Convince แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Convince แปลว่า

Convince
(Convince อ่านว่า คอนฝิ๊นซํ)
Convince แปลว่า โน้มน้าวใจ [vt.]

ตัวอย่างประโยค Convince ภาษาอังกฤษ

Oppa, let’s try to Convince Sooro oppa that this is tastier than grilling beef.
(Oppa , เล็ท ทไร ทู ค็อนฝีนซ Sooro oppa แดท ดีซ ซิส tastier แฑ็น grillings บีฟ)
โอป้า , ลองเกลี้ยกล่อมซูโรโอป้าให้กินอันนี้ดีกว่าเนื้อย่าง อร่อยกว่าอีก

You have got to Convince them.
(ยู แฮ็ฝ ก็อท ทู ค็อนฝีนซ เฑ็ม)
คุณต้องทำให้พวกเขาเชื่อ

Same as you. Every day they have to Convince her she’s a cow.
(เซม แอ็ส ยู เอฝริ เด เฑ แฮ็ฝ ทู ค็อนฝีนซ เฮอ ชี ซา เคา)
เหมือนกับคุณเลย ทุกวันต้องคอยให้วัวตัวอื่นบอกว่ามันเป็นวัว

People can Convince themselves they love a painted rock.
(พี๊เพิ่ล แคน คอนฝิ๊นซํ เฑ็มเซลฝส เด ลัฝ อะ เพ้นท ร๊อค)
หลายคนสามารถเชื่อพวกเขา พวกเขามีความรักที่หนักแน่น

But the government failed to Convince Bolivians
(บั๊ท เดอะ กัฝเอินเม็นท เฟล ทู คอนฝิ๊นซํ โบะลีฝเอียน)
แต่รัฐบาลไม่สามารถทำให้ชาวโบลิเวียเชื่อว่า

to Convince those children they still have a father.
(ทู คอนฝิ๊นซํ โฑส ชีลดเร็น เด สทิลล แฮ็ฝ อะ ฟ๊าเท่อร)
หากจะให้เด็กๆรู้สึกว่า พวกแกยังคงมีพ่ออยู่

To Convince me to honor our arrangement?
(ทู คอนฝิ๊นซํ มี ทู ออนเออะ เอ๊า แอะเรนจเม็นท)
เพื่อให้ผมทำตามข้อตกลงของเราเหรอ?

And you have to kill him to Convince him otherwise.
(แอนด์ ยู แฮ็ฝ ทู คิลล์ ฮิม ทู คอนฝิ๊นซํ ฮิม อัฑเออะไวส)
และคุณก็ต้องฆ่ามัน ไม่อย่างนั้น

How do we Convince them?
(ฮาว ดู วี คอนฝิ๊นซํ เด็ม)
เพื่อให้เขาเชื่อได้ยังไงกัน

You can’t Convince some people there’s a fire
(ยู แค็นท คอนฝิ๊นซํ ซัม พี๊เพิ่ล แดร์ ซา ไฟเออะร)
คุณทำให้เค้าเชื่อไม่ได้หรอก คนบางคนไฟติดบนหัว

Isha, only you can Convince him.
(Isha , โอ๊นลี่ ยู แคน คอนฝิ๊นซํ ฮิม)
อิชา มีแต่เธอที่จะกล่อมเขาได้

How did you Convince Surrillo to hear the spars?
(ฮาว ดิด ยู คอนฝิ๊นซํ Surrillo ทู เฮียร เดอะ ซพา)
ผมจะพูดให้ ซูลิโล พิพากษายังไง

I was trying to Convince the previous administration,
(ไอ วอส ทไรอิง ทู คอนฝิ๊นซํ เดอะ พรี๊เฝี๊ยส แอดมินนิสเตเชิน ,)
ผมได้พยายามหว่านล้อมรัฐบาลชุดก่อน

They planned every detail to Convince the police,
(เด แพลน เอ๊เฝอร์รี่ ดีเทล ทู คอนฝิ๊นซํ เดอะ โพลิ๊ซ ,)
พวกเขาวางแผนอย่างละเอียด เพื่อหว่านล้อมตำรวจให้เชื่อ

If I can Convince them that I’ve cured you,
(อิ๊ฟ ฟาย แคน คอนฝิ๊นซํ เด็ม แดท แอฝ เคอ ยู ,)
ถ้าผมสามารถโน้มน้าวพวกเขา ว่าผมรักษาคุณได้

Me personally meet. To apologize and Convince that person.
(มี เพอซแน็ลลิ มี๊ท ทู อะพอลโอะไจส แอนด์ คอนฝิ๊นซํ แดท เพ๊อร์ซั่น)
ฉันจะไปพบเค้า ไปขอโทษเค้าและทำให้เค้ารู้ว่าฉันสำนึกผืดแล้ว

You must go to the Allfather and Convince him to change his mind.
(ยู มัสท์ โก ทู ดิ allfather แอนด์ คอนฝิ๊นซํ ฮิม ทู เช้งจํ ฮิส ไมนด์)
เจ้าต้องไปพบท่านพ่อ และเกลี้ยกล่อมให้ท่านเปลี่ยนใจ

But you won’t be able to Convince the scientific community of any of it.
(บั๊ท ยู ว็อนท บี เอ๊เบิ้ล ทู คอนฝิ๊นซํ เดอะ ไซเอ็นทีฟอิค ค็อมยูนิทิ อ็อฝ เอ๊นี่ อ็อฝ อิท)
แต่เธอคงไม่สามารถ โน้มน้าว…ชุมชนวิทยาศาสตร์ ให้เชื่อได้หรอก

I would try to Convince you,
(ไอ เวิด ธราย ทู คอนฝิ๊นซํ ยู ,)
ฉันก็อยากลองพูดชักจูงนายนะ แต่…

and no one will ever Convince me that you told me a lie, so…
(แอนด์ โน วัน วิล เอ๊เฝ่อร์ คอนฝิ๊นซํ มี แดท ยู โทลด มี อะ ไล , โซ)
และไม่มีใครจะทำให้ฉันเชื่อได้ว่านายโกหก เพราะงั้น..

What will Convince you?
(ว๊อท วิล คอนฝิ๊นซํ ยู)
จะมีอะไรทำให้เธอแน่ใจได้นะ

to Convince myself that you’d really changed.
(ทู คอนฝิ๊นซํ ไมเซลฟ แดท ยูต ริแอ็ลลิ เช้งจํ)
ทำให้ตัวเองเชื่อว่า เธอเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ

You’ve gotta Convince all of them! Don’t give up on them!
(ยู๊ฟ กอททะ คอนฝิ๊นซํ ออล อ็อฝ เด็ม ! ด้อนท์ กี๊ฝ อั๊พ ออน เด็ม !)
คุณต้องเกลี้ยกล่อมทุกคน อย่ายอมแพ้ในตัวพวกเขาสิ

We just have to Convince him that you stopped.
(วี จั๊สท แฮ็ฝ ทู คอนฝิ๊นซํ ฮิม แดท ยู สต๊อปพฺ)
เราต้องเกลี้ยกล่อมเขาว่านายหยุดได้แล้ว

How are you going to Convince the Triad and Bertinelli’s crew
(ฮาว อาร์ ยู โกอิ้ง ทู คอนฝิ๊นซํ เดอะ Triad แอนด์ Bertinellis ครู)
แล้วคุณจะไปชวนคนของเทรียดกับเบอติเนลลี่ยังไง