Fate แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Fate แปลว่า

Fate
(Fate อ่านว่า เฟ้ท)
Fate แปลว่า โชคชะตา ดวง พรหมลิขิต [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Fate ภาษาอังกฤษ

What is the Fate of this Family?
(ฮว็อท อีส เดอะ เฟท อ็อฝ ดีซ แฟมอิลิ)
อะไรคือโชคชะตาของครอบครัวนี้?

And the Fate of the pairs? Hyori
(แอ็นด เดอะ เฟท อ็อฝ เดอะ แพ Hyori)
และโชคชะตาของทั้งคู่? ฮโยริ

And the Fate of the pairs?
(แอ็นด เดอะ เฟท อ็อฝ เดอะ แพ)
และโชคชะตาของทั้งคู่?

Will Daesung’s Fate become like theirs?
(วิล Daesungs เฟท บิคัม ไลค แด)
โชคชะตาของแดซองจะเป็นอย่างพวกนั้นหรือไม่?

Their Fate slowly coming forward
(แด เฟท ซโลลิ คัมอิง ฟอเวิด)
แต่แล้วโชคชะตาของพวกเขากำลังมาทีละนิด

What is the Fate of the Grasshopper?
(ฮว็อท อีส เดอะ เฟท อ็อฝ เดอะ Grasshopper)
แล้ว ชะตากรรม ของ ตั๊กแตนล่ะ?

Get out! [What is the Fate of the Grasshopper?]
(เก็ท เอาท ! [ ฮว็อท อีส เดอะ เฟท อ็อฝ เดอะ Grasshopper ])
ลงไป [แล้ว ชะตากรรม ของ ตั๊กแตนล่ะ?]

The Fate of night chores rests upon the two men!
(เดอะ เฟท อ็อฝ ไนท โช เร็ซท อุพอน เดอะ ทู เม็น !)
โชคชะตาของภาระกิจคืนนี้ ขึ้นอยู่กับชาย2คนนี้

The Fate of these two pitiful women is…?
(เดอะ เฟท อ็อฝ ฑิส ทู พีทอิฟุล วีมเอิน อีส)
ผลลัพท์ของสองสาว

Hey, you want to lay the Fate of the world on the kid’s Camaro? That’s cool.
(เฮ , ยู ว้อนท ทู เลย์ เดอะ เฟ้ท อ็อฝ เดอะ เวิลด ออน เดอะ คิด Camaro แด้ท คูล)
นี่ ,จะฝากชะตากรรม ไว้กับรถเด็กเล่นเหรอ เชิญเลย

And Fate has yielded its reward,
(แอนด์ เฟ้ท แฮ็ส ยีล อิทซ รีวอร์ด ,)
แต่โชคชะตา ก็ประทานรางวัลให้

Annie’s voice: It seemed that Fate now offered me a wonderful alternative
(แอนนี่ ว๊อยซ์ : อิท ซีม แดท เฟ้ท นาว อ๊อฟเฟ่อร์ มี อะ วันเดอะฟุล อ็อลเทอนะทิฝ)
ดูเหมือนว่าโชคชะตา จะเสนอทางเลือกที่ดีให้กับฉัน

A twist of Fate makes life worthwhile
(อะ ทวิสท อ็อฝ เฟ้ท เม้ค ไล๊ฟ เวริตฮวาย)
โชคชะตาที่ผันผวน มันทำให้ชีวิตคุ้มค่า

it is a Fate much worse than death.
(อิท อีส ซา เฟ้ท มัช เวิ๊ร์ส แฑ็น เด้ท)
มันเป็นโชคชะตาที่แย่กว่าความตาย

wearing a fake Armani jacket, carrying a Fate Louis Vuitton bag,
(เวียริง อะ เฟ้ค อาร์มานนี แจ๊คเก๊ต , แคร์รี่ยิง อะ เฟ้ท ลุอี วูดทัน แบ๊ก ,)
ใส่เสื้ออาร์มานีปลอม สะพายกระเป๋าหลุยส์ วิตตองปลอม

the Queen’s reputation and the Fate of France as we know it
(เดอะ ควีน เรพิวเทฌัน แอนด์ เดอะ เฟ้ท อ็อฝ ฟรานซ แอส วี โนว์ อิท)
ชื่อเสียงของราชินี และ ชะตากรรมของฝรั่งเศษ

that our Fate is in hands other than our own.
(แดท เอ๊า เฟ้ท อีส ซิน แฮนด์ อ๊อเธ่อร์ แฑ็น เอ๊า โอว์น)
ชะตากรรมชีวิตของเรา ขึ้นอยู่กับไผ่ในมือคนอื่น

Cage: The Fate of mankind.
(เค้จ : เดอะ เฟ้ท อ็อฝ แม๊นคายนด)
ชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนโลก