Safety แปลว่า

เมษายน 9, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Safety แปลว่า

Safety
(Safety อ่านว่า เซพทิ)
Safety แปลว่า ความปลอดภัย [n.]

ตัวอย่างประโยค Safety ภาษาอังกฤษ

Cow Transfer Step 3: Push them in for Safety to board
(เคา ทแรนสเฟอะ ซเท็พ 3 : พุฌ เฑ็ม อิน ฟอ เซพทิ ทู โบด)
ขั้นที่ 3 ในการขนย้ายวัว: ดันพวกมันขึ้นไปบนรถแล้วใช้แผงกั้นเพื่อความปลอดภัย

Why do you care about a Safety deposit box?
(วาย ดู ยู แคร์ อะเบ๊าท ดา เซพทิ ดิพ๊อสิท บ๊อกซฺ)
ทำไมแม่ต้องห่วงเรื่องตู้นิรภัย?

after I got into that Safety deposit box. But it was too late,
(แอ๊ฟเท่อร ไอ ก็อท อิ๊นทู แดท เซพทิ ดิพ๊อสิท บ๊อกซฺ บั๊ท ดิธ วอส ทู เหลท ,)
หลังจากฉันได้รับกล่องฝากนริภัย แต่มันสายเกินไป

out of your Safety deposit box…
(เอ๊าท อ็อฝ ยุร เซพทิ ดิพ๊อสิท บ๊อกซฺ)
ออกจากกล่องฝากนิรภัย

from killing himself, you wouldn’t have needed to get into your Safety deposit box.
(ฟรอม คีลลิง ฮิมเซลฟ , ยู วูดดึ่น แฮ็ฝ นี๊ด ทู เก็ท อิ๊นทู ยุร เซพทิ ดิพ๊อสิท บ๊อกซฺ)
จากการฆ่าตัวตาย แม่ไม่ควร ต้องการเงินในกล่องบ้านั่นมากกว่า

So, No. I waited, I waited to get my hands on that Safety deposit box.
(โซ , โน ไอ เว้ท , ไอ เว้ท ทู เก็ท มาย แฮนด์ ออน แดท เซพทิ ดิพ๊อสิท บ๊อกซฺ)
และ ไม่ ชั้นรอ ชั้นรอที่ได้ บนกล่องที่ปลอดภัย

for the provision of Safety on that very specific level.
(ฟอร์ เดอะ พโระฝีฉอัน อ็อฝ เซพทิ ออน แดท เฝ๊รี่ สเพ๊ซิ๊ฟิค เล๊เฝ่ล)
ให้ทำหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยในเรื่องนี้

with Safety requirements.
(วิธ เซพทิ ริคไวรเม็นท)
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้

Right after inadequate Safety equipment.
(ไร๊ท แอ๊ฟเท่อร อิแนดอิควิท เซพทิ อีควิ๊พเม้นท)
รองลงไปจากอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยเพียงพอ

I’ve also prepared a Safety briefing for you to entirely ignore.
(แอฝ อ๊อลโซ พรีแพร์ อะ เซพทิ briefings ฟอร์ ยู ทู เอ็นไทรลิ อิกโน)
แต่ผมก็เตรียมแผนความปลอดภัยไว้ให้คุณเชิดใส่อีกด้วย

Well, I have the only seat belt here. You know, Safety first.
(เวลล , ไอ แฮ็ฝ ดิ โอ๊นลี่ ซีท เบ๊ลท์ เฮียร ยู โนว์ , เซพทิ เฟิร์สท)
เอ่อ! ก็เบาะหลังไม่มีเข็มขัดน่ะ แบบ…ปลอดภัยไว้ก่อนไง

Can’t you take Safety seriously?
(แค็นท ยู เท้ค เซพทิ ซีเรียซลิ)
ทำไมคุณจริงจังแบบนี้เนี่ย

It was in my Safety deposit box,
(อิท วอส ซิน มาย เซพทิ ดิพ๊อสิท บ๊อกซฺ ,)
มันอยู่ในตู้ฝากนิรภัยของผม

Your Safety deposit box at the Baker Street bank…
(ยุร เซพทิ ดิพ๊อสิท บ๊อกซฺ แอ็ท เดอะ เบคเออะ สทรีท แบ๊งค)
ตู้ฝากนิรภัยของคุณ ในธนาคารบนถนนเบเกอร์…

It’s like a Safety device.
(อิทซ ไล๊ค เก เซพทิ ดีไฝ๊ซ์)
เหมือนเป็นอุปกรณ์เซฟตี้นะ

That’s the only way to ensure the Safety of our borders.
(แด้ท ดิ โอ๊นลี่ เวย์ ทู เอ็นชัวร์ เดอะ เซพทิ อ็อฝ เอ๊า บ๊อร์เด้อรฺ)
เป็นทางเดียวที่จะสร้าง ความปลอดภัยให้พรมแดนเรา

If your return threatens the Safety ofAsgard,
(อิ๊ฟ ยุร รีเทิร์น threatens เดอะ เซพทิ ofAsgard ,)
ถ้าการกลับมาของพวกเจ้า ถือเป็นภัยต่อ แอสการ์ด

Then they’ll know I took a Safety deposit box
(เด็น เด๊ว โนว์ ไอ ทุค กา เซพทิ ดิพ๊อสิท บ๊อกซฺ)
แล้วพวกเขาก็จะรู้ว่าผมเอาไปเก็บไว้ในกล่องนิรภัย

before you’re dumpster humping without a Safety net.
(บีฟอร์ ยัวร์ dumpster humpings วิธเอ๊าท ดา เซพทิ เน็ท)
ก่อนที่เธอจะถูกทิ้งโดยปราศจากเยื่อใย

No, Swan. The Safety first nonsense is just that.
(โน , ซว็อน เดอะ เซพทิ เฟิร์สท นอนเซ็นซ อีส จั๊สท แดท)
ไม่ สวอน ปลอดภัยไว้ก่อน มันก็แค่เรื่องไร้สาระ

Safety first CASE, do not forget. Safety first Cooper.
(เซพทิ เฟิร์สท เค๊ส , ดู น็อท ฟอร์เก๊ท เซพทิ เฟิร์สท คูพเออะ)
ปลอดภัยไว้ก่อนเคสอย่าลืมล่ะ ปลอดภัยไว้ก่อน คูเปอร์

Not with the Safety on, you won’t.
(น็อท วิธ เดอะ เซพทิ ออน , ยู ว็อนท)
ไม่หรอกถ้ายังไม่ปลดเซฟ นายไม่ทำร้ายใครหรอก

How do I turn the Safety off of my weapon?
(ฮาว ดู ไอ เทิร์น เดอะ เซพทิ ออฟฟ อ็อฝ มาย เว๊พ่อน)
ฉันจะปลดเซฟยังไง

How do I turn the Safety off ?!
(ฮาว ดู ไอ เทิร์น เดอะ เซพทิ ออฟฟ !)
ฉันจะ ปลดเซฟปืนยังไง

Do you know where the Safety is?
(ดู ยู โนว์ แวร์ เดอะ เซพทิ อีส)
รู้ใช่ไหมว่าปลดเซฟตรงไหน