Contact แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Contact แปลว่า

Contact
(Contact อ่านว่า ค๊อนแทคท)
Contact แปลว่า ติดต่อ [adj. n.]

ตัวอย่างประโยค Contact ภาษาอังกฤษ

I ask about Karp, and it’s no eye Contact and a subject change.
(ไอ อาสคฺ อะเบ๊าท Karp , แอนด์ อิทซ โน อาย ค๊อนแทคท แอนด์ อะ ซั๊บเจ็คท เช้งจํ)
พอฉันถามเกี่ยวกับครูคาร์ปก็หลบสายตาและเปลี่ยนเรื่อง

Like every character comes in Contact with the film On the Waterfront.
(ไล๊ค เอ๊เฝอร์รี่ แค๊ร์แรคเท่อร์ คัม ซิน ค๊อนแทคท วิธ เดอะ ฟิล์ม ออน เดอะ Waterfront)
ทุกตัวละครต่างเชื่อมโยงกับ หนังเรื่อง On the Waterfront

Now I’ve reached a position where I can Contact him directly,
(นาว แอฝ รี๊ช อะ โพซิ๊ชั่น แวร์ ไอ แคน ค๊อนแทคท ฮิม ดิเรคทลิ ,)
ตอนนี้ ผมมีวิธีติดต่อกับเค้าโดยตรงแล้ว

So I wanted to Contact you as quickly as possible
(โซ ไอ ว้อนท ทู ค๊อนแทคท ยู แอส ควีคลิ แอส พ๊อซซิเบิ้ล)
เพราะฉะนั้น ผมจะติดต่อคุณเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

I’m afriad the FIrst and the Second Kira have made Contact already
(แอม afriad เดอะ เฟิร์สท แอนด์ เดอะ เซ๊คคั่น Kira แฮ็ฝ เมด ค๊อนแทคท ออลเร๊ดี้)
ชั้นเกรงว่าคิระที่ 1กับที่ 2จะพบกันแล้ว

I have to Contact Rem
(ไอ แฮ็ฝ ทู ค๊อนแทคท Rem)
ชั้นต้องติดต่อกับเร็ม

Stay here with Ryuzaki and wait until I Contact you
(สเทย์ เฮียร วิธ Ryuzaki แอนด์ เว้ท อันทิล ไอ ค๊อนแทคท ยู)
อยู่ที่นี่กับ ริวซากิ และรอฉันติดต่อกลับมา

for you to lose Contact with it
(ฟอร์ ยู ทู ลู้ส ค๊อนแทคท วิธ อิท)
ตอนที่คุณมองไม่เห็น

You’ve all had direct Contact with the NBEs.
(ยู๊ฟ ออล แฮ็ด ไดเร็ค ค๊อนแทคท วิธ เดอะ NBEs)
พวกเรากำลังเผชิญหน้ากับ NBE

I haven’t had any Contact with Mr. Akiyama either.
(ไอ แฮฟเวน แฮ็ด เอ๊นี่ ค๊อนแทคท วิธ มีซเทอะ Akiyama ไอ๊เทร่อ)
ฉันก็ไม่ได้รับการติดต่อจากคุณอากิยามะอีกเลย

Wait a second. Do you have his Contact info?
(เว้ท ดา เซ๊คคั่น ดู ยู แฮ็ฝ ฮิส ค๊อนแทคท อินโฟ)
เดี๋ยวก่อนนะ นายมีที่อยู่เขามั้ย

Maybe he’s got some family Contact info in here.
(เมบี อีส ก็อท ซัม แฟ๊มิลี่ ค๊อนแทคท อินโฟ อิน เฮียร)
บางทีเขาคงมี ข้อมูลติดต่อครอบครัวอยู่ในนี้

I’m sure she will Contact me when she comes to her senses.
(แอม ชัวร์ ชี วิล ค๊อนแทคท มี เว็น ชี คัม ทู เฮอ เซ้นส)
ผมแน่ใจว่าเธอจะติดต่อผม เมื่อเธอตั้งสติได้แล้ว

Did you Contact Sawaki san?
(ดิด ยู ค๊อนแทคท Sawaki แซน)
คุณติดต่อซาวากิซังหรือยังคะ

If you were saved, at the very least Contact someone!
(อิ๊ฟ ยู เวอ เซฝ , แอ็ท เดอะ เฝ๊รี่ ลีซท ค๊อนแทคท ซัมวัน !)
ถ้าเธอปลอดภัยแล้วก็น่าจะติดต่อกลับมาบ้างสิ!

I came into Contact with intellectual ferment,
(ไอ เคม อิ๊นทู ค๊อนแทคท วิธ อินเทลเล๊คช่วล เฟอเม็นท ,)
ผมเข้าไปสัมผัสกับหัวเชื้อทางปัญญา

My senior said he’ll Contact Usaki sensei himself.
(มาย ซี๊เหนี่ย เซ็ด เฮ็ลล ค๊อนแทคท Usaki sensei ฮิมเซลฟ)
รุ่นพี่บอกว่า เขาจะติดต่ออุซากิเซนเซย์เอง

no attempt to Contact your father?
(โน แอทเท๊มพท ทู ค๊อนแทคท ยุร ฟ๊าเท่อร)
ไม่ได้พยายามติดต่อพ่อหรือไง

Follow then woman to be in Contact with not bad.
(ฟ๊อลโล่ว เด็น วู๊แม่น ทู บี อิน ค๊อนแทคท วิธ น็อท แบ้ด)
การยอมทำตามผู้หญิง ที่ติดต่อด้วยเป็นสิ่งที่ดี

Me late will Contact your.
(มี เหลท วิล ค๊อนแทคท ยุร)
ผมจะติดต่อคุณที่หลังนะ

Mozzie, how are you gonna Contact him?
(Mozzie , ฮาว อาร์ ยู กอนนะ ค๊อนแทคท ฮิม)
มอสซี่ คุณจะติดต่อเขาได้ยังไง

It’s a Contact sport, put it that way.
(อิทซ ซา ค๊อนแทคท สพอร์ท , พุท ดิธ แดท เวย์)
มันเป็นการแข่งที่ต้องกระทบกระทั่งกัน

A lot of times, the Contact that’s made is either out of frustration,
(อะ ล็อท อ็อฝ ไทม์ , เดอะ ค๊อนแทคท แด้ท เมด อีส ไอ๊เทร่อ เอ๊าท อ็อฝ ฟรัซทเรฌัน ,)
มีหลายครั้งที่การกระทบกระทั่งกัน เป็นการให้คันอื่นออกไปจากทาง

Inactive until it came in Contact with the liquid.
(อิแนคทิฝ อันทิล อิท เคม อิน ค๊อนแทคท วิธ เดอะ ลิ๊ควิด)
มันจะทำงานต่อเมื่อรวมกับของเหลว

We lost Contact with them on the north ridge.
(วี ล็อซท ค๊อนแทคท วิธ เด็ม ออน เดอะ น๊อร์ธ ริจ)
เราเสียการติดต่อไป ช่วงสันเขาทิศเหนือ