Price แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Price แปลว่า

Price
(Price อ่านว่า ไพร๊ซ์)
Price แปลว่า ราคา [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Price ภาษาอังกฤษ

paid the ultimate Price for them.
(เพลด ดิ อัลทิมิท พไรซ ฟอ เฑ็ม)
ต่างต้องเสียชีวิตเพื่อแลกกับมัน

the Price of oil went from $ 13 to $40 a barrel
(เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ ออยล์ เว็นท ฟรอม $ 13 ทู $40 อะ บ๊าร์เรล)
ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นจาก 13 เป็น 40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

because the Price is going to go higher.
(บิคอส เดอะ ไพร๊ซ์ อีส โกอิ้ง ทู โก ไฮเออะ)
เพราะราคาจะได้สูงยิ่งขึ้น ๆ

And so now there’s a Price attached
(แอนด์ โซ นาว แดร์ ซา ไพร๊ซ์ แอทแท๊ช)
คราวนี้การสร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม

And what Price must be paid to preserve our ability
(แอนด์ ว๊อท ไพร๊ซ์ มัสท์ บี เพลด ทู พรีเซิ๊ร์ฝ เอ๊า อะบิ๊ลิตี้)
และต้องจ่ายราคามากแค่ไหนเพื่อช่วยให้เรา

The Price this beleaguered country paid
(เดอะ ไพร๊ซ์ ดิส บิลีเกอะ คั๊นทรี่ เพลด)
ราคาที่ประเทศจนตรอกนี้ต้องจ่าย

That Price on my head, was that dead or alive?
(แดท ไพร๊ซ์ ออน มาย เฮด , วอส แดท เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
ค่าหัวฉัน จับเป็นหรือจับตายล่ะ?

You can read the weather, you can predict the Price of heating oil.
(ยู แคน รี๊ด เดอะ เว๊เธ่อร , ยู แคน พรีดิ๊คท เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ ฮีดิง ออยล์)
คุณสามารถอ่านสภาพอากาศ,คุณสามารถทำนายราคาน้ำมันที่จะถึงได้

What’s that got to do with the Price of eggs?
(ว๊อท แดท ก็อท ทู ดู วิธ เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ เอ้กก)
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้

This nameplate will be exchanged for the Price money.
(ดิส nameplate วิล บี เอ็กซเช้งจ ฟอร์ เดอะ ไพร๊ซ์ มั๊นนี่)
ป้ายชื่อที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินรางวัล

You can’t put a Price on comfort. You see, a woman after my own heart.
(ยู แค็นท พุท ดา ไพร๊ซ์ ออน ค๊อมฟอร์ท ยู ซี , อะ วู๊แม่น แอ๊ฟเท่อร มาย โอว์น ฮาร์ท)
ความสบายไม่มีแพงหรอกค่ะ เห็นไหมคุณ เราใจตรงกันเลย

Thank you for cutting the Price a lot for us.
(แธ๊งค์ ยู ฟอร์ คัททิง เดอะ ไพร๊ซ์ อะ ล็อท ฟอร์ อัซ)
ขอบคุณสำหรับราคาที่ลดให้พวกเรามากมาย

I’ll buy you one each. The Price of the ride.
(แอล บาย ยู วัน อีช เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ เดอะ ไรด์)
ฉันจะซื้อให้พวกเธอคนละตัว , เป็นค่าจ้างในการแบก

We must remember that vigilance is the Price of safety.
(วี มัสท์ รีเม๊มเบ่อร์ แดท ฝีจอิแล็นซ อีส เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ เซพทิ)
เราต้องจงจำไว้ว่าความระมัดระวังคือราคาของความปลอดภัย

It’s a little out of my Price range.
(อิทซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล เอ๊าท อ็อฝ มาย ไพร๊ซ์ เร๊นจ)
มันเกินระดับราคาของฉันไปหน่อย

there will be countries in your Price range.
(แดร์ วิล บี คันทีสฺ ซิน ยุร ไพร๊ซ์ เร๊นจ)
แม้แต่บางประเทศก็อยู่ใน ระดับราคมของเรา

Half the Price of the Corsa.
(ฮาล์ฟ เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ เดอะ Corsa)
ครึ่งนึงของราคาคอร์ซ่า

Which means it’s in the same sort of Price bracket as a Rolls Royce.
(วิช มีน อิทซ ซิน เดอะ เซม ซ๊อร์ท อ็อฝ ไพร๊ซ์ บแรคเค็ท แอส ซา โรลล โรยสฺ)
หมายความว่าราคาจากป้าย ก็ไม่แตกต่างไปจากโรลส์รอย

If you bear that Price difference in mind
(อิ๊ฟ ยู แบร์ แดท ไพร๊ซ์ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ อิน ไมนด์)
ถ้าคุณรับได้กับราคาที่ต่างกัน

They’re in a different Price bracket. Entirely different.
(เดรว อิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท ไพร๊ซ์ บแรคเค็ท เอ็นไทรลิ ดีฟเฟอะเร็นท)
ราคาป้ายก็ต่างกัน

Although the Price of loss, as you’ll come to discover, is a bit higher.
(ออลโทร เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ โรซ , แอส โยว คัม ทู ดิสโค๊ฟเฝ่อร์ , อีส ซา บิท ไฮเออะ)
แม้ว่าการสูญเสียที่ตามมา จะทำให้ค้นพบอะไรมากขึ้น

Name his Price ?
(เนม ฮิส ไพร๊ซ์)
ให้เค้่ตั้งราคาเหรอ

and I miss name your Price by one bleedin’ minute!
(แอนด์ ดาย มิซ เนม ยุร ไพร๊ซ์ บาย วัน บลีดิน มิ๊หนิท !)
และผมก็บอกราคาพลาด แล้วก็เจ็งโบ๊ง

Worthington’s have a half Price sale on bowler hats!
(Worthingtons แฮ็ฝ อะ ฮาล์ฟ ไพร๊ซ์ เซล ออน โบลเออะ แฮ็ท !)
มีลดกระหน่ำหมวกแบบที่เราใส่ครึ่งราคา!

What Price do you propose?
(ว๊อท ไพร๊ซ์ ดู ยู โพรโพ๊ส)
คุณต้องการเสนอราคาเท่าไหร่