Account แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Account แปลว่า

Account
(Account อ่านว่า แอ๊คเค้าท)
Account แปลว่า บัญชี [n. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Account ภาษาอังกฤษ

Reading the Account of those extraordinary final days,
(รีดอิง ดิ แอ็คเคานท อ็อฝ โฑส เอ็คซทรอดิเนริ ไฟแน็ล เด ,)
อ่านจากบัญชีวันสุดท้าย ที่แสนพิเศษนั่น

Just wait! I haven’t settled your Account yet!
(จัซท เวท ! ไอ แฮฟเวน เซ็ทเทิ่ล ยุร แอ็คเคานท เย็ท !)
เดี๋ยวก่อน! ชั้นยังไม่ได้จ่ายหนี้เธอรึยังไง!

We got her to wire, 2 million dollars to an FBI controlled Account at Chase.
(วี ก็อท เฮอ ทู ไวร์ , ทู มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ ทู แอน FBI คอนโทรด แอ๊คเค้าท แอ็ท เชส)
เราเธอโอน 2 ล้านเข้าบัญชีที่ FBI คุมอยู่

We got the Account numbers.
(วี ก็อท ดิ แอ๊คเค้าท นั๊มเบ้อร์)
เรามีเลขบัญชี

And, you gave Brenda the Account number.
(แอนด์ , ยู เกฝ Brenda ดิ แอ๊คเค้าท นั๊มเบ้อร์)
แล้วคุณก็ให้เลขที่บัญชีกับเบรนดา

There’s my Account number on the back of the card
(แดร์ มาย แอ๊คเค้าท นั๊มเบ้อร์ ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ ค้าร์ด)
มีเบอร์บัญชีของชั้นอยู่หลังนามบัตร

He went to hell, on Account of he didn’t get a shadow.
(ฮี เว็นท ทู เฮ็ลล , ออน แอ๊คเค้าท อ็อฝ ฮี ดิ๊นอิน เก็ท ดา แฌดโอ)
วิญญาณเขาลงนรกไปก็เลยไม่มีรอยเงา

My bank Account is much, much bigger than yours.
(มาย แบ๊งค แอ๊คเค้าท อีส มัช , มัช บี๊กเกอร์ แฑ็น ยุร)
บัญชีธนาคารของผมมันใหญ่กว่าของคุณมาก

What would Account for that?
(ว๊อท เวิด แอ๊คเค้าท ฟอร์ แดท)
แล้วจะมีบัญชีไปทำไม?

It was paid for out of the thousand dollar Account I’d set up a few months earlier.
(อิท วอส เพลด ฟอร์ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ เธ๊าซั่นด ดอลเลอะ แอ๊คเค้าท อาย เซ็ท อั๊พ อะ ฟิว มั้นธ เออเรีย)
มันถูกจ่ายไปในราคาหมื่นดอลล่าร์ บัญชีที่ผมได้สร้างไว้ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้

I opened a new Account and put $18.000 in it.
(ไอ โอ๊เพ่น อะ นิว แอ๊คเค้าท แอนด์ พุท $18 000 อิน หนิด)
ฉันเปิดบัญชีใหม่และฝากเงินในบัญชีนั้น 18,000 ดอลล่าร์

Why did you turn around and put $18.000 in an Account for his use?
(วาย ดิด ยู เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ พุท $18 000 อิน แอน แอ๊คเค้าท ฟอร์ ฮิส ยู๊ส)
ทำไมคุณถึงกลับมาแล้วใส่เงิน 18,000 ดอลล่าร์ในบัญชีให้เขาใช้

I’d like to freeze this bank Account and cancel all existing checks and lines of credit.
(อาย ไล๊ค ทู ฟรีส ดิส แบ๊งค แอ๊คเค้าท แอนด์ แค๊นเซิ้ล ออล เอ็กสีซททิง เช็ค แซน ไลน์ อ็อฝ เคร๊ดิท)
ผมต้องการระงับบัญชีและยกเลิกเครดิตทั้งหมด

I wouldn’t cash it though. I drew it on the Account you froze.
(ไอ วูดดึ่น แค๊ช อิท โธ ไอ ดรู อิท ออน ดิ แอ๊คเค้าท ยู ฟโรส)
ฉันไม่ได้ถอนเงินมา ฉันเอามาจากบัญชีที่นายระงับไว้

How did he Account for it? He thought me indifferent.
(ฮาว ดิด ฮี แอ๊คเค้าท ฟอร์ อิท ฮี ธอท มี อินดีฟเฟอะเร็นท)
เขาแก้ตัวว่าอย่างไรหรือ เขาคิดว่าพี่ไม่มีใจให้เขา

I cannot Account for this honour at all.
(ไอ แคนน็อท แอ๊คเค้าท ฟอร์ ดิส ออนเออะ แรท ออล)
ดิฉันไม่ทราบว่าทำไมถึงได้รับเกียรตินี้

your Account first thing 9:00 on Monday morning…
(ยุร แอ๊คเค้าท เฟิร์สท ทริง 9 : 00 ออน มันดิ ม๊อร์นิ่ง)
ที่บัญชีคุณ เป็นอย่างแรก วันจันทร์ 9 โมงเช้า

Did you come on Account of me?
(ดิด ยู คัมมอน แอ๊คเค้าท อ็อฝ มี)
คุณมาช่วยฉันหรือคะ?

Neal, my Account is empty.
(Neal , มาย แอ๊คเค้าท อีส เอ๊มพที่)
นีล บัญชีฉันเกลี้ยงเลย

reported a cash transfer into the Account of Cameron Duponte.
(รีผอร์ท อะ แค๊ช ทรานซเฟอร์ อิ๊นทู ดิ แอ๊คเค้าท อ็อฝ เคมเมอเริน Duponte)
รายงานว่ามีการโอนเข้า บัญชีของแคเมรอน ดูพอนท์

Yes, with this many victims and different Account types,
(เย็ซ , วิธ ดิส เมนอิ ฝิ๊คทิ่ม แซน ดีฟเฟอะเร็นท แอ๊คเค้าท ไท๊พ ,)
ใช้ ถ้ามีผู้เสียหายและบัญชี มากมายหลายแบบขนาดนี้

How long to replace the Account info?
(ฮาว ลอง ทู รีเพลส ดิ แอ๊คเค้าท อินโฟ)
เปลี่ยนข้อมูลบัญชีใช้เวลานานไหม

Then I use the new Account information
(เด็น นาย ยู๊ส เดอะ นิว แอ๊คเค้าท อินเฟาะเมฌัน)
แล้วฉันก็ใช้ข้อมูลบัญชีอันใหม่

It’s cued up to just before the Account was reinstated.
(อิทซ คยู อั๊พ ทู จั๊สท บีฟอร์ ดิ แอ๊คเค้าท วอส รีอินซเทท)
ถ่ายไว้ก่อนมีการคืนบัญชี ให้บราเวอร์พอดีเลย

Careful, mind. He’s a restless sleeper on Account of the tragic loss of his eyelids.
(แค๊ร์ฟูล , ไมนด์ อีส ซา เรซทเล็ซ ซลีพเออะ ออน แอ๊คเค้าท อ็อฝ เดอะ ทแรจอิค โรซ อ็อฝ ฮิส อายลิดสฺ)
ระวังล่ะ พี่แกหลับมันสนิทเพราะเคยดวงซวยสูญเสียเปลือกตาไป