Emotional แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Emotional แปลว่า

Emotional
(Emotional อ่านว่า อิโมฌะแน็ล)
Emotional แปลว่า อารมณ์ [adj.]

ตัวอย่างประโยค Emotional ภาษาอังกฤษ

it seems your most Emotional moment came
(อิท ซีม ยุร โมซท อิโมฌะแน็ล โมเม็นท เคม)
ดูเหมือนว่าเป็นช่วงจังหวะ ที่ได้อารมณ์ที่สุด

Was that perhaps the most Emotional moment of your career?
(วอส แดท พแร็พซ เดอะ โมซท อิโมฌะแน็ล โมเม็นท อ็อฝ ยุร คะเรีย)
บางทีอาจเป็นห้วงที่ได้อารมณ์ที่สุด ในอาชีพของท่านมั้ยครับ

I would say it was about as Emotional a moment as I’ve ever had.
(ไอ วูด เซ อิท วอส อะเบาท แอ็ส อิโมฌะแน็ล อะ โมเม็นท แอ็ส แอฝ เอฝเออะ แฮ็ด)
ผมอยากพูดว่า มันเป็นห้วงจังหวะ ที่มีอารมณ์มากเท่าที่ผมเคยมี

what is the most Emotional moment,
(ฮว็อท อีส เดอะ โมซท อิโมฌะแน็ล โมเม็นท ,)
อะไรคือห้วงจังหวะที่มีอารมณ์มากที่สุด

if you were going to make some kind of Emotional disclosure,
(อิฟ ยู เวอ โกอิ้ง ทู เมค ซัม ไคนด อ็อฝ อิโมฌะแน็ล ดิซคโลเฉอะ ,)
ถ้าท่านจะเปิดเผยเรื่องราวแบบที่ สะเทือนอารมณ์ได้

unplanned Emotional disclosures could have.
(อันแพนทฺ อิโมฌะแน็ล ดิซคโลเฉอะ คูด แฮ็ฝ)
ที่เกิดจากการเปิดเผยเรื่องสะเทือนอารมณ์ ที่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อน

I cannot continue to support your Emotional handicap.
(ไอ แคนน็อท คอนทิ๊นิว ทู ซั๊พผอร์ท ยุร อิโมฌะแน็ล แฮ๊นดิแขพ)
พ่อไม่สามารถสนับสนุนความไม่ สมประกอบทางอารมณ์ของแกต่อไปได้อีก

We need to find a way to translate this into an Emotional concept.
(วี นี๊ด ทู ไฟนด์ อะ เวย์ ทู ทรานซเหลท ดิส อิ๊นทู แอน อิโมฌะแน็ล คอนเซ็พท)
เราต้องหาทางแปลงสิ่งนี้ ให้เป็นคอนเซ็ปท์ทางอารมณ์

We need Robert Fischer to have a positive Emotional reaction to all this.
(วี นี๊ด รอบเอิท Fischer ทู แฮ็ฝ อะ โพ๊สิถีฝ อิโมฌะแน็ล ริแอคฌัน ทู ออล ดิส)
เราจำเป็นต้องให้โรเบิร์ต ฟิชเชอร์มี ปฏิกิริยาทางอารมณ์เชิงบวกกับทั้งหมดนี้

owing to his lack of Emotional availability.
(โออิง ทู ฮิส แล๊ค อ็อฝ อิโมฌะแน็ล อะเฝละบีลอิทิ)
และคุณก็เขวเพราะว่าเขาขาดอารมณ์รัก

Under Emotional testimony, I assume 85% of it is exaggeration.
(อั๊นเด้อร อิโมฌะแน็ล เทซทิโมนิ , ไอ แอสซูม 85% อ็อฝ อิท อีส เอ็กแสเจอะเรฌัน)
ภายใต้คำเบิกความของพยาน ฉันถือว่า 85% นั่นพูดเกินจริง

until l’d become an Emotional wreck and creatively completely moribund.
(อันทิล ld บีคัม แอน อิโมฌะแน็ล เร๊ค แอนด์ creatively ค็อมพลีทลี มอริบันด)
ฉันกลายเป็นคนอารมณ์บูด \b ความคิดริเริ่มไม่มี

They get Emotional unnecessarily and cry.
(เด เก็ท อิโมฌะแน็ล อะเนซเอ็ซเซริลิ แอนด์ คราย)
ชอบเอาแต่ใจตัวเอง แล้วก็ร้องไห้

a very big and very Emotional night
(อะ เฝ๊รี่ บิ๊ก แอนด์ เฝ๊รี่ อิโมฌะแน็ล ไน๊ท)
ช่วงที่แสนจะบีบคั้นอารมณ์ที่สุดในคืนนี้

It’s like a peanut allergy, like… an Emotional peanut allergy.
(อิทซ ไล๊ค เก peanut แอลเลอะจิ , ไล๊ค แอน อิโมฌะแน็ล peanut แอลเลอะจิ)
คล้ายคนแพ้ถั่ว อารมณ์แบบแพ้ถั่วอ่ะ

nor the safest form of communication with Emotional beings. Okay!
(นอ เดอะ safest ฟอร์ม อ็อฝ ค็อมยูนิเคฌัน วิธ อิโมฌะแน็ล บีอิง เอส โอเค !)
หรือปลอดภัยที่สุดสำหรับการสื่อสาร กับสิ่งที่มีชีวิตอย่างคุณ โอเค!

The more Emotional you are…
(เดอะ โม อิโมฌะแน็ล ยู อาร์)
ยิ่งแสดงความรู้สึก…