Winner แปลว่า

เมษายน 19, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Winner แปลว่า

Winner
(Winner อ่านว่า วีนเนอะ)
Winner แปลว่า ผู้ชนะ [n.]

ตัวอย่างประโยค Winner ภาษาอังกฤษ

Anyone can predict the Winner for this
(เอนอิวัน แค็น พริดีคท เดอะ วีนเนอะ ฟอ ดีซ)
ทุกๆคนสามารถเดาได้ว่าผู้ชนะเป็นใคร

The Winner did something very surprising that startled us all
(เดอะ วีนเนอะ ดิด ซัมติง เฝริ เซิพไรสอิง แดท startled อัซ ซอร์)
ผู้ชนะ ทำอะไรบางอย่างที่น่าประหลาดใจ ให้พวกเราทั้งหมดผวา

Who ever is behind the Winner will win too.
(ฮู เอฝเออะ อีส บิไฮนด เดอะ วีนเนอะ วิล วิน ทู)
ใครอยู่หลังผู้ชนะก็จะชนะไปด้วย

Survival game and the Winner is carried on a litter!
(เซอะไฝฝแอ็ล เกม แอ็นด เดอะ วีนเนอะ อีส แคร์รี่ ออน อะ ลีทเทอะ !)
เกมเอาตัวรอด ผู้ชนะจะได้นั่งบนแคร่

Okay, we’ll announce the Winner of Miss Peach.
(โอเค , เว็ล แอ็นเนานซ เดอะ วีนเนอะ อ็อฝ มิซ พีช)
โอเค เราจะประกาศผู้ชนะแห่งมิสพีช

This is a battle for justice. There is always a Winner at the end
(ดีซ ซิส ซา แบ๊ทเทิ้ล ฟอ จัสติกส แดร์ อีส ออลเว ซา วีนเนอะ แรท ดิ เอ็นด)
นี่คือการต่อสู้สำหรับความยุติธรรม มันมีผู้ชนะในตอนจบเสมอ

Only the Winner gets to sing.
(โอ๊นลี่ เดอะ วีนเนอะ เก็ท ทู ซิง)
ผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้เป็นนักร้อง

and the Winner decided.
(แอนด์ เดอะ วีนเนอะ ดีไซด์)
และได้ผู้ชนะแล้ว

After the Winner is decided means…
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ วีนเนอะ อีส ดีไซด์ มีน)
หลังจากได้ผู้ชนะหมายความว่า…

in the end, she stood as the sole Winner of the game
(อิน ดิ เอ็นด , ชี ซทูด แอส เดอะ โซล วีนเนอะ อ็อฝ เดอะ เกม)
ท้ายที่สุด เธอเป็นผู้ชนะเพียงคนเดียว

It’s when the Winner thinks like this
(อิทซ เว็น เดอะ วีนเนอะ ทริ๊งค ไล๊ค ดิส)
ถ้าผู้เล่นเกมคิดแบบนี้

the Winner is crystal clear.
(เดอะ วีนเนอะ อีส ครีซแท็ล เคลียร์)
เห้นชัดๆ แล้วว่าใครจะชนะ

Al Gore is the Winner of the national popular vote.
(เอล โก อีส เดอะ วีนเนอะ อ็อฝ เดอะ แนฌอะแน็ล พ๊อพพิวล่าร์ โฝท)
แอล กอร์ คือผู้ชนะคะแนนเสียงรวม

The Winner of tonight’s game will advance to the playoffs for the state championship.
(เดอะ วีนเนอะ อ็อฝ ทูไน๊ท เกม วิล แอดฝ๊านซ ทู เดอะ playoffs ฟอร์ เดอะ สเทท แชมเพียนฌิพ)
ผู้ชนะในคืนนี้ จะได้รับรางวัล และได้เข้าแข่งขันในระดับรัฐต่อไป

Now remember, the Winner of this year’s contest gets
(นาว รีเม๊มเบ่อร์ , เดอะ วีนเนอะ อ็อฝ ดิส เยียร์ ค๊อนเทสทํ เก็ท)
และที่สำคัญคือ ผู้ชนะปีนี้

The Winner gets $20M?
(เดอะ วีนเนอะ เก็ท $20M)
ผู้ชนะจะได้เงิน 20 ล้านรึ?

Simply because the Winner is Sakai now
(ซีมพลิ บิคอส เดอะ วีนเนอะ อีส Sakai นาว)
ง่ายๆ เพราะว่าซาไก คือผู้ที่จะชนะไง

How much? Twenty grand, Winner takes all.
(ฮาว มัช ทเว้นที่ แกรนด์ , วีนเนอะ เท้ค ซอร์)
เท่าไหร่ สองหมื่น คนชนะได้ไปหมด

Fifty thousand guaranteed, Winner takes all.
(ฟีฟทิ เธ๊าซั่นด แกแรนที , วีนเนอะ เท้ค ซอร์)
ฉันประกันเดิมพันที่ห้าหมื่น ถ้าชนะก็เอาไป

for the Winner and still World Robot Boxing champion,
(ฟอร์ เดอะ วีนเนอะ แอนด์ สทิลล เวิลด โรบ๊อท บอคซิง แชมเพียน ,)
ผู้ที่ชนะ และแชมป์โลกหุ่นเหล็กกำปั้นครั้งนี้ได้แก่