Professor แปลว่า

เมษายน 9, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Professor แปลว่า

Professor
(Professor อ่านว่า โพรเฟ๊สเซ่อร์)
Professor แปลว่า ศาสตราจารย์ [n.]

ตัวอย่างประโยค Professor ภาษาอังกฤษ

Go get Professor Yejin
(โก เก็ท พโระเฟฌเซอะ Yejin)
ไปตามปรมาจารย์เยจินมาที

The Professor is pleased
(เดอะ พโระเฟฌเซอะ อีส พลีส)
ปรมาจารย์ดีใจเป็นอย่างมาก

In 1958 Professor Charles Hapgood named it:
(อิน 1958 พโระเฟฌเซอะ ชาเรวซฺ Hapgood เนม ดิท 🙂
ในปี 1958 ศาสตราจารย์ ชารล์ แฮปกู๊ด ตั้งชื่อให้มันว่า

Woah, that’s Professor Meyers.
(ว้าว , แด๊ท พโระเฟฌเซอะ Meyers)
นั่น ศาสตาจารย์เมเยอร์นี่

He should be taking a Professor employment test…
(ฮี ฌูด บี เทคอิง อะ พโระเฟฌเซอะ เอ็มพลอยเม็นท เท็ซท)
เค้าควรไปช่วยอาจารย์ออกข้อสอบมากกว่า

General Electric and Professor Chakrabarty
(เจ๊นเนอรัล อิเล๊คทริค แอนด์ โพรเฟ๊สเซ่อร์ Chakrabarty)
บริษัทเจเนรัลอิเล็กทริคกับศาสตราจารย์จักราบาร์ตี

become a Professor of Sanskrit and Botany.
(บีคัม อะ โพรเฟ๊สเซ่อร์ อ็อฝ แซนซคริท แอนด์ บอทนิ)
เป็นผู้เชียวชาญภาษาสันสกฤตและพฤกษศาสตร์

Botany! Botany, you know! I am a Professor of Botany!
(บอทนิ ! บอทนิ , ยู โนว์ ! ไอ แอ็ม มา โพรเฟ๊สเซ่อร์ อ็อฝ บอทนิ !)
พฤกษศาสตร์น่ะ! ข้าพเจ้าเป็นอาจารย์วิชาพฤกษศาสตร์!

You put those disgusting used tampons in Professor Konop’s purse.
(ยู พุท โฑส ดิซกัซทิง ยู๊ส tampons ซิน โพรเฟ๊สเซ่อร์ Konops เพิซ)
คุณเอาของน่าขยะแขยงชุบสำลี ไปใส่ไว้ในกระเป๋าของศจ.โคนพ

because I had a Professor named Roger Revelle
(บิคอส ไอ แฮ็ด อะ โพรเฟ๊สเซ่อร์ เนม รอจเออะ Revelle)
เพราะว่าผมมีอาจารย์คนหนึ่งชื่อ โรเจอร์ รีเวลล์

and asked my Professor to come and be the leadoff witness.
(แอนด์ อาสคฺ มาย โพรเฟ๊สเซ่อร์ ทู คัม แอนด์ บี เดอะ leadoff วิทเหนส)
โดยเชิญอาจารย์ของผมมาเป็นผู้นำการสังเกตการณ์

Well, I’m thinking that Professor Rothman’s dissected one too many frogs.
(เวลล , แอม ติ้งกิง แดท โพรเฟ๊สเซ่อร์ Rothmans ดิเซคท วัน ทู เมนอิ ฟร๊อก)
ผมกำลังคิดถึงกบที่ศาสตราจารย์ร็อธแมนผ่าท้องไปหลายตัว

As Professor Akiyama planned Kiryu and Harimoto are against each other
(แอส โพรเฟ๊สเซ่อร์ Akiyama แพลน Kiryu แอนด์ Harimoto อาร์ อะเก๊นสท อีช อ๊อเธ่อร์)
เป็นไปตามแผนของอะคิยาม่า ชิริวกับฮาริโมโตะกำลังสู้กันเอง

But the Professor remained listless
(บั๊ท เดอะ โพรเฟ๊สเซ่อร์ รีเมน ลีซทเล็ซ)
แต่พวกเราจะอยู่เฉยๆ

And we were thinking, you should be Professor X
(แอนด์ วี เวอ ติ้งกิง , ยู เชิด บี โพรเฟ๊สเซ่อร์ เอ๊กซฺ)
แล้วเราก็คิดว่าเธอน่าจะเป็นศาสตราจารย์เอ็กซ์

how lucky they were to have Professor X on their side.
(ฮาว ลัคคิ เด เวอ ทู แฮ็ฝ โพรเฟ๊สเซ่อร์ เอ๊กซฺ ออน แดร์ ไซด์)
พวกเขาโชคดีแค่ไหน ที่ศาสตราจารย์ เอ็ก อยู่ข้างเดียวกับเขา

I suppose I am a real Professor now, aren’t I?
(ไอ ซั๊พโพ้ส ไอ แอ็ม มา เรียล โพรเฟ๊สเซ่อร์ นาว , อเร้น ไอ)
ผมกำลังจะเป็นศาสตราจารย์ ในเร็วๆ นี้แล้วใช่มั้ย

So I called up this Professor that worked
(โซ ไอ คอลลํ อั๊พ ดิส โพรเฟ๊สเซ่อร์ แดท เวิ๊ร์ค)
คือ ผมเคยโทรไปหา ศาสตราจารย์ คนหนึ่ง

You know my father Professor Brand. We’re NASA.
(ยู โนว์ มาย ฟ๊าเท่อร โพรเฟ๊สเซ่อร์ แบรนดฺ เวีย NASA)
คุณรู้จักพ่อฉันศาสตราจารย์แบรน เราคือนาซ่า

observations from the wormhole, that’s gold to Professor Brand.
(ออปซีเวเชิน ฟรอม เดอะ wormhole , แด้ท โกลด์ ทู โพรเฟ๊สเซ่อร์ แบรนดฺ)
สังเกตการณ์จากรูหนอน ช่วยงานศาสตราจารย์แบรน

Yes, but isn’t that exactly what Professor Brand was manipulating…
(เย็ซ , บั๊ท อีสซึ่น แดท เอ็กแสคทลิ ว๊อท โพรเฟ๊สเซ่อร์ แบรนดฺ วอส manipulatings)
ใช่ แล้วมันไม่เหมือนที่ ศาสตราจารย์แบรนทำหรือยังไง

Did Professor Brand tell you that poem before you left?
(ดิด โพรเฟ๊สเซ่อร์ แบรนดฺ เทลล ยู แดท โพเอ็ม บีฟอร์ ยู เล๊ฟท)
บทกวีที่ศาสตราจารย์แบรนท่องให้คุณฟังก่อนมา

As you say, Professor Turing.
(แอส ยู เซย์ , โพรเฟ๊สเซ่อร์ Turings)
อย่างที่คุณพูด ศจ.ทัวริ่ง

A mysterious Professor who won’t admit…
(อะ มิซเทียเรียซ โพรเฟ๊สเซ่อร์ ฮู ว็อนท แอ๊ดมิท)
ศจ.ลึกลับผู้ไม่ยอมรับ…

We can charge a university Professor with indecency.
(วี แคน ชาร์จ อะ ยูนิเฝีอร์ซิที่ โพรเฟ๊สเซ่อร์ วิธ อินดีเซ็นซิ)
เราสามารถแจ้งจับ ศจ. ฐานทำอนาจาร