Staff แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Staff แปลว่า

Staff
(Staff อ่านว่า สทัฟฟ)
Staff แปลว่า บุคลากร เจ้าหน้าที่ [adj. n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Staff ภาษาอังกฤษ

Sending the Staff flying
(เซนดิ้ง เดอะ ซทัฟ ฟไลอิง)
ทำให้สต๊าฟต่างกระจัดกระจายออกไป

Well, you know the Staff usually takes care of the map?
(เว็ล , ยู โน เดอะ ซทัฟ ยูฉัวลิ เทค แค อ็อฝ เดอะ แม็พ)
นี่คุณก็รู้ว่าทีมงานดูแลแผนที่อย่างดี

The Staff waiting forever outside
(เดอะ ซทัฟ เวททิง เฟาะเรฝเออะ เอาทไซด)
เหล่าสต๊าฟรออยู่ด้านนอกอย่างไม่สิ้นสุด

Even the Staff have lost it
(อีเฝ็น เดอะ ซทัฟ แฮ็ฝ ล็อซท ดิธ)
แม้แต่ทีมงานก็ยังหลง

But his Staff will not hesitate.
(บั๊ท ฮิส สทัฟฟ วิล น็อท เฮ๊สิเทท)
เขาอาจให้น้ำหนักเรื่องนี้อย่างมาก

into a hospital and get a Staff infection
(อิ๊นทู อะ ฮ๊อสพิท่อล แอนด์ เก็ท ดา สทัฟฟ อินเฟคฌัน)
คนไข้บางคนไปโรงพยาบาลและติดเชื้อ

look at all the Staff people look at all the clothing.
(ลุ๊ค แกท ออล เดอะ สทัฟฟ พี๊เพิ่ล ลุ๊ค แกท ออล เดอะ คโลฑอิง)
ดูคนทำงาน ดูเสื้อผ้าพวกนี้

You can have request money or Staff as much as you need, so…
(ยู แคน แฮ็ฝ รีเควส มั๊นนี่ ออ สทัฟฟ แอส มัช แอส ยู นี๊ด , โซ)
คุณจะเรียกร้องเงินหรือปัจจัยอะไรก็ได้ตามต้องการ,ดังนั้น…

or he would kill all of our Staff from the top
(ออ ฮี เวิด คิลล์ ออล อ็อฝ เอ๊า สทัฟฟ ฟรอม เดอะ ท๊อพ)
มิฉะนั้นเค้าจะฆ่าสต๊าฟของเรา

Here is the data for every Staff at Sakura TV
(เฮียร อีส เดอะ เด๊ท่า ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ สทัฟฟ แอ็ท Sakura ทีวี)
นี่เป็นข้อมูลของสต๊าฟทุกคนในสตูดิโอ

So, you’re suggesting that I replace the entire janitorial Staff with robots.
(โซ , ยัวร์ suggestings แดท ไอ รีเพลส ดิ เอ็นไทรํ janitorial สทัฟฟ วิธ โรบ๊อท)
สรุปว่าคือคุณกำลังแนะนำให้ฉันไล่นักการภารโรงทุกคนออกเพื่อที่จะหุ่นยนต์แทน

We’ve had a rise in Staff complaints of 300%.
(หวีบ แฮ็ด อะ ไร๊ส อิน สทัฟฟ ค็อมพเลนท อ็อฝ 300%)
เราได้รับคำบ่นร้องเรียนจากพนักงานเพิ่มขึ้นมา 300 เปอร์เซนต์

Didn’t grow up with the Staff doing everything for me,
(ดิ๊นอิน โกรว์ อั๊พ วิธ เดอะ สทัฟฟ ดูอิง เอ๊วี่ติง ฟอร์ มี ,)
ไม่ต้องทำทุกอย่างให้ฉัน เหมือนเป็นคนที่ต้องดูแลหรอก

Yeah, well, half the Staff didn’t show, plus the power’s out.
(เย่ , เวลล , ฮาล์ฟ เดอะ สทัฟฟ ดิ๊นอิน โชว์ , พลัส เดอะ พ๊าวเว่อร์ เอ๊าท)
ค่ะ พนักงานหายไปครึ่ง ไฟก็ดันดับด้วยน่ะ

And we’ve got the Staff baseball game after work.
(แอนด์ หวีบ ก็อท เดอะ สทัฟฟ เบสบอล เกม แอ๊ฟเท่อร เวิ๊ร์ค)
แล้วหลังเลิกงานพวกเรา มีแข่งเบสบอลกัน

Distribute these in the Staff area, but not until the end of shift.
(ดิสทริบิ๊ว ฑิส อิน เดอะ สทัฟฟ แอ๊เรีย , บั๊ท น็อท อันทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ชิฟท์)
ช่วยเอานี่ไปแจกพนักงาน แต่ว่ารอให้หมดกะซะก่อนนะ

No Staff participation in the show will be allowed. No exceptions.
(โน สทัฟฟ พาทิซิเพฌัน อิน เดอะ โชว์ วิล บี อะลาว โน เอ็คเซพฌัน)
ห้ามพนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ในการแสดงต่างหาก ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ

one of my most valued Staff members
(วัน อ็อฝ มาย โมซท แฝ๊ลู่ สทัฟฟ เม๊มเบ่อร์)
หนึ่งในเจ้าหน้าที่มีค่าที่สุดของดิฉัน

to Magnussen’s personal Staff in his office,
(ทู Magnussens เพอซแน็ล สทัฟฟ อิน ฮิส อ๊อฟฟิซ ,)
ยังเจ้าหน้าที่ส่วนของเเม็กนัสเซ่นที่อยู่ในออฟฟิซเขา

because the appropriate Staff won’t bring it into the rooms,
(บิคอส ดิ แอพโพร๊พริเอท สทัฟฟ ว็อนท บริง อิท อิ๊นทู เดอะ รูม ,)
เพราะเจ้าหน้าที่จริงไม่ยอมเอาเข้าไป

so it sits and rots until one of my Staff can.
(โซ อิท ซิท แซน ร๊อท อันทิล วัน อ็อฝ มาย สทัฟฟ แคน)
ก็เลยตั้งให้เน่าจนกว่าคนของฉันจะมา

Well, we get more Staff then.
(เวลล , วี เก็ท โม สทัฟฟ เด็น)
งั้นเราต้องหาคนเพิ่ม