Basic แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Basic แปลว่า

Basic
(Basic อ่านว่า เบซอิค)
Basic แปลว่า ขั้นพื้นฐาน [adj. n.]

ตัวอย่างประโยค Basic ภาษาอังกฤษ

You know this, right? A Basic of variety shows is to share happiness with others.
(ยู โน ดีซ , ไรท ดา เบซอิค อ็อฝ ฝะไรเอะทิ โฌ ซิส ทู แฌ แฮพพิเน็ซ วิฑ อัฑเออะ)
นายรู้ใช่มั๊ย? ว่าเวลาทำรายการวาไรตี้น่ะนายต้องแบ่งปันความสุขกับคนอื่นน่ะ

Here’s the breakdown. Over there, we’ve got your Basic beautiful people.
(เฮียร เดอะ เบรคดาว โอเฝอะ แดร์ , หวีบ ก็อท ยุร เบซอิค บยูทิฟุล พี๊เพิ่ล)
นี่ล่ะกฏหลัก รร นี้ ตรงนั้นน่ะ กลุ่มเด็กสวย หล่อ

It’s not complicated. It’s your Basic man on the street.
(อิทซ น็อท ค๊อมพลิเขท อิทซ ยุร เบซอิค แมน ออน เดอะ สทรีท)
มันไม่ได้ยากเย็น เป็นเรื่องทั่วไปของคนบนท้องถนน

the media debate about the Basic operating principles
(เดอะ มีเดียะ ดีเบท อะเบ๊าท เดอะ เบซอิค ออพเออะเรททิง พริ๊นซิเพิ่ล)
การวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชน

I laugh because they didn’t understand Basic biology;
(ไอ ล๊าฟ บิคอส เด ดิ๊นอิน อั๊นเด้อรสแทนด เบซอิค ไบโอ๊โลจี้ 😉
ผมหัวเราะเพราะศาลไม่เข้าใจวิชาชีววิทยาพื้นฐาน

for control over the planets most Basic resource.
(ฟอร์ คอนโทรล โอ๊เฝ่อร เดอะ แพล๊เหน็ท โมซท เบซอิค รีซ๊อซ)
เพื่อแย่งชิงการควบคุมทรัพยากรพื้นฐานที่สุดบนพิภพใบนี้

We got the Basic layout. Bookstore, cafe.
(วี ก็อท เดอะ เบซอิค เลเอาท Bookstore , แคะเฟ)
เธอสร้างแบบแปลนเบื้องต้น ร้านหนังสือ ร้านกาแฟ

Misdirection. A Basic concept of magic.
(Misdirection อะ เบซอิค คอนเซ็พท อ็อฝ แม๊จิค)
เบนความสนใจ แนวคิดพื้นฐานของมายากล

so we can talk about it after I get all the Basic functionality up tomorrow night.
(โซ วี แคน ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดิธ แอ๊ฟเท่อร ไอ เก็ท ดอร์ เดอะ เบซอิค functionality อั๊พ ทูม๊อโร่ว ไน๊ท)
ดังนั้นนเราสามารถพูดรวมถึงการทำงานพื้นฐานในคืนพรุ่งนี้ได้

Let’s get Basic hardware.
(เล็ท เก็ท เบซอิค ฮาดแว)
เริ่มจากอาร์ดแวร์ขั้นพื้นฐาน

And here we have some of the Basic instruments and tools
(แอนด์ เฮียร วี แฮ็ฝ ซัม อ็อฝ เดอะ เบซอิค อิ๊นสทรูเม้นท แซน ทูล)
และที่เห็นนี่ คืออุปกรณ์พื้นฐาน

Of course I knew all the Basic facts
(อ็อฝ คอร์ส ไอ นยู ออล เดอะ เบซอิค แฟคท)
แน่นอนฉันรู้ ข้อเท็จจริงพื้นฐานทั้งหลาย

I have attached a list of Basic house rules.
(ไอ แฮ็ฝ แอทแท๊ช อะ ลิสท อ็อฝ เบซอิค เฮ้าส รูล)
ฉันมีกฎทั่วไปของบ้านนี้ แนบมาด้วย

Look, it’s pretty Basic here. You stick with me and learn
(ลุ๊ค , อิทซ พริ๊ทที่ เบซอิค เฮียร ยู สทิ๊ค วิธ มี แอนด์ เลิร์น)
ฟังนะ มันพื้นฐานมากเลยที่นี้ พวกนายเกาะติดชั้นและเรียนรู้

Oh, underwear is a Basic human right.
(โอ , อั๊นเด้อร์แวร์ อีส ซา เบซอิค ฮิ๊วแมน ไร๊ท)
โอ้ว!! ชุดชั้นในมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์นะ

That brings up the Basic science of global warming.
(แดท บริง อั๊พ เดอะ เบซอิค ไซ๊แอ้นซ อ็อฝ กโลบแอ็ล วอมมิง)
นั่นก็คือวิทยาศาสตร์เบื้องต้นของภาวะโลกร้อน

WeII, we’re aII under a deadIine here. You see, there’s some Basic information…
(WeII , เวีย aII อั๊นเด้อร รา deadIine เฮียร ยู ซี , แดร์ ซัม เบซอิค อินเฟาะเมฌัน)
คือว่า เรามี กำหนดส่งงาน คุณรู้มั้ย และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

Aren’t these the Basic desires of people?
(อเร้น ฑิส เดอะ เบซอิค ดีไซรํ อ็อฝ พี๊เพิ่ล)
สิ่งเหล่านี้มันไ่ม่ใช่ความต้องการ พื้นฐานของคนเราหรอกเหรอ

A child who didn’t learn the most Basic lesson!
(อะ ชายลํดํ ฮู ดิ๊นอิน เลิร์น เดอะ โมซท เบซอิค เล๊ซซั่น !)
เด็กที่ยังไม่เคยเรียน แม้กระทั่งบทเรียนพื้นฐานที่สุด!

The relay on this side cached them. It’s years of Basic data, no real surprises.
(เดอะ รีเลย์ ออน ดิส ไซด์ แค็ฌ เด็ม อิทซ เยียร์ อ็อฝ เบซอิค เด๊ท่า , โน เรียล เซอร์ไพร๊ส)
ไม่สามารถส่งผ่านจากด้านนี้ ข้อมูลที่เก็บมาหลายปี ที่แท้อย่างนี้นี่เอง

the government of the United States has not deviated from its Basic demand:
(เดอะ กัฝเอินเม็นท อ็อฝ ดิ ยูนิท สเทท แฮ็ส น็อท ดีฝิเอท ฟรอม อิทซ เบซอิค ดีมานด์ 🙂
รัฐบาลของสหรัฐฯมิได้ถอนคำเรียกร้อง

when I want something more than Basic survival needs
(เว็น นาย ว้อนท ซัมติง โม แฑ็น เบซอิค เซอะไฝฝแอ็ล นี๊ด)
ตอนฉันอยากได้มากกว่าความจำเป็นพื้นฐานของชีวิตนะ