Plate แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Plate แปลว่า

Plate
(Plate อ่านว่า เพล๊ท)
Plate แปลว่า จาน [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Plate ภาษาอังกฤษ

Is there really a Plate in there?
(อีส แดร์ ริแอ็ลลิ อะ เพล๊ท อิน แดร์)
ไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้จริงๆเหรอ?

The whole Pacific Plate is destabilizing.
(เดอะ โฮล พะซีฟอิค เพล๊ท อีส destabilizings)
ทั้งฐานโลกแปซิฟิก กำลังเสียสมดุลย์

He’s putting the grilled trout on the Plate but…
(อีส พูทดิง เดอะ กริลล์ ทเราท ออน เดอะ เพล๊ท บัท)
เขากำลังวางปลาย่างลงไปในจาน แต่…

Hyung! The head’s going to be bent! [He’s putting the grilled trout on the Plate but…]
(Hyung ! เดอะ เฮ็ด โกอิ้ง ทู บี เบ็นท ! [ อีส พูทดิง เดอะ กริลล์ ทเราท ออน เดอะ เพล๊ท บัท ])
พี่! หัวของมันกำลังจะหลุดออกมา [เขากำลังวางปลาย่างลงไปในจาน แต่…]

Before they start their work, let’ have a game on this ice Plate Now..it’s time to play another game~
(บิโฟ เฑ ซทาท แด เวิค , เล็ท แฮ็ฝ อะ เกม ออน ดีซ ไอซ เพล๊ท เนา อิทซ ไทม ทู พเล แอะนัธเออะ game~)
ก่อนที่Family จะเริ่มงาน มาเล่นเกมบนลานน้ำแข็งนี่ก่อน ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเล่นเกมอื่นแล้วล่ะ

So, the ceremony is about to begin on this vast ice Plate of the frozen reservoir. Sooro will be the judge for it.
(โซ , เดอะ เซริโมนิ อีส อะเบาท ทู บีกีน ออน ดีซ ฝัซท ไอซ เพล๊ท อ็อฝ เดอะ โฟ๊เซน เรสเอิฝวา Sooro วิล บี เดอะ จัจ ฟอ อิท)
แล้ว เกมส์ก็กำลังจะเริ่มขึ้นบนลานน้ำเข็งมหึมานี้ ซุโรจะเป็นผู้ตัดสินเกมส์

He was holding a Plate like this!!
(ฮี วอส โฮลดิง อะ เพล๊ท ไลค ดีซ ! !)
ถือจานหรอไว้แบบนี้

Just put it on his Plate for him or he’s liable to burn the house down.
(จั๊สท พุท ดิธ ออน ฮิส เพล๊ท ฟอร์ ฮิม ออ อีส liable ทู เบิร์น เดอะ เฮ้าส เดาน)
แค่วางจานของเขาลงหรือ จะให้เขา เผาบ้านให้วอดวาย

A Plate of mama’s alligators ้touff้e.
(อะ เพล๊ท อ็อฝ มามะ แอลลิเกเทอะ ้touff้e)
เนื้อจระเข้ฝีมือแม่สักจาน

See, they put the Plate of donuts out here to test your guilt.
(ซี , เด พุท เดอะ เพล๊ท อ็อฝ โดนัทสฺ เอ๊าท เฮียร ทู เทสท์ ยุร กิ๊ลท)
พวกเขาใช้โดนัทเพื่อเช็คความผิดของเรานะ

Yeah, but the entire front of the store is Plate glass.
(เย่ , บั๊ท ดิ เอ็นไทรํ ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ สโทร์ อีส เพล๊ท กล๊าสส)
ใช่, แต่หน้าร้าน เป็นกระจกทั้งแผงเลยนะ

This is the clutch assembly… and this is the Plate and, yeah,
(ดิส ซิส เดอะ คลัทซ์ แอ็ซเซมบลิ แอนด์ ดิส ซิส เดอะ เพล๊ท แอนด์ , เย่ ,)
นี่เป็นชิ้นส่วนของคลัชต์ นี่คือจาน และ ใช่

Well when we set the table we always set the Plate upside down.
(เวลล เว็น วี เซ็ท เดอะ เท๊เบิ้ล วี ออลเว เซ็ท เดอะ เพล๊ท อัพไซต์ เดาน)
เมื่อเราจัดโต๊ะ เราต้องจัดจานคว่ำลง