Corner แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Corner แปลว่า

Corner
(Corner อ่านว่า ค๊อร์เน่อร์)
Corner แปลว่า มุม [adj. n. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Corner ภาษาอังกฤษ

our two prospective Corner men.
(เอ๊า ทู พโระซเพคทิฝ คอเนอะ เม็น)
สองหนุ่มที่เราคาดหวังเอาไว้

parked at the northeast Corner of this block.
(พาค แอ็ท เดอะ น็อทอีธ คอเนอะ อ็อฝ ดีซ บล็อค)
จอดอยู่ที่มุมตึก ตะวันออกเฉียงเหนือ

Truck ran a light, Corner of
(ทรัค แร็น อะ ไลท , คอเนอะ อ็อฝ)
รถบรรทุกฝ่าไฟแดงที่แยก คอนสทิสิวชั่น

Swam to the Corner because of the 3 people… They all gathered over there. You’re right.
(ซแว็ม ทู เดอะ คอเนอะ บิคอส อ็อฝ เดอะ 3 พี๊เพิ่ล เฑ ออล แกฑเออะ โอเฝอะ แดร์ ยัวร์ ไรท)
ว่ายไปมุมบ่อเพราะเค้า3คน… มันมารวมกันตรงนี้ พี่พูดถูก

Swam to the Corner because of the 3 people…
(ซแว็ม ทู เดอะ คอเนอะ บิคอส อ็อฝ เดอะ 3 พี๊เพิ่ล)
ว่ายไปมุมบ่อเพราะเค้า3คน…

They are sensitive. [Swam to the Corner because of the 3 people…]
(เฑ อาร์ เซนซิทิฝ [ ซแว็ม ทู เดอะ คอเนอะ บิคอส อ็อฝ เดอะ 3 พี๊เพิ่ล ])
ปลาเทราส์ไวต่อความรู้สึก [ว่ายไปมุมบ่อเพราะเค้า3คน…]

The Game King who can’t sit in a Corner quietly just because he has no ice skates… So we can say that it is a good coincidence, since we can mak
(เดอะ เกม คิง ฮู แค็นท ซิท อิน อะ คอเนอะ คไวเอ็ทลิ จัซท บิคอส ฮี แฮ็ส โน ไอซ ซเคท โซ วี แค็น เซ แดท ดิธ อีส ซา กุด โคะอีนซิเด็นซ , ซินซ วี แค็น แมค)
เจ้าแห่งเกมส์ไม่สามารถจะนั่งเฉยๆอยู่ในมุมนั้นได้ เพราะเขาไม่มีรองเท้าสเก็ต

The Game King who can’t sit in a Corner quietly just because he has no ice skates…
(เดอะ เกม คิง ฮู แค็นท ซิท อิน อะ คอเนอะ คไวเอ็ทลิ จัซท บิคอส ฮี แฮ็ส โน ไอซ ซเคท)
เจ้าแห่งเกมส์ผู้ไม่สามารถจะนั่งเฉยๆ อยู่ในมุมนั้นได้ เขาไม่มีรองเท้าสเก็ต

Oppa, you can wear your shoes and perform! [The Game King who can’t sit in a Corner quietly just because he has no ice skates…]
(Oppa , ยู แค็น แว ยุร ฌู แซน เพอะฟอม ! [ เดอะ เกม คิง ฮู แค็นท ซิท อิน อะ คอเนอะ คไวเอ็ทลิ จัซท บิคอส ฮี แฮ็ส โน ไอซ ซเคท ])
พี่ พี่ใส่รองเท้าของพี่เล่นก็ได้นะ

They both reach the Corner in an instance
(เฑ โบธ รีช เดอะ คอเนอะ อิน แอน อีนซแท็นซ)
ทั้งคู่ไปถึงจุดกลับตัวแล้ว

Cause, life puts you in a Corner that way.
(ค๊อส , ไล๊ฟ พุท ยู อิน อะ ค๊อร์เน่อร์ แดท เวย์)
เหตุว่า ชีวิตเทออยู่ในห้วงในทางนั่น

I I was down on the Corner and I was waiting for him,
(ไอ ไอ วอส เดาน ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ แอนด์ ดาย วอส เวททิง ฟอร์ ฮิม ,)
ผม ผมหลบอยู่หัวมุม และผมรอพบเขา

It’s the Corner house.
(อิทซ เดอะ ค๊อร์เน่อร์ เฮ้าส)
บ้านหลังมุม

Just give it a clean sweep, and I’ll get the Corner here.
(จั๊สท กี๊ฝ อิท ดา คลีน สวี้พ , แอนด์ แอล เก็ท เดอะ ค๊อร์เน่อร์ เฮียร)
เดี๋ยวผมหาฟากนี้เองนะ

on the northwest Corner of Girard and 9th, over.
(ออน เดอะ northwest ค๊อร์เน่อร์ อ็อฝ Girard แอนด์ 9th , โอ๊เฝ่อร)
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเจอราด สายที่9 เปลี่ยน

MAN: It’s a pretty little Corner space…
(แมน : อิทซ ซา พริ๊ทที่ ลิ๊ทเทิ่ล ค๊อร์เน่อร์ สเพ๊ซ)
ก็แค่มุมเล็กๆ ตรงที่…

Marylebone Road and Baker Street, on the Corner here is the bank,
(Marylebone โร้ด แอนด์ เบคเออะ สทรีท , ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ เฮียร อีส เดอะ แบ๊งค ,)
ถนนมาร์ลีโบนกับถนนเบเกอร์ อยู่ตรงหัวมุมของธนาคาร

In the 27th minute. on a Corner kick.
(อิน เดอะ 27th มิ๊หนิท ออน อะ ค๊อร์เน่อร์ คิ๊ค)
นาทีที่ 27 จากลูกเตะมุม

Another Corner kick. Zizou 2. Brazil O.
(อะน๊าเทร่อร์ ค๊อร์เน่อร์ คิ๊ค Zizou 2 เบรซฺโอว โอ)
จากลูกเตะมุม ซิซู 2 บราซิล 0

and it’s because the Corner starts way over there,
(แอนด์ อิทซ บิคอส เดอะ ค๊อร์เน่อร์ สท๊าร์ท เวย์ โอ๊เฝ่อร แดร์ ,)
และเพราะกำแพงมันยาวจากทางโน้น ‘เจฟ กอร์ดอน แชมป์ 4 สมัย’

The Corkscrew is a Corner that I just find impossible
(เดอะ Corkscrew อีส ซา ค๊อร์เน่อร์ แดท ไอ จั๊สท ไฟนด์ อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
ค็อก สรูเป็นโค้งที่หาทางเลี้ยว

How can we make it go round a Corner a little bit faster?
(ฮาว แคน วี เม้ค อิท โก ราวนด อะ ค๊อร์เน่อร์ รา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ฟาสเทอะ)
เราจะทำให้รถวิ่งเข้าโค้งเร็วอีกได้ไหม

at some point in history, every Corner here has claimed the ego of a big name.
(แอ็ท ซัม พ๊อยท์ อิน ฮิสทรี่ , เอ๊เฝอร์รี่ ค๊อร์เน่อร์ เฮียร แฮ็ส เคลม ดิ อี๊โก้ อ็อฝ อะ บิ๊ก เนม)
ทุกโค้งจะผ่าน การปราบนักแข่งมาแล้ว

Doesn’t Corner worth a damn.
(ดัสอินท ค๊อร์เน่อร์ เวิร์ธ อะ แดมนํ)
สุดปัญญาที่จะหักเลี้ยวทัน

They Corner their prey and signal the others.
(เด ค๊อร์เน่อร์ แดร์ เพรย์ แอนด์ ซีกแน็ล ดิ อ๊อเธ่อร์)
พวกมันต้อนเหยื่อ และส่งสัญญานบอกพวก