Research แปลว่า

เมษายน 30, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Research แปลว่า

Research
(Research อ่านว่า รีเซิร์ช)
Research แปลว่า การวิจัย [n.]

ตัวอย่างประโยค Research ภาษาอังกฤษ

…but there had been much Research what they do under the ice…
(บัท แดร์ แฮ็ด บีน มัช ริเซิช ฮว็อท เฑ ดู อันเดอะ ดิ ไอซ)
แต่จริง ๆ แล้วมีการค้นคว้ามากมายที่ศึกษาว่า พวกมันทำอะไรเวลาอยู่ใต้ล่างน้ำแข็ง

Yeah, he helped me out with Research on my book.
(เย่ , ฮี เฮ็ลพ มี เอาท วิฑ ริเซิช ออน มาย บุค)
เย้ นั่นแหละที่รัก แยกออกมา เราจะกินอะไรคืนนี้ดัค

and a group in our Research department
(แอนด์ อะ กรุ๊พ อิน เอ๊า รีเซิร์ช ดีพ๊าร์ทเม้นท)
พนักงานกลุ่มหนึ่งในแผนกวิจัย

Century City and Lieberman Research Worldwide
(เซ๊นจูรี่ ซิ๊ที่ แอนด์ Lieberman รีเซิร์ช เวิรดวาย)
เซ็นจูรีซิตี และลีเบอร์มันรีเสิร์ชเวิลด์ไวด์

was not to Research stories
(วอส น็อท ทู รีเซิร์ช สตอยสฺ)
ไม่ใช่สืบข่าวเรื่องไหน

You must leave it to me as I’ve been doing Research on Kira
(ยู มัสท์ ลี๊ฝ อิท ทู มี แอส แอฝ บีน ดูอิง รีเซิร์ช ออน Kira)
คุณต้องอนุญาติให้ชั้นทำ ชั้นกำลังทำการค้นคว้าเกี่ยวกับคิระ

my organization’s been tracking your Research since year two of mit.
(มาย ออแกะไนเสฌัน บีน trackings ยุร รีเซิร์ช ซิ๊นซ เยียร์ ทู อ็อฝ mit)
องค์กรของผมติดตามผลงานคุณตั้งแต่คุณอยู่ปี 2 ที่ M.I.T

I mean, you gave your Research to a think tank.
(ไอ มีน , ยู เกฝ ยุร รีเซิร์ช ทู อะ ทริ๊งค แท๊งค)
อย่าลืมว่าคุณยกงานวิจัยให้กับคลังปัญญา

I’ve hit a dead end. I mean, Research can only get me so far.
(แอฝ ฮิท ดา เด้ด เอ็นด ดาย มีน , รีเซิร์ช แคน โอ๊นลี่ เก็ท มี โซ ฟาร์)
ฉันเจอทางตัน.. ฉันหมายถึง งานค้นคว้าทำไปได้มากแล้ว

and, uh, we moved from Indiana to Chicago so he could go to a Research hospital.
(แอนด์ , อา , วี มู๊ฝ ฟรอม อินเดียนา ทู ชิคาโก โซ ฮี เคิด โก ทู อะ รีเซิร์ช ฮ๊อสพิท่อล)
แล้ว, อืม, เราย้ายจากอินเดียน่า มาที่ชิคาโก้ เพื่อที่พ่อจะสามารถ ไปโรงพยาบาลทำการวิจัย

Tom Banachek. I’m with Sector Seven, Advanced Research Division.
(ท็อม Banachek แอม วิธ เซ๊คเท่อร์ เซเฝ่น , แอดฝ๊านซ รีเซิร์ช ดิฝีฉอัน)
ทอม บานาเช็ค จากหน่วยเซคเตอร์ 7 ผมมาจากฝ่ายวิจัยระดับสูง

to fully Research the situation.
(ทู ฟูลลิ รีเซิร์ช เดอะ ซิ๊ทูเอชั่น)
มาวิจัยสถานการณ์นี้อย่างเต็มที่

He’s with us live via satellite, from the Research ship Keldysh …
(อีส วิธ อัซ ไล้ฝ ไฝอะ แซ๊ทเทลไล้ท , ฟรอม เดอะ รีเซิร์ช ชิพ Keldysh)
สดๆ ผ่านดาวเทียมจากเรือวิจัยเคลดิช

to make sure this Research never sees the light of day.
(ทู เม้ค ชัวร์ ดิส รีเซิร์ช เน๊เฝ่อร์ ซี เดอะ ไล๊ท อ็อฝ เดย์)
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนี้ จะไม่ถูกเปิดเผยออกไป

Where’s the Research I asked you for?
(แวร์ เดอะ รีเซิร์ช ไอ อาสคฺ ยู ฟอร์)
ไหนหละเธอ งานวิจัยที่ฉันต้องการ?

Your jacket’s clean, Research is categorized and collated,
(ยุร แจ๊คเก๊ต คลีน , รีเซิร์ช อีส แคทอิโกะไรส แอนด์ ค็อลเลท ,)
แจ็คเก็ตของคุณสะอาดแล้ว งานวิจัยเรียบเรียงเสร็จแล้ว

The direction of the Research you’re suggesting
(เดอะ ดิเรคฌัน อ็อฝ เดอะ รีเซิร์ช ยัวร์ suggestings)
ทิศทางของการวิจัยที่คุณเสนอมา

I could use the time to Research gravity,
(ไอ เคิด ยู๊ส เดอะ ไทม์ ทู รีเซิร์ช กเรฝอิทิ ,)
ผมจะอยู่ศึกษาแรงโน้มถ่วง

What does Research tell us, is the last thing you’re gonna see, before you die?
(ว๊อท โด รีเซิร์ช เทลล อัซ , อีส เดอะ ล๊าสท ทริง ยัวร์ กอนนะ ซี , บีฟอร์ ยู ดาย)
งานวิจัยบอกเราว่า สิ่งสุดท้ายที่คุณจะเห็นก่อนตายคืออะไร