British แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

British แปลว่า

British
(British อ่านว่า บรีทอิฌ)
British แปลว่า อังกฤษ [adj.]

ตัวอย่างประโยค British ภาษาอังกฤษ

other than he was a British talk show host
(อัฑเออะ แฑ็น ฮี วอส ซา บรีทอิฌ ทอค โฌ โฮซท)
รู้แต่ว่าเขาเป็นพิธีกร ทอร์คโชว์ทางทีวีอังกฤษ

You’re asking us to pay a British talk show host
(ยัวร์ อาคกิ้ง อัซ ทู เพ อะ บรีทอิฌ ทอค โฌ โฮซท)
คุณกำลังขอให้เราจ่ายเงินซื้อ รายการทอคโชว์สไตล์อังกฤษรึ

G8 SUMMIT, British COLUMBIA
(G8 ซัมมิท , บรีทอิฌ COLUMBIA)
การประชุมกลุ่มผู้นำ G8 ปี 2010

from the British Museum and Hermitage.
(ฟร็อม เดอะ บรีทอิฌ มิวสีอัม แอ็นด เฮอมิทิจ)
จาก พิพิธภัณฑ์ของอังกฤษ และโบสถ์

where the British decided
(แวร์ เดอะ บรีทอิฌ ดีไซด์)
เมื่ออังกฤษคิดว่า

He was Chief Minister of the British Trade Mission in Murmansk.
(ฮี วอส ชี๊ฟ มิ๊นิสเท่อร์ อ็อฝ เดอะ บรีทอิฌ เทรด มิ๊ชชั่น อิน Murmansk)
เขาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์อังกฤษในกรุงเมอร์มารค์

My husband is British Trade Minister,
(มาย ฮั๊สแบนด์ อีส บรีทอิฌ เทรด มิ๊นิสเท่อร์ ,)
สามีฉันเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ของอังกฤษ

Actually, the subject is partial disposal of British painters.
(แอคชัวลิ , เดอะ ซั๊บเจ็คท อีส พ๊าร์เชี่ยล ดิซโพสแอ็ล อ็อฝ บรีทอิฌ เพนเทอะ)
จริงๆแล้ว, เป้าหมายของเราชอบผลงานของ จิตรกรอังกฤษสมัยหลังสงครามโลก

from the enslavement of the British colonialists.
(ฟรอม ดิ เอ็นซเลฝเม็นท อ็อฝ เดอะ บรีทอิฌ colonialists)
จากการตกเป็นทาส ของการล่าอาณานิคมของอังกฤษ

spying on Black Power’s insidious threat to the British way of life.
(spyings ออน แบล๊ค พ๊าวเว่อร์ อินซีดเอียซ เทร๊ท ทู เดอะ บรีทอิฌ เวย์ อ็อฝ ไล๊ฟ)
สอดแนมลับ ๆ ถึงอำนาจการคุกคาม ของคนดำในการมีชีวิตในอังกฤษ

There’s a British national staying with you, a certain Gale Benson.
(แดร์ ซา บรีทอิฌ แนฌอะแน็ล สเตย์ยิ่ง วิธ ยู , อะ เซ๊อร์เท่น เกล เบ็นซัน)
มีคนของอังกฤษพักอยู่กับคุณ ระบุถึงเกล เบนสัน

the whole of the British Isles…
(เดอะ โฮล อ็อฝ เดอะ บรีทอิฌ ไอล)
เกาะอังกฤษทั้งเกาะ

We are in Buckingham Palace, the very heart of the British nation.
(วี อาร์ อิน Buckingham พ๊าเหลซ , เดอะ เฝ๊รี่ ฮาร์ท อ็อฝ เดอะ บรีทอิฌ เน๊ชั่น)
เราอยู่ในพระราชวังบัคคิงแฮม ที่เป็นหัวใจของอังกฤษ

Assuming a British point of origin because of the original source,
(แอ็ซยูมอิง อะ บรีทอิฌ พ๊อยท์ อ็อฝ อ๊อริจิ้น บิคอส อ็อฝ ดิ ออริจินัล ซ๊อร์ซ ,)
สมมติว่าเป็นเชื้อชาติอังกฤษจากแหล่งที่มา

The British and Americans know about it,
(เดอะ บรีทอิฌ แอนด์ อะเมริแค็น โนว์ อะเบ๊าท ดิธ ,)
อังกฤษกับอเมริกันรู้เรื่องนี้สินะ

Unless there are lives of British citizens
(อันเล๊ซ แดร์ อาร์ ไล้ฝ อ็อฝ บรีทอิฌ ซีทอิเส็น)
เว้นแต่ว่าชีวิตของพลเมืองอังกฤษ

you had a British nanny, right?
(ยู แฮ็ด อะ บรีทอิฌ แนนนิ , ไร๊ท)
คุณมีพี่เลี้ยงเป็นชาวอังกฤษใช่ไหม?

The British Prime Minister?
(เดอะ บรีทอิฌ ไพร์ม มิ๊นิสเท่อร์)
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ?

Any of the British Prime Ministers you have known.
(เอ๊นี่ อ็อฝ เดอะ บรีทอิฌ ไพร์ม มิ๊นิสเท่อร์ ยู แฮ็ฝ โนน)
นายกฯอังกฤษคนไหนก็ได้ ที่คุณรู้จัก

of the British Security Services, that materials will be found on
(อ็อฝ เดอะ บรีทอิฌ ซิคยูริทิ เซ๊อร์ฝิซ , แดท มะเทียเรียล วิล บี เฟานด ออน)
กองกำลังป้องกันความปลอดภัยของอังกฤษสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างเรียบร้อย

the British Ambassador in Berlin handed the German government
(เดอะ บรีทอิฌ แอมบ๊าสซาเด้อร์ อิน เบอลิน แฮนด์ เดอะ เจอแม็น กัฝเอินเม็นท)
สถานทูตอังกฤษในเบอร์ลิน ถูกยึดโดยรัฐบาลเยอรมัน

for the shortest job interview in British military history
(ฟอร์ เดอะ shortest จ๊อบ อิ๊นเทอร์ฝิว อิน บรีทอิฌ มิ๊ลิทารี่ ฮิสทรี่)
การสัมภาษณ์ที่สั้นที่สุด ในประวัติศาสตร์การทหารอังกฤษ

Mr. Turing, do you know how many British servicemen…
(มีซเทอะ Turings , ดู ยู โนว์ ฮาว เมนอิ บรีทอิฌ servicemen)
คุณทัวริง คุณรู้มั้ยว่า มีนักสืบอังกฤษกี่คน…

on a British passenger convoy
(ออน อะ บรีทอิฌ แพซเซ็นเจอะ ค๊อนฝอย)
เรือคุ้มกันของอังกฤษ

He nationalized British and U.S. petroleum holdings…
(ฮี แนฌอะแนะไลส บรีทอิฌ แอนด์ ยู เอส พิโทร๊เลี่ยม โฮลดิง เอส)
เขาเรียกสิทธิการถือครองแหล่งน้ำมันจาก สหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ