Soul แปลว่า

เมษายน 6, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Soul แปลว่า

Soul
(Soul อ่านว่า โซล)
Soul แปลว่า จิตวิญญาณ [n.]

ตัวอย่างประโยค Soul ภาษาอังกฤษ

Lenny is not your Soul mate. Ben is.
(เลนนี่ อีส น็อท ยุร โซล เมท เบน อีส)
เลนนี่ไม่ใช่เนื้อคู่ของแม่หรอก เบ็นต่างหาก

It’s pages and pages of proof that you guys are Soul mates…
(อิทซ เพจ แซน เพจ อ็อฝ พรูฟ แดท ยู ไก แซร์ โซล เมท)
หน้าแล้วหน้าเล่าที่แสดงว่า คุณสองคนเป็นเนื่อคู่กัน

By the Soul of St. Vlad’s, so much has happened.
(บาย เดอะ โซล อ็อฝ เอ็ซท Vlads , โซ มัช แฮ็ส แฮ๊พเพ่น)
ฉันสาบานได้เลยว่ามีเรื่องเกิดขึ้นมาก

By the Soul of St. Vladimir. Who would do something like this? Why?
(บาย เดอะ โซล อ็อฝ เอ็ซท Vladimir ฮู เวิด ดู ซัมติง ไล๊ค ดิส วาย)
นักบุญวาเดเมียร์ที่รัก ใครกันที่กล้าทําเรื่องแบบนี้? ทําไม?

but if you don’t have a Soul mate, by Vlad, the least you deserve
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ โซล เหมท , บาย Vlad , เดอะ ลีซท ยู ดิเสิฝ)
แต่เธอคุญไม่มีคู่รัก อย่างน้อยคุณควร

my shadow kissed Soul mate.
(มาย แฌดโอ คิสส โซล เหมท)
เงาจูบเพื่อนยาก

This idea of a Soul mate, of someone who will come to complete us..
(ดิส ไอเดีย อ็อฝ อะ โซล เหมท , อ็อฝ ซัมวัน ฮู วิล คัม ทู คอมพลีท อัซ)
บางคนเชื่อในเรื่องคู่แท้ คือคนที่มาเติมเติมเรา

What about Grandma? Was she Soul mate?
(ว๊อท อะเบ๊าท แกรนมา วอส ชี โซล เหมท)
แล้วอย่างคุณยายล่ะ เธอเป็นคู่แท้มั้ย

They have no Soul to save
(เด แฮ็ฝ โน โซล ทู เซฝ)
“พวกนั้นไม่มีวิญญาณให้ไถ่บาป

You’re the heart and Soul of New York City…
(ยัวร์ เดอะ ฮาร์ท แอนด์ โซล อ็อฝ นิว ยอค ซิ๊ที่)
คุณคือหัวใจและ จิตวิญญาณของนิวยอร์ค

Do a little Soul searching.
(ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล โซล เซิชอิง)
ไปค้นหาตัวเองกัน

whether a pure Soul like her would be able to keep her pureness
(ฮเวทเออะ รา เพียวร์ โซล ไล๊ค เฮอ เวิด บี เอ๊เบิ้ล ทู คี๊พ เฮอ pureness)
ว่าวิญญาณบริสุทธิ์แบบเธอจะสามารถคงความบริสุทธิ์

You’re like my Soul sister. Don’t let her…
(ยัวร์ ไล๊ค มาย โซล ซิ๊สเท่อร์ ด้อนท์ เล็ท เฮอ)
เธอเหมือนน้องสาวของฉัน อย่าให้เธอ..

Because if they are, that represents a 5,000 to 1 split of each Soul in just the last 50,000 years
(บิคอส อิ๊ฟ เด อาร์ , แดท รีเพรสเซ่นท ซา 5 , 000 ทู วัน สพลิ๊ท อ็อฝ อีช โซล อิน จั๊สท เดอะ ล๊าสท 50 , 000 เยียร์)
เพราะถ้าเป็นแบบนั้น ก็แปลว่าจิตวิญญาณก็จะแยก ออกมา 5 พันต่อ 1 ใน 5 หมื่นปีเลยนะ

A lonely wandering Soul of a girl…
(อะ โลนลิ วอนเดอะริง โซล อ็อฝ อะ เกิร์ล)
วิญญาณซึ่งพเนจรอย่างเปล่าเปลี่ยวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง

Her Soul was pure.
(เฮอ โซล วอส เพียวร์)
วิญญาณของเธอบริสุทธิ์

A war for the Soul of the country.
(อะ วอร์ ฟอร์ เดอะ โซล อ็อฝ เดอะ คั๊นทรี่)
สงครามเพื่อเหล่าวิญญานของประเทศ

Fight for the very Soul of our nation.
(ไฟ้ท ฟอร์ เดอะ เฝ๊รี่ โซล อ็อฝ เอ๊า เน๊ชั่น)
ต่อสู้เพื่อวิญญาณอีกมากในประเทศของเรา

You can help every living Soul on Earth,
(ยู แคน เฮ้ลพ เอ๊เฝอร์รี่ ลีฝอิง โซล ออน เอิร์ทร ,)
เธอสามารถช่วยทุกคนบนโลกได้

First, you’re ripping a Soul in half.
(เฟิร์สท , ยัวร์ รีพพิง อะ โซล อิน ฮาล์ฟ)
อันดับแรก นายฉีกวิญญาณเป็นสองส่วน

Stevie’s He’s the sweetest Soul I know!
(สตีฝวี่ อีส เดอะ สีสเดส โซล ไอ โนว์ !)
สตีวี่ เขาเป็นวิญญาณที่น่ารักที่สุดที่ฉันรู้จัก

You’ll reap your first Soul tomorrow.
(โยว รีพ ยุร เฟิร์สท โซล ทูม๊อโร่ว)
เธอจะเก็บวิญญาณรายแรกในวันพรุ่งนี้