Assure แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Assure แปลว่า

Assure
(Assure อ่านว่า แอสชัวร์)
Assure แปลว่า รับประกัน [vt.]

ตัวอย่างประโยค Assure ภาษาอังกฤษ

but let me Assure you, it’s a whole lot more than they wanted.
(บัท เล็ท มี แอะฌูร ยู , อิทซ ซา โฮล ล็อท โม แฑ็น เฑ ว็อนท)
แต่ผมสร้างความมั่นใจกับท่านได้ว่า ทั้งหมดเกิดกว่าที่ท่านคาดหวังไว้เยอะ

Mr President, I can Assure you
(มีซเทอะ พเรสอิเด็นท , ไอ แค็น แอะฌูร ยู)
ท่านประธานาธืบดี ผมรับรองได้

Our mission is to Assure the continuity of our species.
(เอ๊า มีฌอัน อีส ทู แอะฌูร เดอะ คอนทินยูอิทิ อ็อฝ เอ๊า ซพีฌิ)
จุดหมายของเราคือทำให้ เผ่าพันธุ์ของเราดำรงอยู่

Now, I can’t Assure you.
(นาว , ไอ แค็นท แอสชัวร์ ยู)
ตอนนี้ ฉันไม่วางใจคุณ

To give two million dollars. I can Assure you that
(ทู กี๊ฝ ทู มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ ซาย แคน แอสชัวร์ ยู แดท)
แล้วก็ให้เงินสองล้านดอลลาร์ อันที่แท้จริงแล้ว

I Assure you, that guy you vaguely remember..
(ไอ แอสชัวร์ ยู , แดท กาย ยู เฝกลิ รีเม๊มเบ่อร์)
ขอบอกให้มั่นใจว่า ผู้ชายที่คุณจำได้รางๆ นั่น

are employed to Assure our faith
(อาร์ เอ็มพลอย ทู แอสชัวร์ เอ๊า เฟท)
ถูกจ้างมาเพื่อหาทางตอกย้ำความศรัทธาของเรา

But we Assure you, they are.
(บั๊ท วี แอสชัวร์ ยู , เด อาร์)
แต่รับรองว่าเกี่ยวข้องกันแน่

I can assure… I can Assure you that Dick Van Dyke is not.
(ไอ แคน แอสชัวร์ ไอ แคน แอสชัวร์ ยู แดท ดิก แฝน ไดค อีส น็อท)
ฉันมั่นใจ… ฉันมั่นใจว่า ดิ๊ค แวน ไดค์ ไม่เอา

And I can Assure you of its sophistication.
(แอนด์ ดาย แคน แอสชัวร์ ยู อ็อฝ อิทซ โซะฟิซทิเคฌัน)
และผมสามารถรับประกันในความซับซ้อนของมัน

And now nothing remains but for me to Assure you in the most animated language
(แอนด์ นาว นัธอิง รีเมน บั๊ท ฟอร์ มี ทู แอสชัวร์ ยู อิน เดอะ โมซท แอนอิเม็ท แล๊งเควจ)
และตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องพูดอีก นอกจากจะบอกคุณ

I Assure you.
(ไอ แอสชัวร์ ยู)
ฉันมั่นใจ

It’s quite proper, I Assure you. This is the sitting room.
(อิทซ ไคว๊ พร๊อพเพ่อร์ , ไอ แอสชัวร์ ยู ดิส ซิส เดอะ ซีททิง รูม)
รับรองว่าที่นี่เหมาะที่สุด นี่คือห้องนั่งเล่น

She’s made of iron, sir. I Assure you, she can. And she will.
(ชี เมด อ็อฝ ไอ๊อ้อน , เซ่อร์ ไอ แอสชัวร์ ยู , ชี แคน แอนด์ ชี วิล)
มันทำด้วยเหล็กนะ เชื่อผมเถอะจมได้ และจะจมแน่

I Assure you, nothing could be further from the truth.
(ไอ แอสชัวร์ ยู , นัธอิง เคิด บี เฟ๊อร์เธ่อร์ ฟรอม เดอะ ทรู๊ธ)
เจ้ามั่นใจได้เลย ข้าคงไม่อยากกำจัดเจ้า

but I Assure you, the mind behind Zeus belongs to the great Tak Mashido.
(บั๊ท ไอ แอสชัวร์ ยู , เดอะ ไมนด์ บีฮายน์ สยูซ บีลอง ทู เดอะ เกรท ทาก Mashido)
แต่ดิฉันยืนยัน ความคิดเบื้องหลัง Zeus คือยอดคน Tak Mashido.

I Assure you, it won’t burn up.
(ไอ แอสชัวร์ ยู , อิท ว็อนท เบิร์น อั๊พ)
รับประกันเลยว่าไม่ไหม้ขาดแน่ๆ

I Assure you, I will fight to make sure that they do.
(ไอ แอสชัวร์ ยู , ไอ วิล ไฟ้ท ทู เม้ค ชัวร์ แดท เด ดู)
ผมรับรอง ผมจะสู้ให้พวกเขายอม

Mr. Woodroof, I Assure you that that would be a waste of your precious time.
(มีซเทอะ Woodroof , ไอ แอสชัวร์ ยู แดท แด้ท เวิด บี อะ เวซท อ็อฝ ยุร พรีเชี๊ยส ไทม์)
ฉันมั่นใจว่าคุณจะเสียเวลาไปเปล่า

Rayon, I can Assure you
(เรอ็อน , ไอ แคน แอสชัวร์ ยู)
รายอน ฉันมั่นใจ