Bomb แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Bomb แปลว่า

Bomb
(Bomb อ่านว่า บอมบฺ)
Bomb แปลว่า วางระเบิด ลูกระเบิด [n. vi.]

ตัวอย่างประโยค Bomb ภาษาอังกฤษ

And by sending B 52s to carpet Bomb a country,
(แอ็นด ไบ เซนดิ้ง บี 52s ทู คาเพ็ท บ็อม อะ คันทริ ,)
โดยการส่ง B 52s เข้าไป ระเบิดปูพรมในย่าน

April 2009 The flour Bomb game with Nation’s Weakest Jaesuk…
(เอพริล 2009 เดอะ ฟเลาร บ็อม เกม วิฑ เนฌัน วิกเคท Jaesuk)
เดือนเมษายนปี 2009 การเล่นเกมระเบิดแป้งกับผู้อ่อนแอระดับชาติ แจซอก…

all that fucking Bomb equipment…
(ออล แดท ฟัคอิง บ็อม อิควีพเม็นท)
อุปกรณ์ระเบิดเฮงซวยทั้งหมด…

There’s a Bomb in the building.
(แดร์ ซา บ็อม อิน เดอะ บีลดิง)
มีระเบิดในตึกนี้!!

Suddenly the snow Bomb exploded on Jong Shin!
(ซั๊ดเด้นลี่ เดอะ ซโน บ็อม เอ็คซพโลด ออน Jong ฌิน !)
ทันใดนั้น ระเบิดหิมะได้ระเบิดใส่จองชิน!

This is the day you light the ticking Bomb that will destroy our lives.
(ดิส ซิส เดอะ เดย์ ยู ไล๊ท เดอะ ทิคคิง บอมบฺ แดท วิล เดสทรอย เอ๊า ไล้ฝ)
วันนี้จะเป็นวันที่คุณจุดระเบิด ที่จะทำลายชีวิตของเรา

Yeah, it’s probably the Bomb I got shoved up my asshole.
(เย่ , อิทซ พรอบอับลิ เดอะ บอมบฺ ไอ ก็อท ฌัฝ อั๊พ มาย แอสโฮล)
จากนายกเทศมนตรี

There’s no Bomb casings.
(แดร์ โน บอมบฺ เคซอิง)
ไม่มีซากของวัตถุระเบิด

I got Bomb disposal.
(ไอ ก็อท บอมบฺ ดิซโพสแอ็ล)
มีเครื่องกู้เก็บระเบิด

No Bomb parts found in a three mile radius of the Chinese theatre?
(โน บอมบฺ พาร์ท เฟานด อิน อะ ทรี ไมล เรเดี๊ยส อ็อฝ เดอะ ไชนีส ธีอะเทอะ)
ไร้ซากระเบิดจากรัศมี 3 ไมล์ ใน ไชนีส เธียเตอร์

When is a Bomb not a bomb?
(เว็น อีส ซา บอมบฺ น็อท ดา บอมบฺ)
ระเบิดที่ไม่มีวัตถุระเบิดหรอ

The incident was the use of a Bomb to assist a suicide.
(ดิ อิ๊นซิเด็นท วอส ดิ ยู๊ส อ็อฝ อะ บอมบฺ ทู แอสซิ๊สท ดา ซุยไซ้ด)
ผู้กระทำการใช้ระเบิดช่วย

Except the Bomb guy.
(เอ็กเซ๊พท เดอะ บอมบฺ กาย)
ยกเว้นคนที่ทำระเบิด

A Bomb is not a Bomb when it’s a misfire.
(อะ บอมบฺ อีส น็อท ดา บอมบฺ เว็น อิทซ ซา มิซไฟร)
มันไม่ใช่ระเบิดมันคือการทดลองผิดพลาด

RYAN: and one of Bomb beer. COOZE: Yes.
(รายอัน : แอนด์ วัน อ็อฝ บอมบฺ เบีย COOZE : เย็ซ)
และเบียร์บอม ใช่

Beast, open the Bomb bay doors!
(บี๊สท , โอ๊เพ่น เดอะ บอมบฺ เบย์ ดอร์ !)
บีสท์, เปิดช่องทิ้งระเบิดให้ด้วย

Once the fog clears, they’ll Bomb this hill.
(วั๊นซ เดอะ ฟ๊อก เคลียร์ , เด๊ว บอมบฺ ดิส ฮิลล์)
ถ้าหมอกจาง พวกมันจะทิ้งระเบิดเนินนั่น

There’s going to be a Bomb on a passenger jet.
(แดร์ โกอิ้ง ทู บี อะ บอมบฺ ออน อะ แพซเซ็นเจอะ เจ๊ต)
มันกำลังจะเกิดระเบิดบนเครื่องบินเจ็ท

No, the sort who’d plant a Bomb or stage an assassination.
(โน , เดอะ ซ๊อร์ท โวด แพล๊นท ดา บอมบฺ ออ สเท๊จ แอน แอ็ซแซซซิเนฌัน)
ใช่ เป็นประเภทที่วางระเบิดหรือจัดฉากลอบสังหาร

I’m gonna Bomb every meeting except Selena.
(แอม กอนนะ บอมบฺ เอ๊เฝอร์รี่ มีทอิง เอ็กเซ๊พท เซเลนา)
ผมจะทิ้งระเบิดใส่ทุกๆการพบปะ ยกเว้นเซลีน่า

Baby Bomb was a stroke of genius.
(เบ๊บี้ บอมบฺ วอส ซา ซโตรก อ็อฝ จี๊เนียส)
มุกมีลูกนี่ร้ายจริงๆ

Omega. …And Bomb it out of existence.
(โอะมีกะ แอนด์ บอมบฺ อิท เอ๊าท อ็อฝ เอ็กสีซเท็นซ)
โอเมก้า ใช่และทำลายมันให้ย่อยยับ