Defend แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Defend แปลว่า

Defend
(Defend อ่านว่า ดีเฟ็นด์)
Defend แปลว่า แก้ต่างให้ [vt.]

ตัวอย่างประโยค Defend ภาษาอังกฤษ

Quickly [Operation 1: To diligently Defend the main seat]
(ควีคลิ [ ออเพอะเรฌัน 1 : ทู ดีลอิเจ็นทลิ ดิเฟนด เดอะ เมน ซีท ])
ทำบ้าอะไรของคุณ วางมันลง เหมือนมิวสิกวิดิโอมั๊ย

…but you’ve lived here so long you’re too big of a pansy to Defend yourself in a wild.
(บัท ยู๊ฟ ไลฝ เฮียร โซ ล็อง ยัวร์ ทู บิก อ็อฝ อะ แพนสิ ทู ดิเฟนด ยุรเซลฟ อิน อะ ไวลด)
แต่แกอยู่แบบนี้มานานแล้วถึงไปก็คง อยู่แบบตามธรรมชาติไม่ได้

Operation 1: To diligently Defend the main seat
(ออเพอะเรฌัน 1 : ทู ดีลอิเจ็นทลิ ดิเฟนด เดอะ เมน ซีท)
ปฏิบัติการที่1 : ปกป้องที่นั่ง

Jaesuk is struggling to Defend by himself!
(Jaesuk อีส ซทรักกลิง ทู ดิเฟนด ไบ ฮิมเซลฟ !)
แจซอกดิ้นรนที่จะป้องกันด้วยตัวของเค้าเอง!

who will Defend the publics right to know?
(ฮู วิล ดีเฟ็นด์ เดอะ พับลิค ไร๊ท ทู โนว์)
ใครจะปกป้องสิทธิในการรับรู้ของสาธารณชน?

to Defend the corporations right
(ทู ดีเฟ็นด์ เดอะ คอร์โพเร๊ชั่น ไร๊ท)
ที่จะปกป้องสิทธิของบรรษัท

Do you Defend the cruel mass murderer?
(ดู ยู ดีเฟ็นด์ เดอะ ครู๊เอ้ล มาซ เมอเดอะเรอะ)
คุณปกป้องพวกฆาตกรเหรอ

to Defend me in a patent infringement lawsuit?
(ทู ดีเฟ็นด์ มี อิน อะ พ๊าเท้นท อินฟรีนจเม็นท โลวูท)
มาแก้ต่างให้ฉันในคดีละเมิดสิืทธิบัตรมั้ย

Sir Saito, we can train your subconscious to Defend itself from even
(เซ่อร์ Saito , วี แคน เทรน ยุร ซับคอนฌัซ ทู ดีเฟ็นด์ อิทเซลฟ ฟรอม อี๊เฝ่น)
คุณไซโตะเราสามารถฝึก จิตใต้สำนึกให้ป้องกันตัวเองได้จาก

Fischer had an extractor that teaches subconscious to Defend itself.
(Fischer แฮ็ด แอน extractor แดท ทีสเชด ซับคอนฌัซ ทู ดีเฟ็นด์ อิทเซลฟ)
ฟิสเชอร์จ้างนักจารกรรมมาสอน ให้จิตใต้สำนักของเขาป้องกันตัวเอง

that you’d support and Defend the Constitution of the United States
(แดท ยูต ซั๊พผอร์ท แอนด์ ดีเฟ็นด์ เดอะ คอนสทิยูฌัน อ็อฝ ดิ ยูนิท สเทท)
ที่จะสนับสนุนและปกป้องประเทศไว้

I did take an oath to Defend this country from all enemies, foreign and domestic.
(ไอ ดิด เท้ค แอน โอธ ทู ดีเฟ็นด์ ดิส คั๊นทรี่ ฟรอม ออล อียีมีสฺ , ฟอร์เรน แอนด์ โดเม๊สทิค)
ผมสาบานจะปกป้องประเทศจากศัตรู ทั้งต่างชาติและคนในชาติ

We had to Defend that then…
(วี แฮ็ด ทู ดีเฟ็นด์ แดท เด็น)
เราต้องปกป้องมันไว้ แล้ว…

Mammy gets the kitchen knife to Defend herself.
(แมมมิ เก็ท เดอะ คิ๊ทเช่น ไน๊ฟ ทู ดีเฟ็นด์ เฮอเซลฟ)
แม่ก็เลยหยิบมีดทำครัวมาป้องกันตัว

That’s why we gotta learn how to Defend ourselves.
(แด้ท วาย วี กอททะ เลิร์น ฮาว ทู ดีเฟ็นด์ เอารเซลฝส)
นั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องเรียน วิธีป้องกันตัว

We can’t Defend against those Chinks.
(วี แค็นท ดีเฟ็นด์ อะเก๊นสท โฑส ชิงค)
เราป้องกันการโจมตีจากทหารจีนไม่ได้หรอก

will have to Defend that peace.
(วิล แฮ็ฝ ทู ดีเฟ็นด์ แดท พี๊ซ)
ต้องคอยปกป้องความสงบนั้น

I Defend you. I always Defend you. Well, I appreciate that
(ไอ ดีเฟ็นด์ ยู ไอ ออลเว ดีเฟ็นด์ ยู เวลล , ไอ แอพพรี๊ชิเอท แดท)
แต่ผมปกป้องให้นะ ขอบคุณมากนะ

there’s no way that you can help me Defend him.
(แดร์ โน เวย์ แดท ยู แคน เฮ้ลพ มี ดีเฟ็นด์ ฮิม)
ก็ยิ่งมีหนทางน้อยลงที่จะช่วยให้ฉันแก้ต่างให้เขาได้เท่านั้น

claims to Defend human rights, it not only does not Defend them
(เคลม ทู ดีเฟ็นด์ ฮิ๊วแมน ไร๊ท , อิท น็อท โอ๊นลี่ โด น็อท ดีเฟ็นด์ เด็ม)
อ้างว่าเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน หากแต่มันไม่ได้ปกป้องพวกเขา