal.
(แอ็นด แดโฟ , ฮี แค็น เนฝเออะ บี อะ แฮพพิ แอนอิแม็ล)
และนั่นทำให้ มันไ่ม่สามารถเป็นสัตว์ที่มีความสุขได้

I know, ’cause I Never let him off the leash.
(ไอ โน , คอส ไอ เนฝเออะ เล็ท ฮิม ออฟฟ เดอะ ลีฌ)
ผมรู้..เพราะว่าผมไม่เคย ปลดสายจูงให้มันไงล่ะ

ass kissing gift Never jumped to mind.
(อาซ คิสซิงกิฟท เนฝเออะ จัมพ ทู ไมนด)
สุดเจ๋งชิ้นนี้ ไม่เคยอยู่ในหัวฉันเลย

Honey, it’s been two years. He’s Never had an accident.
(ฮันอิ , อิทซ บีน ทู เยีย อีส เนฝเออะ แฮ็ด แอน แอคซิเด็นท)
ที่รัก นิ้วเท้าฉันชาหมดแล้ว นี่มันไม่ดีละ

We Never get to have any fun. Is that right?
(วี เนฝเออะ เก็ท ทู แฮ็ฝ เอนอิ ฟัน อีส แดท ไรท)
เราคิดถึงแกจะแย่ ว่าไง เด็บบี้

And I certainly Never thought I’d get a girl…
(แอ็นด ดาย เซอทินลิ เนฝเออะ ธอท อาย เก็ท ดา เกิล)
แล้วมันก็แทงฉัน ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรแล้ว อดทนไว้

You know, in all the time I’ve lived here, I’ve Never gotten your name.
(ยู โน , อิน ออล เดอะ ไทม แอฝ ไลฝ เฮียร , แอฝ เนฝเออะ กอททน ยุร เนม)
คุณรู้ไม๊ ตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่ ผมยังไม่รู้จักชื่อของคุณเลย

With the Joker, it Never is. What’s simple is…
(วิฑ เดอะ โจคเออะ , อิท เนฝเออะ อีส ฮว็อท ซิ๊มเพิ่ล อีส)
ที่มีไฟอยู่ในมือ

Dear Marley, I will Never forget you forever. Colleen.
(เดีย มาร์รี , ไอ วิล เนฝเออะ เฟาะเกท ยู เฟาะเรฝเออะ Colleen)
ถึงมาร์ลีย์, ฉันจะไม่มีวัน ลืมเธอเลยตลอดชีวิต, คอลลีน

I have Never been a quitter.
(ไอ แฮ็ฝ เนฝเออะ บีน อะ ควีทเทอะ)
ผมไม่เคยเลย ที่จะเป็นฝ่ายล่าถอย

a man who, as far as I know, had Never even voted once in his life.
(อะ แม็น ฮู , แอ็ส ฟา แอ็ส ซาย โน , แฮ็ด เนฝเออะ อีเฝ็น โฝท วันซ อิน ฮิส ไลฟ)
ผู้ชายคนที่ผมเคยรู้จักมาก่อน ไม่เคยออกไปออกเสียงสักครั้งในชีวิต

in American political history would Never stand trial.
(อิน อะเมริแค็น โพะลีทอิแค็ล ฮีซโทะริ วูด เนฝเออะ ซแท็นด ไทรแอ็ล)
ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกา ไม่เคยมีการไต่สวนเลย

You were Never part of the show in New York,
(ยู เวอ เนฝเออะ พาท อ็อฝ เดอะ โฌ อิน นยู ยอค ,)
นายไม่เคยเป็นส่วนหนึ่ง ของรายการโชว์ในนิวยอร์ค