Effect แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Effect แปลว่า

Effect
(Effect อ่านว่า เอฟเฟ็ค)
Effect แปลว่า ผล [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Effect ภาษาอังกฤษ

Look, I have made statements to this Effect before.
(ลุค , ไอ แฮ็ฝ เมด ซเททเม็นท ทู ดีซ เอ็ฟเฟคท บิโฟ)
นี่ ผมเคยทำแถลงการณ์ในเรื่องนี้มาก่อนแล้ว

Don’t for one minute think that you had any Effect whatsoever on my panties.
(ด้อนท์ ฟอ วัน มินยูท ธิงค แดท ยู แฮ็ด เอนอิ เอ็ฟเฟคท ฮว็อทโซะเอฝเออะ ออน มาย แพนดีสฺ)
อย่าแม้แต่จะคิดว่า นายมีผลเอี่ยวกับกางเกงในฉัน

Then what did I have an Effect on?
(เด็น ฮว็อท ดิด ดาย แฮ็ฝ แอน เอ็ฟเฟคท ออน)
แล้วฉันมีผลอะไรบ้างล่ะ?

An externality is the Effect of a transaction
(แอน externality อีส ดิ เอฟเฟ็ค อ็อฝ อะ ทแร็นแซคฌัน)
การผลักภาระคือผลกระทบที่เกิดจาก (มิลตัน ฟรีดแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล)

And in Effect what they’re saying to the world
(แอนด์ อิน เอฟเฟ็ค ว๊อท เดรว เซอิง ทู เดอะ เวิลด)
ดังนั้น สิ่งที่พวกเขากำลังบอกต่อโลก

They in Effect announced that they were going to fire us
(เด อิน เอฟเฟ็ค อะเน๊าซ แดท เด เวอ โกอิ้ง ทู ไฟเออะร อัซ)
ลงท้าย พวกเขาก็ประกาศว่าจะไล่เราออก

When you enter a dream within that dream the Effect is compounded.
(เว็น ยู เอ๊นเท่อร์ รา ดรีม วิธอิน แดท ดรีม ดิ เอฟเฟ็ค อีส ค๊อมพาวนดํ)
เมื่อเราเข้าไปในฝันที่อยู่ในอีกฝันหนึ่ง ผลคือการทวีคูณ

You don’t care if the side Effect may include blindness.
(ยู ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ เดอะ ไซด์ เอฟเฟ็ค เมย์ อินคลู๊ด บไลนดเน็ซ)
คุณไม่แคร์ผลข้างเคียงที่จะทำให้ตาบอด

Conventional Archetypes of Beauty and Their Effect on the pposite Sex.
(คอนเฝ๊นชั่นนัล อาคิไทพ อ็อฝ บิ๊วที่ แอนด์ แดร์ เอฟเฟ็ค ออน เดอะ pposite เซ็กซ)
ความสวยที่เป็นประเพณี ธรรมเนียม และผลกระทบของเซ็กซ์.

You can start with a thousand words on the Effect of changing
(ยู แคน สท๊าร์ท วิธ อะ เธ๊าซั่นด เวิร์ด ออน ดิ เอฟเฟ็ค อ็อฝ เช้งจิ้นส)
งานแรก ผมขอความยาวหนึ่งพันคำ หัวข้อผลกระทบของการเปลี่ยน

but have a crippling Effect on you in later life.
(บั๊ท แฮ็ฝ อะ cripplings เอฟเฟ็ค ออน ยู อิน เลทเออะ ไล๊ฟ)
แต่อาจจำให้เกิดผลอื่นตามมาในวันหลัง

One often unnoticed Effect of global warming
(วัน อ๊อฟเฟ่น อะโนทิซท เอฟเฟ็ค อ็อฝ กโลบแอ็ล วอมมิง)
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนอันหนึ่ง ที่ถูกมองข้ามบ่อยๆ

that the armistice agreement takes Effect as of 22:00
(แดท ดิ อามิซทิซ อักรีเม็นท เท้ค เอฟเฟ็ค แอส อ็อฝ 22 : 00)
ว่าข้อตกลงจะมีผลเมื่อเวลา 22.00 น.

because of the Effect the stimulant depressant combo
(บิคอส อ็อฝ ดิ เอฟเฟ็ค เดอะ ซทีมอิวแล็นท depressant คอมโบ)
เพราะผลกระทบของสารกระตุ้น

A happy side Effect of ignoring your responsibilities?
(อะ แฮ๊พพี่ ไซด์ เอฟเฟ็ค อ็อฝ เอ๊กนอลิงค์ ยุร รีสฺปอนซิบิวลีดีสฺ)
เป็นผลข้างเคียงที่มีความสุข จากการละเลยหน้าที่เหรอ

a side Effect of cancer.
(อะ ไซด์ เอฟเฟ็ค อ็อฝ แค๊นเซ่อร์)
เป็นหนึ่งในผลข้างเคียงของมะเร็ง

Depression’s not a side Effect of cancer.
(ดิพเรฌอัน น็อท ดา ไซด์ เอฟเฟ็ค อ็อฝ แค๊นเซ่อร์)
โรคซึมเศร้าไม่ได้เป็นผลข้างเคียงของมะเร็ง

It’s a side Effect of dying.
(อิทซ ซา ไซด์ เอฟเฟ็ค อ็อฝ ไดอิง)
มันเป็นผลข้างเคียงของคนใกล้จะตายต่างหากล่ะ

You are a side Effect to an evolutionary process…
(ยู อาร์ อะ ไซด์ เอฟเฟ็ค ทู แอน evolutionary โพร๊เซสส)
เธอมันคือผลข้างเคียง ของกระบวนการวิวัฒนาการ

Yes, but its Effect on the virus
(เย็ซ , บั๊ท อิทซ เอฟเฟ็ค ออน เดอะ ไฝ๊หรัซ)
ใช่ แต่ผลกับไวรัส

and has no lasting Effect on HIV blood levels.
(แอนด์ แฮ็ส โน ลาซทิง เอฟเฟ็ค ออน HIV บลัด เล๊เฝ่ล)
และสุดท้ายก็ไม่มีผลกับระดับ HIV