Secure แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Secure แปลว่า

Secure
(Secure อ่านว่า เซ๊คเคียวร์)
Secure แปลว่า การรักษาความปลอดภัย [adj. vt.]

ตัวอย่างประโยค Secure ภาษาอังกฤษ

But if I could get Frost to pay more and Secure better terms,
(บัท อิฟ ฟาย คูด เก็ท ฟร็อซท ทู เพ โม แอ็นด ซิคยูร เบทเทอะ เทิม ,)
แต่ถ้าเราเข้าทางฟรอสต์เราได้มากกว่า\ ระดับความเชื่อมั่นก็ยังดี

Work the Secure area first.
(เวิค เดอะ ซิคยูร แอเรียะ เฟิซท)
เริ่มที่พื้นที่คุมเข้มก่อน

Lissa felt more in danger here in your Secure environment
(Lissa เฟ็ลท โม อิน แด๊งเจ้อร์ เฮียร อิน ยุร เซ๊คเคียวร์ เอ็นไฝรันเม็นท)
ลิซซ่ารู้สึกว่าอยู่ที่นี่ ที่ครูบอกว่าปลอดภัย กลับรู้สึกอันตราย

towards a balanced budget and a Secure future.
(ทูวอด ซา บ๊าล่านซ์ บั๊ดเจ๊ท แอนด์ อะ เซ๊คเคียวร์ ฟิ๊วเช่อร์)
ทำให้งบประมาณสมดุล และมีอนาคตที่มั่นคง

I’m just asking you to Secure the perimeter.
(แอม จั๊สท อาคกิ้ง ยู ทู เซ๊คเคียวร์ เดอะ เพะรีมอิเทอะ)
หน้าที่นายแค่เดินดูในพื้นที่

Stark Secure server
(ซทาค เซ๊คเคียวร์ เซิฟ)
เซิร์ฟเวอร์นิรภัยสตาร์ค

Expose its SSL encryption and then intercept all traffic over its Secure port.
(เอ็กซโพส อิทซ SSL encryption แอนด์ เด็น อินเทอร์เส็พท ดอร์ แทร๊ฟฟิ๊ค โอ๊เฝ่อร อิทซ เซ๊คเคียวร์ ผอร์ท)
เจาะโดยใช้โค้ด SSLจากนั้นก็จัดการตัดการโอนถ่ายข้อมูลของระบบรักษาความปลอดภัย

Few of us are Secure enough to be in love without proper encouragement.
(ฟิว อ็อฝ อัซ แซร์ เซ๊คเคียวร์ อีน๊าฟ ทู บี อิน ลัฝ วิธเอ๊าท พร๊อพเพ่อร์ เอ็นเคอริจเม็นท)
พวกเราไม่กี่คนหรอกที่มั่นใจตัวเอง หาความรักโดยไม่มีแรงกระตุ้น

I wonder he does not marry and Secure a lasting convenience of that kind.
(ไอ วั๊นเด้อร ฮี โด น็อท แม๊ร์รี่ แอนด์ เซ๊คเคียวร์ อะ ลาซทิง คอนฝิ๊เนี๊ยนซํ อ็อฝ แดท ไคนด์)
ฉันสงสัยจัง ว่าทำไมเขาถึงไม่แต่งงาน จะได้มีคนทำตามความต้องการอย่างยั่งยืน

Moving all deposits to one Secure location, not a bank.
(มูฝอิง ออล ดิพ๊อสิท ทู วัน เซ๊คเคียวร์ โลเคฌัน , น็อท ดา แบ๊งค)
ขนย้ายเงินทั้งหมดไปรวมไว้ในที่เดียว ไม่ใช่ธนาคาร

This might leave you feeling Secure for an evening,
(ดิส ไมท ลี๊ฝ ยู ฟีลอิง เซ๊คเคียวร์ ฟอร์ แอน อี๊ฝนิ่ง ,)
ที่จะทำให้พวกเขารู้สึกดีไปตลอดคืน

It is our time to rise again, to Secure our future.
(อิท อีส เอ๊า ไทม์ ทู ไร๊ส อะเกน , ทู เซ๊คเคียวร์ เอ๊า ฟิ๊วเช่อร์)
มันคือเวลาที่เราจะขึ้นไปอีกครั้ง เพื่อสร้างความมั่งคงให้กับอนาคต

The members Secure chairs they can exchange
(เดอะ เม๊มเบ่อร์ เซ๊คเคียวร์ แชร์ เด แคน เอ็กซเช้งจ)
สมาชิกจะจองเก้าอี้ไว้เพื่อแลกเปลี่ยนกัน

The team who can Secure the parent builds the biggest team
(เดอะ ทีม ฮู แคน เซ๊คเคียวร์ เดอะ พ๊าร์เร้นท บิ้ลดํ เดอะ บิ๊กเกส ทีม)
ทีมที่สรางสร้างทีมให้ใหญ่ที่สุดได้ก็จะเป็นผู้ชนะ

and most Secure operating system is out there for free!
(แอนด์ โมซท เซ๊คเคียวร์ ออพเออะเรททิง ซิ๊สเท่ม อีส เอ๊าท แดร์ ฟอร์ ฟรี !)
และปลอดภัยที่สุดของเรา ถูกแจกออกไปฟรี

The most Secure location in all of England.
(เดอะ โมซท เซ๊คเคียวร์ โลเคฌัน อิน ออล อ็อฝ อีงกแล็นด)
ที่ๆมีการคุ้มกันหนาแน่นที่สุด

It’s located on the lowest, most Secure level of the Tower, next to the Crown Jewels.
(อิทซ โละเคท ออน เดอะ โลเอซท , โมซท เซ๊คเคียวร์ เล๊เฝ่ล อ็อฝ เดอะ เท๊าเว่อร์ , เน๊กซท ทู เดอะ คราวน์ จิ๊วเอ็ล)
อยู่ชั้นลึกสุด คุ้มกันแน่นหนา ลึกลงไปกว่าชั้นที่เก็บมงกุฏกษัตริย์อีก

Mr. Nicholls, Secure the cargo. Right you are, sir.
(มีซเทอะ Nicholls , เซ๊คเคียวร์ เดอะ ค๊าร์โก้ ไร๊ท ยู อาร์ , เซ่อร์)
คุณนิโคล ปกป้องสินค้าของเรา ได้เลยครับท่าน

before we had a chance to Secure the perimeter.
(บีฟอร์ วี แฮ็ด อะ แช้นซํ ทู เซ๊คเคียวร์ เดอะ เพะรีมอิเทอะ)
ก่อนเราจะมีโอกาส กำหนดเขตรักษาความปลอดภัย

Three of the most Secure places in the country
(ทรี อ็อฝ เดอะ โมซท เซ๊คเคียวร์ เพลส ซิน เดอะ คั๊นทรี่)
3 สถานที่ที่มีความปลอดภัยสูงสุดของประเทศ

Where? We can Secure the location.
(แวร์ วี แคน เซ๊คเคียวร์ เดอะ โลเคฌัน)
ที่ไหน? เราสามารถไปดักเฝ้าสถานที่เพื่อความปลอดภัย

will be more Secure than Fort Knox.
(วิล บี โม เซ๊คเคียวร์ แฑ็น โฟท นอกซฺ)
ก็จะมีความปลอดภัยไร้กังวลยิ่งกว่าฟอร์ตน็อกซ์

the most Secure job in the world.
(เดอะ โมซท เซ๊คเคียวร์ จ๊อบ อิน เดอะ เวิลด)
ปลอดภัยน้อยที่สุดในโลกอยู่แล้ว

She’s trying to Secure passage on his ship.
(ชี ทไรอิง ทู เซ๊คเคียวร์ แพซซิจ ออน ฮิส ชิพ)
นางจะโดยสาร ไปกับเรือนั่น

to Secure passage on a pirate ship.
(ทู เซ๊คเคียวร์ แพซซิจ ออน อะ ไพ๊เหรท ชิพ)
เพื่อจะโดยสารเรือของโจรสลัด