Recommend แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Recommend แปลว่า

Recommend
(Recommend อ่านว่า เร็คคอมเม็นด์)
Recommend แปลว่า แนะนำ [vt.]

ตัวอย่างประโยค Recommend ภาษาอังกฤษ

I Recommend it.
(ไอ เรค็อมเมนด ดิท)
ฉันแนะนำค่ะ

Criteria is not met. Recommend abort.
(คไรเทียเรียะ อีส น็อท เม็ท เรค็อมเมนด อะบอท)
ลักษณะไม่ตรง ยกเลิกภาระกิจ

I Recommend we evacuate immediately.
(ไอ เรค็อมเมนด วี อิแฝคอิวเอท อิมีดิอิทลิ)
ผมต้องบอกให้พวกคุณอพยพเสียแต่ตอนนี้

I’d Recommend a good travel agent.
(อาย เรค็อมเมนด อะ กุด ทแรฝแอ็ล เอเจ็นท)
ฉัน โอเค โทษที

if you see a Strigoi, I Recommend running.
(อิ๊ฟ ยู ซี อะ Strigoi , ไอ เร็คคอมเม็นด์ รันนิง)
ถ้าเธอเจอสไตรกอย ขอแนะนำให้วิ่งหนีซะ

I wouldn’t Recommend it.
(ไอ วูดดึ่น เร็คคอมเม็นด์ ดิท)
ไม่แนะนำหรอกนะ

So who do you recommend? Oh, I Recommend the new guy.
(โซ ฮู ดู ยู เร็คคอมเม็นด์ โอ , ไอ เร็คคอมเม็นด์ เดอะ นิว กาย)
อ้า,จริงหรือ,เขามือสะอาดเกินไป นิวยอร์คมันใหญ่และยุ่งยาก

He’s gonna Recommend you
(อีส กอนนะ เร็คคอมเม็นด์ ยู)
เขาจะแนะนำคุณ

So, what do you Recommend to encourage affection?
(โซ , ว๊อท ดู ยู เร็คคอมเม็นด์ ทู เอ็นเค๊อเหร็จ แอ็ฟเฟคฌัน)
คุณจะแนะนำอะไร เพื่อส่งเสริมความสนใจนี้

so I highly Recommend the crepe Bretagne. Deux, s’il vous plait.
(โซ ไอ ไฮลิ เร็คคอมเม็นด์ เดอะ คเรพ Bretagne Deux , sil วูฝ พเลท)
ดังนั้น ฉันขอแนะนำเครปที่นี่แล้วกัน

I can Recommend both. No, I’m trying to talk to you here.
(ไอ แคน เร็คคอมเม็นด์ โบทรฺ โน , แอม ทไรอิง ทู ท๊อล์ค ทู ยู เฮียร)
ใส่ทั้งคู่ก็อร่อยดีนะ ไม่ฮะ ไม่ คือช่วยพูดกับผมหน่อยได้ไหม

l’d Recommend you for O.C.S., Private Gump.
(ld เร็คคอมเม็นด์ ยู ฟอร์ โอ ซี เอส , ไพร๊เฝท Gump)
ชั้นจะแนะนำนายให้ไป O.C.S. นายทหารกัมป์

If you want to kill a public servant, Mr. Maroni. I Recommend you buy American.
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู คิลล์ อะ พับลิค เซอแฝ็นท , มีซเทอะ Maroni ไอ เร็คคอมเม็นด์ ยู บาย อะเมริแค็น)
ถ้าอยากจะฆ่าอัยการละก็ ขอแนะนำให้ซื้อปืน อเมริกัน

I would Recommend a good travel agent. Without it landing.
(ไอ เวิด เร็คคอมเม็นด์ อะ กู๊ด แทร๊เฝ่ล เอเจ้นท วิธเอ๊าท ดิธ แลนดิง)
ซื้อตั๋วจากบริษัททัวร์ง่ายกว่ามั้ง เครื่องอยู่กลางฟ้าน่ะ

I Recommend you exit at the next station.
(ไอ เร็คคอมเม็นด์ ยู เอ๊กสิท แอ็ท เดอะ เน๊กซท สเทชั่น)
ผมแนะนำให้คุณลงที่สถานีถัดไปนะครับ

I can Recommend someone from a University Hospital, so it’s best if you consult with a doctor once.
(ไอ แคน เร็คคอมเม็นด์ ซัมวัน ฟรอม มา ยูนิเฝีอร์ซิที่ ฮ๊อสพิท่อล , โซ อิทซ เบ๊สท์ อิ๊ฟ ยู คอนซั้ลท วิธ อะ ด๊อคเท่อร์ วั๊นซ)
ชั้นสามารถแนะนำแพทย์ที่โรงพยาบาลให้คุณได้นะ มันดีกว่าถ้าคุณจะไปพบแพทย์

And you have the gall to Recommend blue?
(แอนด์ ยู แฮ็ฝ เดอะ gall ทู เร็คคอมเม็นด์ บลู)
และเจ้าบอกข้าว่าสีน้ำเงิน

May I Recommend our Merlot?
(เมย์ ไอ เร็คคอมเม็นด์ เอ๊า Merlot)
ผมขอแนะนำเมอร์โลว์

that I feel I could Recommend to you. It’s
(แดท ไอ ฟีล ไอ เคิด เร็คคอมเม็นด์ ทู ยู อิทซ)
ให้ท่านพิจารณาได้นะครับ