Go Through แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Go Through แปลว่า

Go Through
(Go Through อ่านว่า โก ทรู)
Go Through แปลว่า ผ่าน ทำให้เสร็จ [phrv.]

ตัวอย่างประโยค Go Through ภาษาอังกฤษ

You haven’t had to Go Through life alone with kids.
(ยู แฮฟเวน แฮ็ด ทู โก ธรู ไลฟ อะโลน วิฑ คิด)
ลูกไม่ได้ใช้ชีวิตตามลำพัง

Marley, you can’t Go Through a screen door.
(มาร์รี , ยู แค็นท โก ธรู อะ ซครีน โด)
มาร์ลีย์ นายผ่าน ประตูที่ปิดอยู่ไม่ได้

You just gotta Go Through the fire, you know, a little longer.
(ยู จัซท กอททะ โก ธรู เดอะ ไฟร , ยู โน , อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลองเงอ)
พ่อต้องฝ่าฟันไปให้ได้ อดทนอีกหน่อย

Listen, comrade, to get to her, you’re gonna have to Go Through me.
(ลิ๊สซึ่น , คอมริด , ทู เก็ท ทู เฮอ , ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู โก ทรู มี)
ฟังนะ สหาย ถ้าจะรับเธอไป ก็ข้ามศพฉันไปก่อน

A muscle relaxer. You listen to me. I’ll not Go Through this with you again.
(อะ มั๊สเคิ่ล relaxer ยู ลิ๊สซึ่น ทู มี อิลล น็อท โก ทรู ดิส วิธ ยู อะเกน)
ยาคลายกล้ามเนื้อ แม่ฟังหนูนะ หนูจะไม่ทนกับแม่อีกแล้ว

I’m just saying.. I’m not gonna Go Through it again.
(แอม จั๊สท เซอิง แอม น็อท กอนนะ โก ทรู อิท อะเกน)
หนูแค่พูดว่า หนูจะไม่ทนต่อไปแล้ว

I can’t Go Through that again.
(ไอ แค็นท โก ทรู แดท อะเกน)
แม่จะไม่ไปที่นั่นอีกเด็ดขาด

Let’s Go Through here I don’t think you do.
(เล็ท โก ทรู เฮียร ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ยู ดู)
เร็วๆเข้า ทางนี้ ฉันไม่คิดว่าคุณจะรู้ทุกเรื่องนะ

We could Go Through the characteristics
(วี เคิด โก ทรู เดอะ แคแร็คเทอะรีซทิค)
เราสามารถพิจารณาดูบุคลิกลักษณะต่าง ๆ

to Go Through a very systematic thoughtful process
(ทู โก ทรู อะ เฝ๊รี่ ซิซเทะแมทอิค ธอทฟุล โพร๊เซสส)
มันต้องผ่านกระบวนการคิดที่เป็นระบบมาก

if you want to Go Through your life like that
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู โก ทรู ยุร ไล๊ฟ ไล๊ค แดท)
ถ้าไม่อยากใช้ชีวิตแบบนั้นตลอดไป

Why Go Through such an elaborate and dangerous plan
(วาย โก ทรู ซัช แอน อิแลบโอะริท แอนด์ เดนเจอะรัซ แพลน)
ทำไมต้องคิดแผนซับซ้อนและอันตรายมากขนาดนั้น

because it’s a word of mouth from someone you trust, you don’t have to Go Through any interviews.
(บิคอส อิทซ ซา เวิร์ด อ็อฝ เม๊าธ ฟรอม ซัมวัน ยู ทรัสท , ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก ทรู เอ๊นี่ อิ๊นเทอร์ฝิว)
เพราะคำบอกปากต่อปากจากคนที่นายไว้ใจ นายก็ไม่ถูกสัมพาษณ์อีก

You have to Go Through all of this just to get either one?
(ยู แฮ็ฝ ทู โก ทรู ออล อ็อฝ ดิส จั๊สท ทู เก็ท ไอ๊เทร่อ วัน)
เธอลงทุนทั้งหมดนี่เพื่อ ให้ได้ที่ว่ามานี้หนะหรอ

Why would you Go Through my purse?
(วาย เวิด ยู โก ทรู มาย เพิซ)
ทำไมคุณถึงค้นกระเป๋าฉัน

I couldn’t Go Through with it, so I came here looking for you, okay?
(ไอ คูดซึ่น โก ทรู วิธ อิท , โซ ไอ เคม เฮียร ลุคอิง ฟอร์ ยู , โอเค)
ฉันไม่สามารถทำอย่างงั้นได้ ดังนั้น ผมถึงได้กลับมาหาคุณ โอเคมั้ย

And your mother seems to prefer that I Go Through Iife Iike a fucking prisoner…
(แอนด์ ยุร ม๊าเธ่อร์ ซีม ทู พรีเฟอร์ แดท ไอ โก ทรู Iife Iike เก ฟัคอิง พรีสเนอะ)
และแม่หนูคิดว่าพ่อเอาชีวิตไปทิ้งเหมือนนักโทษ

She’s gonna have to Go Through me to hurt you.
(ชี กอนนะ แฮ็ฝ ทู โก ทรู มี ทู เฮิร์ท ยู)
หล่อนจะต้อง ข้ามศพฉันไปก่อนที่ไปทำร้ายเธอ

You Go Through there and you’re dead.
(ยู โก ทรู แดร์ แอนด์ ยัวร์ เด้ด)
การที่นายไปตรงนั้น นายได้ตายแน่

You’ll likely Go Through Germany… Wiener Schnitzel.
(โยว ไลคลิ โก ทรู เจอมะนิ Wiener Schnitzel)
นายจะต้องข้ามผ่านเยอรมัน… วีนแนร์ ชนิทเซิ่ล

If you Go Through with it…
(อิ๊ฟ ยู โก ทรู วิธ อิท)
ถ้าคุณทำตามนั้น……

Which means we’ll have to Go Through with the wire con
(วิช มีน เวลล แฮ็ฝ ทู โก ทรู วิธ เดอะ ไวร์ ค็อน)
ซึ่งหมายความว่า เราจะต้องทำแผนต้มตุ๋นนี้จริงๆ

His name is Castor. If you want to speak to Zuse, you need to Go Through him.
(ฮิส เนม อีส คาซเทอะ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู สพี๊ค ทู Zuse , ยู นี๊ด ทู โก ทรู ฮิม)
เขาชื่อแคสเตอร์ ถ้าคุณอยากคุยกับซุส ต้องผ่านเขา

We just got to Go Through a little process of elimination.
(วี จั๊สท ก็อท ทู โก ทรู อะ ลิ๊ทเทิ่ล โพร๊เซสส อ็อฝ อิลิมิเนฌัน)
เราต้องสอดส่องไปทีละแห่ง

Sir, you can’t Go Through here. Sir, you can’t go through.
(เซ่อร์ , ยู แค็นท โก ทรู เฮียร เซ่อร์ , ยู แค็นท โก ทรู)
คุณ คุณไปทางนี้ไม่ได้นะครับ