Surprise แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Surprise แปลว่า

Surprise
(Surprise อ่านว่า เซอร์ไพร๊ส)
Surprise แปลว่า แปลกใจ ประหลาดใจ [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Surprise ภาษาอังกฤษ

What I do know is that I have a tendency to Surprise myself.
(ฮว็อท ไอ ดู โน อีส แดท ไอ แฮ็ฝ อะ เทนเด็นซิ ทู เซิพไรส ไมเซลฟ)
สิ่งที่ผมทราบคือ ผมมีโอกาสที่จะเซอร์ไพรส์ตัวเองได้

I know. We got a little Surprise first.
(ไอ โน วี ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เซิพไรส เฟิซท)
ผมรู้ เราแค่มีเซอร์ไพรส์ก่อนนิดหน่อย

Well, think of it as one of those times when you Surprise yourself.
(เว็ล , ธิงค อ็อฝ อิท แอ็ส วัน อ็อฝ โฑส ไทม ฮเว็น ยู เซิพไรส ยุรเซลฟ)
งั้นก็คิดซักครั้งนึง ตอนนายเซอร์ไพรสตัวเองซะ!

We can still Surprise ourselves.
(วี แค็น ซทิล เซิพไรส เอารเซลฝส)
เรายังเซอร์ไพรสตัวเองได้เสมอ

Chunhee got a Surprise seeing it when he was there to hand out awards
(Chunhee ก็อท ดา เซิพไรส ซีอิง อิท ฮเว็น ฮี วอส แดร์ ทู แฮ็นด เอาท อะวอด)
ซอลฮีอยู่ที่นั้นเพื่อแจกรางวัล ตอนเห็นเขาตกใจมาก

Keep trying those Surprise attacks. It’s good training for both of us.
(คี๊พ ทไรอิง โฑส เซอร์ไพร๊ส แอทแท๊ค อิทซ กู๊ด ทเรนอิง ฟอร์ โบทรฺ อ็อฝ อัซ)
พยายามโจมตีแบบไม่รู้ตัว เป็นการฝึกซ้อมที่ดีของเราทั้งคู่

You should fly up and Surprise him.
(ยู เชิด ฟลาย อั๊พ แอนด์ เซอร์ไพร๊ส ฮิม)
คุณน่าจะไปเซอไพรส์เขานะ

and then, he’d Surprise me with tickets to Belize and we’d kiss.
(แอนด์ เด็น , ฮีด เซอร์ไพร๊ส มี วิธ ทิ๊คเค๊ท ทู Belize แอนด์ เว็ด คิซ)
และเขาก็ทำให้เซอร์ไพรส์ฉันด้วยตั๋ว ไปเบลิซและเราจะจูบกัน

This is a Surprise that… the Sheikh don’t like surprises.
(ดิส ซิส ซา เซอร์ไพร๊ส แดท เดอะ ฌีค ด้อนท์ ไล๊ค เซอร์ไพร๊ส)
มันเป็นเซอร์ไพร์ และชีคไม่ชอบเซอร์ไพร์

And to everyone’s Surprise by a three to two decision
(แอนด์ ทู เอ๊วี่วัน เซอร์ไพร๊ส บาย อะ ทรี ทู ทู ดีซิ๊ชั่น)
และการตัดสินสร้างความประหลาดใจแก่ทุกคน

It should not Surprise us that corporate allegiance
(อิท เชิด น็อท เซอร์ไพร๊ส อัซ แดท คอโพะริท แอ็ลลีแจ็นซ)
ไม่น่าประหลาดใจเลย

She might Surprise us all.
(ชี ไมท เซอร์ไพร๊ส อัซ ซอร์)
เธอต้องทำให้พวกเราทุกคนประหลาดใจแน่

I have a little Surprise for you.
(ไอ แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เซอร์ไพร๊ส ฟอร์ ยู)
ฉันมีเซอร์ไพรส์นิดหน่อย

I got a little Surprise for you, son. What kind of…
(ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เซอร์ไพร๊ส ฟอร์ ยู , ซัน ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ)
พ่อมีอะไรเซอร์ไพรส์แกน่ะ,ลูก ประเภทไหน..

Woman: Surprise surprise, dear.
(วู๊แม่น : เซอร์ไพร๊ส เซอร์ไพร๊ส , เดียร์)
เซอร์ไพรซ์ เซอร์ไพรซ์ ที่รัก

so I thought I would come and Surprise you.
(โซ ไอ ธอท ไอ เวิด คัม แอนด์ เซอร์ไพร๊ส ยู)
ผมก็เลยคิดว่าจะมาเซอร์ไพรส์คุณ

I got a little Surprise for you fuckers.
(ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เซอร์ไพร๊ส ฟอร์ ยู ฟัคเกอ)
ฉันมีอะไร surprise พวกนายทุกคนเลย

the abiIity to Surprise yourseIf.
(ดิ abiIity ทู เซอร์ไพร๊ส yourseIf)
ความสามารถในการเซอร์ไพรส์ตัวเอง

I think they’re gonna Surprise you.
(ไอ ทริ๊งค เดรว กอนนะ เซอร์ไพร๊ส ยู)
ฉันว่านายต้องแปลกใจ

I have a Surprise for you.
(ไอ แฮ็ฝ อะ เซอร์ไพร๊ส ฟอร์ ยู)
เซอร์ไพร์สำหรับคุณ

I’m sure it comes as no Surprise whom we have to thank.
(แอม ชัวร์ อิท คัม แอส โน เซอร์ไพร๊ส ฮูม วี แฮ็ฝ ทู แธ๊งค์)
บุคคลที่เราต้องขอบคุณ

if we were to get into New York on Tuesday night and Surprise them all.
(อิ๊ฟ วี เวอ ทู เก็ท อิ๊นทู นิว ยอค ออน ทยูสดิ ไน๊ท แอนด์ เซอร์ไพร๊ส เด็ม ออล)
ถ้าเราไปถึงนิวยอร์คคืนวันอังคาร เซอร์ไพรส์ทุกๆ คน

We were taken by Surprise His Eminence.
(วี เวอ เทคเอ็น บาย เซอร์ไพร๊ส ฮิส เอมอิเน็นซ)
เราหลงกลพวกมัน พระคุณเจ้า

Because I bet if you give him a shot, he’ll Surprise you!
(บิคอส ไอ เบ๊ท อิ๊ฟ ยู กี๊ฝ ฮิม มา ฌ็อท , เฮ็ลล เซอร์ไพร๊ส ยู !)
เราจะทำให้คุณอึ้งแน่

my grandma dropped me off early to Surprise you.
(มาย แกรนมา ดร็อพ มี ออฟฟ เอ๊อรํลี่ ทู เซอร์ไพร๊ส ยู)
ยายผมมาส่งผมเร็วกว่ากำหนด ผมแค่อยากจะเซอร์ไพรส์คุณ