Frozen แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Frozen แปลว่า

Frozen
(Frozen อ่านว่า โฟ๊เซน)
Frozen แปลว่า แช่แข็ง [adj.]

ตัวอย่างประโยค Frozen ภาษาอังกฤษ

Daesung Frozen in the herd
(Daesung โฟ๊เซน อิน เดอะ เฮิด)
แดซองนิ่งเป็นหิน

His feet are Frozen because his boots were leaking…
(ฮิส ฟีท อาร์ โฟ๊เซน บิคอส ฮิส บูท เวอ leakings)
เท้าเค้าชาเพราะรองเท้าบู๊ทรั่ว

The vast Frozen reservoir with ice more than 25cm thick
(เดอะ ฝัซท โฟ๊เซน เรสเอิฝวา วิฑ ไอซ โม แฑ็น 25cm ธิค)
น้ำแข็งหนามากกว่า 25 เซนติเมตร

Although there are indoor ice skating rinks, ice skating on the Frozen reservoir is a rare opportunity
(ออลโฑ แดร์ อาร์ อีนโด ไอซ skatings ริงค , ไอซ skatings ออน เดอะ โฟ๊เซน เรสเอิฝวา อีส ซา แร ออพ็อทยูนิทิ)
แม้ว่าจะมีไอซ์สเก็ตแบบอินดอร์ การเล่นไอซ์สเก็ตบนเขื่อนที่แข็งเป็นน้ำแข็ง เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายนัก

So, the ceremony is about to begin on this vast ice plate of the Frozen reservoir. Sooro will be the judge for it.
(โซ , เดอะ เซริโมนิ อีส อะเบาท ทู บีกีน ออน ดีซ ฝัซท ไอซ เพล๊ท อ็อฝ เดอะ โฟ๊เซน เรสเอิฝวา Sooro วิล บี เดอะ จัจ ฟอ อิท)
แล้ว เกมส์ก็กำลังจะเริ่มขึ้นบนลานน้ำเข็งมหึมานี้ ซุโรจะเป็นผู้ตัดสินเกมส์

We’re still developing Korean Frozen lake skating. I’m starting to think it wasn’t really figure skating.
(เวีย ซทิล developings โคะรีแอ็น โฟ๊เซน เลค skatings แอม ซทาททิง ทู ธิงค อิท วอสซึ้น ริแอ็ลลิ ฟีกยุร skatings)
พวกเราแค่วิ่งไปบนทะเลสาบน้ำแข็งในเกาหลีเท่านั้น ฉันเริ่มคิดว่ามันไม่ใช่การเล่นสเก็ตแล้วนะ

We’re still developing Korean Frozen lake skating.
(เวีย ซทิล developings โคะรีแอ็น โฟ๊เซน เลค skatings)
พวกเราแค่วิ่งไปบนทะเลสาบน้ำแข็งในเกาหลีเท่านั้น

That’s right. How about we do a relay now? We’re still developing Korean Frozen lake skating.
(แด๊ท ไรท เฮา อะเบาท วี ดู อะ ริเล เนา เวีย ซทิล developings โคะรีแอ็น โฟ๊เซน เลค skatings)
ถูกต้องแล้ว ถ้างั้นเรามาเล่นวิ่งผลัดกันมั้ย? พวกเราแค่วิ่งไปบนทะเลสาบน้ำแข็งในเกาหลีเท่านั้น

Ice skating on a Frozen lake…
(ไอซ skatings ออน อะ โฟ๊เซน เลค)
ไอซ์สเก็ตบนทะเลสาบน้ำแข็ง

I want that thing Frozen and ready for transport!
(ไอ ว้อนท แดท ทริง โฟ๊เซน แอนด์ เร๊ดี้ ฟอร์ ทรานซสพอร์ท !)
จับมันแช่แข็งซะ แล้วเตรียมเคลื่อนย้ายได้เลย

that you’re keeping a hostile alien robot Frozen in the basement?
(แดท ยัวร์ คีพอิง อะ ฮ๊อสไทล์ เอ๊เลี่ยน โรบ๊อท โฟ๊เซน อิน เดอะ เบซเม็นท)
ว่าคุณเก็บหุ่นพิฆาตต่างดาว เอาไว้ที่ชั้นใต้ดินเนี่ย

they have a crashed flying saucer up there with Frozen alien bodies.
(เด แฮ็ฝ อะ คแร็ฌ ฟไลอิง ซอเซอะ อั๊พ แดร์ วิธ โฟ๊เซน เอ๊เลี่ยน บอดีสฺ)
เจอยานอวกาศแล้วก็แช่แข็ง ศพมนุษย์ต่างดาวเอาไว้ด้วย

It’s Frozen solid…
(อิทซ โฟ๊เซน โซ๊หลิด)
มันถูกแช่แข็งไปแล้ว…

And the trucks go over the Frozen ground.
(แอนด์ เดอะ ทรั๊ค โก โอ๊เฝ่อร เดอะ โฟ๊เซน กราวนด์)
รถบรรทุกพวกนี้วิ่งบนพื้นน้ำแข็ง

I’ve just Frozen him for a moment because I ‘d like to talk to you.
(แอฝ จั๊สท โฟ๊เซน ฮิม ฟอร์ รา โม๊เม้นท บิคอส ไอ ดี ไล๊ค ทู ท๊อล์ค ทู ยู)
นี่ผมเอง ผมอยู่ในความคิดของคุณ

It’s the height of the Renaissance Frozen in time.
(อิทซ เดอะ ไฮท อ็อฝ เดอะ เรเนะแซ็นซ โฟ๊เซน อิน ไทม์)
มันเป็นจุดสูงสุดแห่งยุคเรแนสซองต์ ที่หยุดค้างเวลาไว้ครับ

Besides, I hear English women are like a bottle of Frozen champagne.
(บีไซด์ , ไอ เฮียร อีงกลิฌ วีมเอิน อาร์ ไล๊ค เก บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ โฟ๊เซน แฌ็มเพน)
อีกอย่างนะ ข้าได้ยินมาว่า สาวอังกฤษเปรียบเหมือนเชมเปญแช่แข็ง

We have more Frozen blood samples,
(วี แฮ็ฝ โม โฟ๊เซน บลัด แซ๊มเพิ่ล ,)
เรามีตัวอย่างเลือดแช่แข็ง