Yellow แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Yellow แปลว่า

Yellow
(Yellow อ่านว่า เย๊ลโล่ว)
Yellow แปลว่า สีเหลือง [n. adj. vt. vi.]

ตัวอย่างประโยค Yellow ภาษาอังกฤษ

We’re all wearing white t shirts! Why are you all wearing white?! [Only these two wearing Yellow t shirts!]
(เวีย ออล เวียริง ฮไวท ที เฌิท ! ฮไว อาร์ ยู ออล เวียริง ฮไวท ! [ โอ๊นลี่ ฑิส ทู เวียริง เยลโล ที เฌิท ! ])
ไปเข้าห้องฉุกเฉิน เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับโรงพยาบาล

The flowered Yellow helmet This is such a different picture from Jongshin hyung.
(เดอะ ฟเลาเออะ เยลโล เฮลเม็ท ดีซ ซิส ซัช อะ ดีฟเฟอะเร็นท พีคเชอะ ฟร็อม Jongshin hyung)
หมวกกันน็อคดอกไม้สีเหลืองดูต่างจากภาพลักษณ์ของพี่จองชิน

Only these two wearing Yellow t shirts!
(โอ๊นลี่ ฑิส ทู เวียริง เยลโล ที เฌิท !)
เพียงแค่สองคนนี้เท่านั้นที่ใส่เสื้อสีเหลือง!

How can you tell if it’s ripe it’s covered by the Yellow wrapping?
(เฮา แค็น ยู เท็ล อิฟ อิทซ ไรพ อิทซ คัฝเออะ ไบ เดอะ เยลโล แรพพิง)
พี่จะรู้ได้อย่างไรว่ามันสุกเต็มที่แล้ว ต้องเอากระดาษสีเหลืองที่ห่อนี่ออกเหรอ?

and this stupid Yellow lab that definitely thinks
(แอนด์ ดิส สทิ๊วผิด เย๊ลโล่ว แหล๊บ แดท เดฟอินิทลิ ทริ๊งค)
และหมาลาบราดอร์สีเหลืองโง่ๆที่คิดว่า

to the Arabian Gulf and Yellow Sea. This is as real as it’s ever gonna get.
(ทู ดิ อะเรเบียน กัลฟ แอนด์ เย๊ลโล่ว ซี ดิส ซิส แอส เรียล แอส อิทซ เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ เก็ท)
ตั้งแต่อ่าวอาหรับ ถืงทะเลเหลือง เป็นอะไรที่ตึงเครียดที่สุด

Set a perimeter around the Yellow vehicle!
(เซ็ท ดา เพะรีมอิเทอะ อะราวนฺดฺ เดอะ เย๊ลโล่ว ฝี๊หิเคิ้ล !)
ตั้งขบวนคุ้มกัน รอบรถสีเหลือง

You didn’t take that shit. I took that Yellow shit on my face.
(ยู ดิ๊นอิน เท้ค แดท ชิท ไอ ทุค แดท เย๊ลโล่ว ชิท ออน มาย เฟซ)
นายขี้ไม่ออก ฉันขี้เหลืองเต็มหน้า

Driving a Yellow convertible with the top down, dressed like assholes!
(ดรายวิง อะ เย๊ลโล่ว คอนเวิสเดเบิล วิธ เดอะ ท๊อพ เดาน , เดรส ไล๊ค แอสโฮล !)
ขับรถเปิดประทุนสีเหลืองไม่มีหลังคา ชุดก็เหมือนพวกบ้า

You think I’ll look pretty washing these Yellow melons?
(ยู ทริ๊งค แอล ลุ๊ค พริ๊ทที่ ว็อฌนิ่ง ฑิส เย๊ลโล่ว เมลอัน)
คิดไหมว่าชั้นดูน่ารักตอนที่กำลังล้างเมล่อนพวกนี้?

but Successful Saving could be your Yellow brick road.
(บั๊ท ซัคเซซฟุล เซฝอิง เคิด บี ยุร เย๊ลโล่ว บริ๊ค โร้ด)
แต่ที่ เศรษฐีเงินออมนะเปรียบเหมือนถนนคนเดิน

Next is Five Yellow Soil Star. (1959 1968 1977 1986)
(เน๊กซท อีส ไฟฝ เย๊ลโล่ว ซอยล์ สทาร์ [ 1959 1968 1977 1986 ])
ต่อไปเป็นดาวเสาร์อีกเช่นกันค่ะ (1959 1968 1977 1986)

The Yellow areas are the gas flares, like these in Siberia.
(เดอะ เย๊ลโล่ว แอ๊เรีย แซร์ เดอะ แก๊ซ ฟแล , ไล๊ค ฑิส อิน Siberia)
บริเวณสีเหลืองคือเปลวไฟจากก๊าซ เกืดขึ้นแบบนี้ในไซบีเรีย

FYI, Sam, Yellow means slow down, okay? Not speed up.
(FYI , แซม , เย๊ลโล่ว มีน สโลว์ เดาน , โอเค น็อท สพี๊ด อั๊พ)
เอฟ วาย ไอ สีเหลืองหมายถึงให้ชะลอ โอเค? ไม่ใช่ให้เร่งเครื่องใส่

I had a Yellow one.
(ไอ แฮ็ด อะ เย๊ลโล่ว วัน)
ผมซื้อสีเหลือง

This guy with the Yellow armband always recognizes you…
(ดิส กาย วิธ เดอะ เย๊ลโล่ว อาร์มแบรนทฺ ออลเว เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู)
คนที่มีอาร์มสีเหลือจำคุณได้ทันที