Enemy แปลว่า

มีนาคม 30, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Enemy แปลว่า

Enemy
(Enemy อ่านว่า เอ๊นนิมี่)
Enemy แปลว่า ศัตรู [n.]

ตัวอย่างประโยค Enemy ภาษาอังกฤษ

or political Enemy had managed to get.
(ออ โพะลีทอิแค็ล เอนอิมิ แฮ็ด แมนอิจ ทู เก็ท)
หรือศัตรูทางการเมืองทำได้มาก่อน

Yesterday’s ally is today’s Enemy The Until Death Sisters
(เยซเทอะดิ แอ็ลไล อีส ทุเด เอนอิมิ ดิ อันทีล เด็ธ ซีซเทอะ)
พันธมิตรเมื่อวาน คือ ศัตรูของวันนี้ จนกระทั่งตายจากกัน

five hours after Enemy chatter hits the roof.
(ไฟฝ เอาร อาฟเทอะ เอนอิมิ แชทเทอะ ฮิท เดอะ รูฟ)
5 ชั่วโมงหลังจากดักฟังข้าศึกได้เยอะมาก

You are now classified an Enemy of the state.
(ยู อาร์ เนา คแลซซิไฟด แอน เอนอิมิ อ็อฝ เดอะ ซเทท)
ขณะนี้คุณถูกจัดเป็นปรปักษ์ต่อแผ่นดิน

as an Enemy of the state.
(แอ็ส แอน เอนอิมิ อ็อฝ เดอะ ซเทท)
ในฐานะของศัตรูของรัฐ

of the state. They were an Enemy of humanity.
(อ็อฝ เดอะ ซเทท เฑ เวอ แอน เอนอิมิ อ็อฝ ฮิวแมนอิทิ)
พวกเค้่าเป็นศัตรู ของมวลมนุษย์ชาติ

The director of the Louvre was an Enemy of humanity?
(เดอะ ดิเรคเทอะ อ็อฝ เดอะ Louvre วอส แอน เอนอิมิ อ็อฝ ฮิวแมนอิทิ)
ผู้อำนวยการพิพิธพันธ์ลูฟ ก็เป็นศัตรูของมวลมนุษย์ชาติหรือ?

Well, nothing else has worked. We need to go behind Enemy lines here.
(เว็ล , นัธอิง เอ็ลซ แฮ็ส เวิค วี นีด ทู โก บิไฮนด เอนอิมิ ไลน เฮียร)
ก็ไม่มีทางอื่นแล้วนี่ เราอาจจะต้องไปค้นในถิ่นศัตรูเลยนะ

Daesuk, charging at the Enemy for revenge!
(Daesuk , chargings แอ็ท ดิ เอนอิมิ ฟอ ริเฝนจ !)
แดซุก โจมตีไปที่ศัตรูเพื่อแก้แค้น

Here… Enemy and friends are not hidden!
(เฮียร เอนอิมิ แอ็นด ฟเร็นด แซร์ น็อท ฮีดดน !)
ที่นี่.. ศัตรูและเพื่อนได้ปรากฎตัวขึ้น!

No. No. I’ve seen the Enemy and the Enemy is me.
(โน โน แอฝ ซีน ดิ เอ๊นนิมี่ แอนด์ ดิ เอ๊นนิมี่ อีส มี)
ไม่ๆ ไม่ได้หรอก ผมเห็นศัตรู และมันคือผมเอง

It’s like we’re sending him back across Enemy lines.
(อิทซ ไล๊ค เวีย เซนดิ้ง ฮิม แบ็ค อะคร๊อส เอ๊นนิมี่ ไลน์)
มันเหมือนเราจะส่งเขากลับ ไปอยู่ในมือคนร้าย

Mary Poppins is the very Enemy of whimsy and sentiment.
(แมริ พอพปิน ซิส เดอะ เฝ๊รี่ เอ๊นนิมี่ อ็อฝ ฮวีมสิ แอนด์ เซ๊นทิเม็นท)
แมรี่ ป๊อปปิ้นส์ เป็นศัตรูของความเอาแต่ใจ

All right, you got four Enemy combatants.
(ออล ไร๊ท , ยู ก็อท โฟ เอ๊นนิมี่ คอมบะแท็นท)
คุณมีศัตรู 4 คนกำลังพร้อมรับมือ

know who, or y’know, what the Enemy is.
(โนว์ ฮู , ออ yknow , ว๊อท ดิ เอ๊นนิมี่ อีส)
ว่าใครคือศัตรูของเรา

You sure you’re supposed to be dancing on Enemy territory like this?
(ยู ชัวร์ ยัวร์ ซั๊พโพ้ส ทู บี แด็นซิง ออน เอ๊นนิมี่ เท๊อริโทรี่ ไล๊ค ดิส)
เธอแน่ใจแล้วหรอ เธอเป็นคนที่คิดว่าการเต้นกับคู่อริ คือสิ่งที่ชอบที่นี่

The real Enemy is out there.
(เดอะ เรียล เอ๊นนิมี่ อีส เอ๊าท แดร์)
ศัตรูที่แท้จริง อยู่ที่โน่นต่างหาก

when you’re thirty miles from nowhere and the Enemy smells blood.
(เว็น ยัวร์ เธอทิ ไมล ฟรอม โนแวร์ แอนด์ ดิ เอ๊นนิมี่ สเมลล์ บลัด)
จากที่ห่างไปสามสิบไมล์ที่ไม่มีอะไร และศัตรูตามล่าอยู่

Besides, anyone who is an Enemy of Rochefort
(บีไซด์ , เอนอิวัน ฮู อีส แอน เอ๊นนิมี่ อ็อฝ Rochefort)
นอกจากนี้ทุกคนที่เป็นศัตรูของ Rochefort

Why are you wearing an Enemy uniform?
(วาย อาร์ ยู เวียริง แอน เอ๊นนิมี่ ยู๊นิฟอร์ม)
แล้วทำไมแกใส่ชุดศัตรู?

The Enemy had it 7 hours ago.
(ดิ เอ๊นนิมี่ แฮ็ด ดิท 7 เอาเอ้อร์ อะโก)
ศัตรูยึดมัน 7ชั่วโมงก่อน

It’s our nickname for this Enemy sniper.
(อิทซ เอ๊า นีคเนม ฟอร์ ดิส เอ๊นนิมี่ ซไนพเออะ)
ฉายาที่เราตั้งให้พลซุ่มยิงศัตรู

He said our Enemy wasn’t commies, but the war itself.
(ฮี เซ็ด เอ๊า เอ๊นนิมี่ วอสซึ้น คอมมิ , บั๊ท เดอะ วอร์ อิทเซลฟ)
เขาว่าศัตรูเราไม่ใช่พวกคอมมิวนิตส์ แต่เป็นสงครามนี่ต่างหาก

We’re behind the Enemy line! Stop bombing!
(เวีย บีฮายน์ ดิ เอ๊นนิมี่ ไลน์ ! สท๊อพ bombings !)
พวกเราอยู่หลังแนวศัตรู หยุดทิ้งระเบิด!

Never has an Enemy slipped my watch until this day.
(เน๊เฝ่อร์ แฮ็ส แอน เอ๊นนิมี่ สลิป มาย ว๊อทช อันทิล ดิส เดย์)
ไม่เคยมีศัตรูเล็ดลอด สายตาข้าไปได้ จนกระทั่งวันนี้