Result แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Result แปลว่า

Result
(Result อ่านว่า รีซั้ลท)
Result แปลว่า ผลลัพธ์ [n. sl. vi.]

ตัวอย่างประโยค Result ภาษาอังกฤษ

as a Result of our incursion into Cambodia, we picked up 22,000 rifles,
(แอ็ส ซา ริสัลท อ็อฝ เอ๊า อินเคอฉัน อีนทุ แค็มโบเดียะ , วี พิค อัพ 22 , 000 ไร๊เฟิ่ล ,)
การบุกเข้าไปในกัมพูชา เราขนปืนไรเฟิลไป 22,000 กระบอก

Anyhow, the Result is coming!
(เอนอิเฮา , เดอะ ริสัลท อีส คัมอิง !)
ยังไงก็ตาม ผลโหวตออกมาแล้ว!

Miss Peach Beauty Contest’s Result will be announced by actor Kim Sooro.
(มิซ พีช บยูทิ คอนเท็ซท ริสัลท วิล บี แอ็นเนานซ ไบ แอคเทอะ คิม Sooro)
ผลการประกวด มิสพีช จะถูกประกาศโดยนักแสดง “คิม ซูโร”

As a Result we’ve observed extreme polar instability
(แอ็ส ซา ริสัลท หวีบ อ็อบเสิฝ เอ็คซทรีม โพเลอะ อินซทะบีลอิทิ)
และผลจากที่เราเฝ้าสังเกตุ บริเวณขั้วโลกเกิดการผันผวน

And the Result of this scandal is?
(แอ็นด เดอะ ริสัลท อ็อฝ ดีซ ซแคนแด็ล อีส)
ผลที่จะออกมาคือ…?

As a Result of all this crime is down in that station.
(แอส ซา รีซั้ลท อ็อฝ ออล ดิส ไคร์ม อีส เดาน อิน แดท สเทชั่น)
ด้วยเหตุนี้ อาชญากรรมจึงลดลงในสถานีนี้

This is the Result of a poll taken from 1000 people in Japan
(ดิส ซิส เดอะ รีซั้ลท อ็อฝ อะ โพลล เทคเอ็น ฟรอม 1000 พี๊เพิ่ล อิน จะแพน)
นี่เป็นผลจากการสำรวจโดยคน1000คนในญี่ปุ่น

by the appearance of Kira, this Result is expected
(บาย ดิ แอ็พเพียแร็นซ อ็อฝ Kira , ดิส รีซั้ลท อีส เอ็กซเพ็คท)
จากการปรากฎตัวของคิระ ผลค่อนข้างเชื่อถือได้

Adams has no security but limit the number of Result to 20 of pages,
(แอดแอ็ม แฮ็ส โน ซิคยูริทิ บั๊ท ลิ๊หมิท เดอะ นั๊มเบ้อร์ อ็อฝ รีซั้ลท ทู 20 อ็อฝ เพจ ,)
อดัมส์ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยแต่มีหน้าจำกัดไว้ให้ได้แค่ยี่สิบจากหน้าเว็บ

Or unauthorized use will Result in disciplinary action,
(ออ อะนอเธอะไรสด ยู๊ส วิล รีซั้ลท อิน ดีซอิพลิเนริ แอคฌัน ,)
หรือไม่อนุญาติให้ใช้ ส่งผลให้ลงโทษทางวินัย

or are they the Result of previous study?
(ออ อาร์ เด เดอะ รีซั้ลท อ็อฝ พรี๊เฝี๊ยส สทีดดี้)
หรือว่าเกิดจาก ความสังเกตุจากเมื่อครั้งก่อนๆ

and whose arguments Result from conviction.
(แอนด์ ฮูส อากิวเม็นท รีซั้ลท ฟรอม ค็อนฝีคฌัน)
และถ่อยแถลง ออกมาจากความเชื่อมั่นใจ

If you put a girl like her into the game, the Result is already clear.
(อิ๊ฟ ยู พุท ดา เกิร์ล ไล๊ค เฮอ อิ๊นทู เดอะ เกม , เดอะ รีซั้ลท อีส ออลเร๊ดี้ เคลียร์)
ถ้าคุณจับเธอเข้าร่วมเกมนี้ ผลมันก็แน่นอนอยู่แล้ว

Though the Result is already clear.
(โธ เดอะ รีซั้ลท อีส ออลเร๊ดี้ เคลียร์)
แม้ว่าผลจะค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้ว

Now, wait a minute.. This Result is absurd
(นาว , เว้ท ดา มิ๊หนิท ดิส รีซั้ลท อีส แอ๊บเซิร์ท)
เฮ้ย! เดี๋ยวสิ นี่มันอะไรกัน

This Result is absolutely correct
(ดิส รีซั้ลท อีส แอบโซลยูทลิ คอรเร็คทํ)
นี่คือผลที่ถูกต้องอย่างแน่นอน

When voting is over, the Result is announced
(เว็น votings อีส โอ๊เฝ่อร , เดอะ รีซั้ลท อีส อะเน๊าซ)
เมื่อโหวตจบ จะประกาศผล

Now we announce the Result of the second vote
(นาว วี อะเน๊าซ เดอะ รีซั้ลท อ็อฝ เดอะ เซ๊คคั่น โฝท)
บัดนี้ จะขอประกาศผลการโหวตครั้งที่สอง

The Result for the 4th period
(เดอะ รีซั้ลท ฟอร์ เดอะ 4th พี๊เหรียด)
ผลการโหวตรอบที่ 4

We know announce the Result for the 8th period
(วี โนว์ อะเน๊าซ เดอะ รีซั้ลท ฟอร์ เดอะ 8th พี๊เหรียด)
เราจะประกาศผลในรอบที่ 8

Here’s the Result for the 10th vote
(เฮียร เดอะ รีซั้ลท ฟอร์ เดอะ 10th โฝท)
นี่คือผลลงคะแนนครั้งที่ 10

We announce the Result for the 11th period
(วี อะเน๊าซ เดอะ รีซั้ลท ฟอร์ เดอะ 11th พี๊เหรียด)
พวกเเราขอประกาศผลของรอบที่ 11

We announce the Result of the 12th period
(วี อะเน๊าซ เดอะ รีซั้ลท อ็อฝ เดอะ 12th พี๊เหรียด)
พวกเราของประกาสผลของรอบที่ 12

Now the Result for the 13th period
(นาว เดอะ รีซั้ลท ฟอร์ เดอะ 13th พี๊เหรียด)
ตอนนี้จะประกาศผลโหวตรอบที่ 13

As a Result
(แอส ซา รีซั้ลท)
ดังนั้นผลการแข่งขัน…