Spin แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Spin แปลว่า

Spin
(Spin อ่านว่า สพิน)
Spin แปลว่า ปั่น [n. vi.]

ตัวอย่างประโยค Spin ภาษาอังกฤษ

No, it should Spin like this.
(โน , อิท ฌูด ซพิน ไลค ดีซ)
ไม่, มันควรจะหมุนแบบนี้

They will have to Spin five times elephant trunk style and then throw a ball to stick on your head or chest to pass [What could today’s morning game
(เฑ วิล แฮ็ฝ ทู ซพิน ไฟฝ ไทม เอลอิแฟ็นท ทรังค ซไทล แอ็นด เด็น ธโร อะ บอล ทู ซทิค ออน ยุร เฮ็ด ออ เช็ซท ทู เพซ [ ฮว็อท คูด ทุเด มอนิง เกม)
พวกเขาต้องปั่นจิ้งหรีด 5 รอบ แล้วปาบอลให้ติดหัวหรือหน้าอกของคุณถึงจะผ่าน

They will have to Spin five times elephant trunk style and then throw a ball to stick on your head or chest to pass
(เฑ วิล แฮ็ฝ ทู ซพิน ไฟฝ ไทม เอลอิแฟ็นท ทรังค ซไทล แอ็นด เด็น ธโร อะ บอล ทู ซทิค ออน ยุร เฮ็ด ออ เช็ซท ทู เพซ)
พวกเขาต้องปั่นจิ้งหรีด 5 รอบ แล้วต้องปาบอลให้ติดหัวหรือหน้าอกของคุณถึงจะผ่าน

So from over there Spin five times doing the elephant trunk
(โซ ฟร็อม โอเฝอะ แดร์ ซพิน ไฟฝ ไทม ดูอิง ดิ เอลอิแฟ็นท ทรังค)
ยังไงก็ตาม ต้องปั่นจิ้งหรีดห้ารอบ

After you Spin five times
(อาฟเทอะ ยู ซพิน ไฟฝ ไทม)
หลังจากคุณหมุน5รอบ

Regardless it seems like Jaesuk will have to suffer After you Spin five times
(ริกาดเล็ซ ซิท ซีม ไลค Jaesuk วิล แฮ็ฝ ทู ซัฟเฟอะ อาฟเทอะ ยู ซพิน ไฟฝ ไทม)
อย่างไรก็ตาม มันดูเหมือนแจซอกต้องเจ็บตัว หลังจากคุณปั่นจิ้งหรีด 5รอบ

This. This one was hers. You Spin it in a dream and it would never topple.
(ดิส ดิส วัน วอส เฮอ ยู สพิน หนิด อิน อะ ดรีม แอนด์ ดิท เวิด เน๊เฝ่อร์ ท๊อพเพิ่ล)
นี่ ของชิ้นนี้เป็นของเธอ เมื่อเธอหมุนมันในความฝัน มันจะหมุนไม่หยุด

Even the Coriolis effect, the Spin of the Earth, comes into play.
(อี๊เฝ่น เดอะ Coriolis เอฟเฟ็ค , เดอะ สพิน อ็อฝ ดิ เอิร์ทร , คัม อิ๊นทู เพลย์)
แม้แต่ภาพลวงตา จากการหมุนของโลกก็มีผล

So, you better Spin that pitch you’re gonna throw me
(โซ , ยู เบ๊ทเท่อร์ สพิน แดท พิช ยัวร์ กอนนะ โธรว์ มี)
จะดีกว่า ถ้านายขว้างมันมาให้ฉัน

Swing it out, Spin around do the dance
(สวิง อิท เอ๊าท , สพิน อะราวนฺดฺ ดู เดอะ แด๊นซ์)
สวิงมัน หมุนไป เต้นด้วย

And he’s away. Lots of wheel Spin off the line.
(แอนด์ อีส อะเวย์ ล็อท อ็อฝ วีล สพิน ออฟฟ เดอะ ไลน์)
และเขาออกตัวแล้ว ล้อปั่นไปเยอะ

You probably want to have a different Spin award… Yeah.
(ยู พรอบอับลิ ว้อนท ทู แฮ็ฝ อะ ดีฟเฟอะเร็นท สพิน อะหวอร์ด เย่)
คุณน่าจะทำรางวัลรถหมุนนะ ใช่

Needs to Spin with an automatic box. Like to see it!
(นี๊ด ทู สพิน วิธ แอน ออโทะแมทอิค บ๊อกซฺ ไล๊ค ทู ซี อิท !)
ชอบดูเวลาเกียร์ออโตล้อหมุนจัง

There’s a bit of dirt from an earlier Spin coming out.
(แดร์ ซา บิท อ็อฝ เดิร์ท ฟรอม แอน เออเรีย สพิน คัมอิง เอ๊าท)
มีดินจากที่หมุน คราวก่อนออกมา

But I was able to use the Spin frame from Ambush
(บั๊ท ไอ วอส เอ๊เบิ้ล ทู ยู๊ส เดอะ สพิน เฟรม ฟรอม แอ๊มบุช)
ทำให้ผมติดตั้ง ชิบของแอมบุส

Put him away, Charlie! Spin left!
(พุท ฮิม อะเวย์ , ชาร์ริ ! สพิน เล๊ฟท !)
เอาให้มันหมอบไปเลยชาลี หมุนหลีกซ้าย

Change it up. Spin it.
(เช้งจํ อิท อั๊พ สพิน หนิด)
เอาเลย หมุนได้

Get ready to match our Spin with the retro thrusters. It’s not possible.
(เก็ท เร๊ดี้ ทู แหมทช์ เอ๊า สพิน วิธ เดอะ เรทโระ thrusters อิทซ น็อท พ๊อซซิเบิ้ล)
โอเค ปรับการหมุนเทียบด้วยไนโตรทรัสเตอร์ เป็นไปไม่ได้