Evidence แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Evidence แปลว่า

Evidence
(Evidence อ่านว่า เอ๊ฝิเด้นซ)
Evidence แปลว่า หลักฐาน [vt.]

ตัวอย่างประโยค Evidence ภาษาอังกฤษ

Hid the Evidence from Jenny. Cleaned up Marley’s vomit in the kitchen.
(ฮิด ดิ เอฝอิเด็นซ ฟร็อม เจนนิ คลีน อัพ มาร์รี ฝอมอิท อิน เดอะ คีชเอ็น)
เข้าไปหลบเฮอร์ริเคนในห้องน้ำ นั่งอยู่ในความมืดอยู่ 3 วัน

There is no Evidence of any kind that I was…
(แดร์ อีส โน เอฝอิเด็นซ อ็อฝ เอนอิ ไคนด แดท ไอ วอส)
ไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่บ่งชี้ว่าผม…

The Evidence in your apartment is irrefutable.
(ดิ เอฝอิเด็นซ อิน ยุร อะพาทเม็นท อีส อีเรฟิวเดเบิล)
หลักฐานในห้องพัก\ คุณไม่อาจปฏิเสธข้อหาได้

or any Evidence of fracture propagation
(ออ เอนอิ เอฝอิเด็นซ อ็อฝ ฟแรคเชอะ พรอพะเกฌัน)
หรือแม้แต่ร่องรอยการ ร้าวอย่างต่อเนื่อง

Ella, this is Evidence of your father stealing food from you.
(เอลลา , ดิส ซิส เอ๊ฝิเด้นซ อ็อฝ ยุร ฟ๊าเท่อร สติลลิง ฟู้ด ฟรอม ยู)
เอลล่า นี่คือหลักฐานว่าพ่อเขาขโมยของกินลูก

Some uncomfortable Evidence has come to light.
(ซัม อันคอมฟอร์เดเบิล เอ๊ฝิเด้นซ แฮ็ส คัม ทู ไล๊ท)
มีหลักฐานที่ไม่น่าสบายใจบางอย่าง กำลังจะปรากฏ

There’s no Evidence whatsoever
(แดร์ โน เอ๊ฝิเด้นซ ฮว็อทโซะเอฝเออะ)
“ไม่มีหลักฐานใด ๆ

Still, we have the Evidence found in Amane’s room
(สทิลล , วี แฮ็ฝ ดิ เอ๊ฝิเด้นซ เฟานด อิน Amanes รูม)
ถึงอย่างนั้น พวกเรามีหลักฐานที่พบในห้องของอามาเนะ

the lawas are Evidence of human’s struggle to be righteous
(เดอะ lawas แซร์ เอ๊ฝิเด้นซ อ็อฝ ฮิ๊วแมน สทรั๊กเกิ้ล ทู บี ไรชัซ)
นักกฏหมายจะหาทางเพื่อให้ได้มาซึ่งความถูกต้อง

This is about Evidence and finding out the truth,
(ดิส ซิส อะเบ๊าท เอ๊ฝิเด้นซ แอนด์ ไฟนดิง เอ๊าท เดอะ ทรู๊ธ ,)
เรื่องนี้เกี่ยวกับหลักฐานและการค้นหาความจริง

This is about Evidence and the truth!
(ดิส ซิส อะเบ๊าท เอ๊ฝิเด้นซ แอนด์ เดอะ ทรู๊ธ !)
เรื่องนี้เกี่ยวกับหลักฐานและการค้นหาความจริง!

with Evidence from the Nanny Cam.
(วิธ เอ๊ฝิเด้นซ ฟรอม เดอะ แนนนิ แค็ม)
โดยการติดกล้องแอบดูไว้อย่างชัดเจน

Uh, the fact remains, the Evidence here is flimsy.
(อา , เดอะ แฟคท รีเมน , ดิ เอ๊ฝิเด้นซ เฮียร อีส ฟลีมสิ)
ยังไงก็ตามที ความคิดก็ยังเหมือนเดิม

the Evidence was laid out on the connection
(ดิ เอ๊ฝิเด้นซ วอส เลด เอ๊าท ออน เดอะ ค็อนเนคฌัน)
เปิดเผยหลักฐานการเชื่อมโยง

But there’s mounting Evidence that this man is a war criminal.
(บั๊ท แดร์ mountings เอ๊ฝิเด้นซ แดท ดิส แมน อีส ซา วอร์ ครีมอิแน็ล)
แต่มีหลักฐานเพิ่มเติมนะคะว่า ชายผู้นี้เป็นอาชญากรสงคราม

Never fear, Tintin, the Evidence is safe with us!
(เน๊เฝ่อร์ เฟียร์ , Tintin , ดิ เอ๊ฝิเด้นซ อีส เซฟ วิธ อัซ !)
ไม่ต้องกลัวตินติน หลักฐานอยู่กับเราปลอดภัย!

The Evidence was right under your nose, John,
(ดิ เอ๊ฝิเด้นซ วอส ไร๊ท อั๊นเด้อร ยุร โน้ส , จอน ,)
เส้นผมบังภูเขาจริงๆเลย จอห์น

has chosen to offer no Evidence whatsoever
(แฮ็ส โชเซ่น ทู อ๊อฟเฟ่อร์ โน เอ๊ฝิเด้นซ ฮว็อทโซะเอฝเออะ)
ก็เลือกที่จะไม่มีหลักฐานนำเสนอหรือใดๆ

There’s no Evidence of foul play.
(แดร์ โน เอ๊ฝิเด้นซ อ็อฝ เฟาล เพลย์)
ไม่มีหลักฐานความผิดปกติใดๆ

Laurel, obtaining Evidence isn’t what I do.
(ลอเร็ล , obtainings เอ๊ฝิเด้นซ อีสซึ่น ว๊อท ไอ ดู)
ลอเรล การเก็บหลักฐานไม่ใช่วิธีที่ผมทำ

And I don’t think it serves for anyone to find Evidence of that.
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ทริ๊งค อิท เซิร์ฝ ฟอร์ เอนอิวัน ทู ไฟนด์ เอ๊ฝิเด้นซ อ็อฝ แดท)
และผมไม่คิดว่าควรที่จะเก็บหลักฐานนั้นไว้

but I’ve seen the Evidence against you.
(บั๊ท แอฝ ซีน ดิ เอ๊ฝิเด้นซ อะเก๊นสท ยู)
แต่ฉันเห็นหลักฐานที่เขาจะใช้ในศาล

Based on your health, on your condition, on all the Evidence we have,
(เบส ออน ยุร เฮ็ลธ , ออน ยุร คอนดิ๊ชั่น , ออน ออล ดิ เอ๊ฝิเด้นซ วี แฮ็ฝ ,)
และข้อมุลที่เรามีทั้งหมด

we have found no Evidence that proves that these people are diplomats
(วี แฮ็ฝ เฟานด โน เอ๊ฝิเด้นซ แดท พรู๊ฝ แดท ฑิส พี๊เพิ่ล อาร์ ดิ๊พโพแมท)
เราไม่พบหลักฐานใดๆที่พิสูจน์ว่าคนเหล่านี้เป็นทูต

All Evidence proves that these people are spies.
(ออล เอ๊ฝิเด้นซ พรู๊ฝ แดท ฑิส พี๊เพิ่ล อาร์ สไป๊ท)
หลักฐานทุกอย่างยืนยันว่า คนเหล่านี้คือสายลับ