Knife แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Knife แปลว่า

Knife
(Knife อ่านว่า ไน๊ฟ)
Knife แปลว่า มีด [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Knife ภาษาอังกฤษ

Use the Knife to hit it lightly on the head to make it faint.
(ยูซ เดอะ ไนฟ ทู ฮิท ดิธ ไลทลิ ออน เดอะ เฮ็ด ทู เมค อิท เฟนท)
ก็ใช้มีดทุบที่หัวปลาให้มานตายก่อน

Put down the Knife first!
(พัท เดาน เดอะ ไนฟ เฟิซท !)
วางมีดลงก่อน!

Hold on, put down the Knife first.
(โฮลด ออน , พัท เดาน เดอะ ไนฟ เฟิซท)
ใจเย็นๆ,วางมีดลงก่อน

Yejin and Jongkook: love(?) developing between the two because of their Knife skills
(Yejin แอ็นด Jongkook : ลัฝ ( ) developings บีทวิน เดอะ ทู บิคอส อ็อฝ แด ไนฟ ซคิล)
เยจินและจองกุก: ความรักก่อเกิดระหว่างที่พวกเค้าใช้มีดแล่ปลา?

Hyung! While you’re going there get another Knife and cutting board.
(Hyung ! ฮไวล ยัวร์ โกอิ้ง แดร์ เก็ท แอะนัธเออะ ไนฟ แอ็นด คัททิง โบด)
พี่ เข้าไปแล้วเอามีดกับเขียงมาด้วยนะ

Why of all times is Jong Shin going to the kitchen now… Hyung! While you’re going there get another Knife and cutting board.
(ฮไว อ็อฝ ออล ไทม ซิส Jong ฌิน โกอิ้ง ทู เดอะ คีชเอ็น เนา Hyung ! ฮไวล ยัวร์ โกอิ้ง แดร์ เก็ท แอะนัธเออะ ไนฟ แอ็นด คัททิง โบด)
ทำไมจองชินต้องเข้าไปในครัวตอนนี้… พี่ เข้าไปแล้วเอามีดกับเขียงมาด้วยนะ

This Knife works very well.
(ดีซ ไนฟ เวิค เฝริ เว็ล)
มีดนี่เยี่ยมไปเลย

You stick that Knife of judgment in me, go ahead, but make no mistake,
(ยู สทิ๊ค แดท ไน๊ฟ อ็อฝ จัจเม็นท อิน มี , โก อะเฮด , บั๊ท เม้ค โน มิสเท้ค ,)
เทอติดในช่วงพิพากษาเหมือนชั้น ไปเหอะ แต่ทำให้ไม่มีไรผิดพลาด

We’re not starting a Knife fight in the Crimson and we’re not suing anybody.
(เวีย น็อท ซทาททิง อะ ไน๊ฟ ไฟ้ท อิน เดอะ คริมเซิน แอนด์ เวีย น็อท suings เอนอิบอดิ)
เราจะไม่เริ่มสู้ด้วยมีดในคริมซัน และเราจะไม่ฟ้องร้องใคร

What do we do with the fried ones? We’ll use a Knife to split them.
(ว๊อท ดู วี ดู วิธ เดอะ ฟไร วัน เวลล ยู๊ส อะ ไน๊ฟ ทู สพลิ๊ท เด็ม)
แล้วเราจะจัดการยังไงกับปลาที่จะทอด? เราจะใช้มีดหั่นมันไง

But my nails now… You don’t even have to use a Knife now.
(บั๊ท มาย เนล นาว ยู ด้อนท์ อี๊เฝ่น แฮ็ฝ ทู ยู๊ส อะ ไน๊ฟ นาว)
แต่เล็บของฉัน ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้มีดด้วยซ้ำ

Mammy gets the kitchen Knife to defend herself.
(แมมมิ เก็ท เดอะ คิ๊ทเช่น ไน๊ฟ ทู ดีเฟ็นด์ เฮอเซลฟ)
แม่ก็เลยหยิบมีดทำครัวมาป้องกันตัว

he takes the Knife to her. Laughing while he does it.
(ฮี เท้ค เดอะ ไน๊ฟ ทู เฮอ ลาฟอิง ไวล์ ฮี โด ซิท)
เขาปักมีดใส่ร่างแม่ แล้วก็หัวเราะไปด้วย

Wouldn’t be the first time a patient’s pulled a Knife on me.
(วูดดึ่น บี เดอะ เฟิร์สท ไทม์ อะ เพ๊เที้ยนท์ พูลล อะ ไน๊ฟ ออน มี)
คงจะไม่ใช่ครั้งแรกที่คนไข้ ใช้มีดจี้ตัวหมอ

Well, perhaps I’ll mine it myself. With what? A Knife and a fork?
(เวลล , เพอร์แฮพส์ แอล ไมน์ อิท ไมเซลฟ วิธ ว๊อท ดา ไน๊ฟ แอนด์ อะ ฟ๊อร์ค)
เอ้อ งั้นฉันเก็บไว้ทำเองดีกว่า ใช้อะไรทำล่ะ มีด กับซ้อมรึไง

You don’t think that turns a Knife in my back?
(ยู ด้อนท์ ทริ๊งค แดท เทิร์น ซา ไน๊ฟ อิน มาย แบ็ค)
คุณคงไม่คิดหรอกนะว่ามันจะวกมาหาผม ?

Only if you show me where the Knife was.
(โอ๊นลี่ อิ๊ฟ ยู โชว์ มี แวร์ เดอะ ไน๊ฟ วอส)
ถ้าคุณแสดงให้ฉันเห็น ว่ามีดอยู่ที่ไหน

Took a Knife in the back to get it.
(ทุค กา ไน๊ฟ อิน เดอะ แบ็ค ทู เก็ท ดิธ)
เกือบโดนแทงกว่าจะได้มา

Or a Knife or a tyre lever. Probably best not to do any arm spraining,
(ออ รา ไน๊ฟ ออ รา ไทร ลีเฝอะ พรอบอับลิ เบ๊สท์ น็อท ทู ดู เอ๊นี่ อาร์ม sprainings ,)
หรือมีด หรือชะแลง แล้วก็อย่าไปหักแขนใครด้วย

and they’re gonna stick the Knife in you
(แอนด์ เดรว กอนนะ สทิ๊ค เดอะ ไน๊ฟ อิน ยู)
และพวกเขาจะเอามีดเสียบนาย