False แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

False แปลว่า

False
(False อ่านว่า ฟอลซ)
False แปลว่า ผิดพลาด [adj.]

ตัวอย่างประโยค False ภาษาอังกฤษ

Not her. False alarm.
(น็อท เฮอ ฟอลซ อะลาม)
ไม่ใช่เธอ ยกเลิกด่วน

I see, a False name to protect you from Kira
(ไอ ซี , อะ ฟอลซ เนม ทู โพรเท๊คท ยู ฟรอม Kira)
ฉันเข้าใจล่ะ,ชื่อปลอมสามารถป้องกันนายจากคิระได้

“Matsuo Yosuke” It must be a False name!
(ขาคู่Matsuo Yosukeขาคู่ อิท มัสท์ บี อะ ฟอลซ เนม !)
มัตซุโอะ โยซุเกะ มันต้องเป็นชื่อปลอมแน่ๆ

a False rule of the Death Note
(อะ ฟอลซ รูล อ็อฝ เดอะ เด้ท โน๊ท)
กฏปลอมๆของสมุดโน้ต

and told you a False information
(แอนด์ โทลด ยู อะ ฟอลซ อินเฟาะเมฌัน)
และบอกข้อมูลที่ไม่จริงกับนาย

No more False faces.
(โน โม ฟอลซ เฟซ)
ไม่ต้องมีตัวหลอกอีกแล้ว

There’s no more reason for this False bullshit.
(แดร์ โน โม รี๊ซั่น ฟอร์ ดิส ฟอลซ โบลชิท)
ไม่มีเหตุผลสำหรับความผิดงี่เง่าอีกต่อไป

I’m not afflicted with False modesty, when I say I play poorly…
(แอม น็อท แอ็ฟลีคท วิธ ฟอลซ มอดเอ็ซทิ , เว็น นาย เซย์ ไอ เพลย์ พูรลิ)
ดิฉันไม่ได้แกล้งนะคะ เมื่อพูดว่าเล่นไม่เก่ง

No False promises or expectations.
(โน ฟอลซ พรอมอิซ ออ เอคซเพ็คเทฌัน)
ไม่มีการสัญญิงสัญญาอะไร ไม่มีการคาดหวัง

I don’t need that kind of False comfort…
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด แดท ไคนด์ อ็อฝ ฟอลซ ค๊อมฟอร์ท)
คุณไม่ต้องมาปลอบใจฉันหรอก

I think this is a False choice for two reasons.
(ไอ ทริ๊งค ดิส ซิส ซา ฟอลซ ช๊อยซํ ฟอร์ ทู รี๊ซั่น)
ผมคิดว่านี่คือทางเลือกที่ผิดจาก 2 เหตุผล

for casting False accusations.
(ฟอร์ คาซทิง ฟอลซ แอคยุเสฌัน)
ไปตั้งข้อกล้าวหาเขา อย่างลอยๆก่อน

rid it of the False deity who sought to enslave us.
(ริด ดิท อ็อฝ เดอะ ฟอลซ ดีอิทิ ฮู ซอท ทู เอ็นซเลฝ อัซ)
การกำจัดผู้สร้างตัวปลอม ที่ปฏิบัติต่อเราเยี่ยงทาส

Use it? He used it to create a False identity
(ยู๊ส อิท ฮี ยู๊ส ดิท ทู คริเอท อะ ฟอลซ ไอเดนทิทิ)
ใช้มันเหรอ? เขาใช้มันเพื่อสร้างข้อมูลปลอมขึ้นมา

I can prove that you created an entirely False identity.
(ไอ แคน พรู๊ฝ แดท ยู คริเอท แอน เอ็นไทรลิ ฟอลซ ไอเดนทิทิ)
ฉันสามารถพิสูจน์ได้ว่านายสร้างข้อมูลปลอมขึ้นมาทั้งหมด

nothing short of a celebration of all that is False and specious and irrational
(นัธอิง ช๊อร์ท อ็อฝ อะ เซลิบเรฌัน อ็อฝ ออล แดท อีส ฟอลซ แอนด์ ซพีฌัซ แซน อิแรฌอะแน็ล)
ไม่มีอะไรนอกจากการเฉลิมฉลองที่ไม่ถูกต้อง ดูดีแค่ภายนอก ไร้เหตุผล

to find out something about this wedding. What great lengths? They lied. Assumed False identities.
(ทู ไฟนด์ เอ๊าท ซัมติง อะเบ๊าท ดิส เว๊ดดิ้ง ว๊อท เกรท เล้นธ เด ไล แอสซูม ฟอลซ ไอเด็นทิทิ)
เพื่อจะหาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับงานแต่งงานนี้ พยายามแค่ไหน เขาโกหก เขาปลอมแปลงตัวเอง

One False move and we’ll have betrayed the security of the United Kingdom and be in prison
(วัน ฟอลซ มู๊ฝ แอนด์ เวลล แฮ็ฝ บีเทรย์ เดอะ ซิคยูริทิ อ็อฝ ดิ ยูนิท คิง ดัม แอนด์ บี อิน พริ๊ซั่น)
เดินผิดไปหนึ่งช่อง เเละ เราต้องหักหลังเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยเเห่งสหราชอณาจักร เเละติดคุก

They were False memories.
(เด เวอ ฟอลซ เมรโมรี)
นั่นเป็นความทรงจำปลอมๆ

For decades, you’ve heard the False rumors:
(ฟอร์ เด๊คเขด , ยู๊ฟ เฮิด เดอะ ฟอลซ รู๊เม่อร์ 🙂
กว่าทศวรรษ คุณได้ยินเพียงข่าวลือ

A False story, so that we can explain how we got our information…
(อะ ฟอลซ สท๊อรี่ , โซ แดท วี แคน เอ็กซเพลน ฮาว วี ก็อท เอ๊า อินเฟาะเมฌัน)
เรื่องราวผิดๆ ดังนั้นเราก็จะอธิบาย วิธีการได้มาของข้อมูล