Ocean แปลว่า

มีนาคม 29, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Ocean แปลว่า

Ocean
(Ocean อ่านว่า โอ๊เชี่ยน)
Ocean แปลว่า มหาสมุทร [n.]

ตัวอย่างประโยค Ocean ภาษาอังกฤษ

and rush into the Ocean to celebrate.
(แอ็นด รัฌ อีนทุ ดิ โอแฌ็น ทู เซลอิบเรท)
แล้ววิ่งลงมหาสมุทรเพื่อฉลอง,

Director: What is the name of the village where we caught octopus in the Ocean and had world star Rain as our guest?
(ดิเรคเทอะ : ฮว็อท อีส เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ ฝีลลิจ ฮแว วี คอท octopus ซิน ดิ โอแฌ็น แอ็นด แฮ็ด เวิลด ซทา เรน แอ็ส เอ๊า เก็ซท)
ผู้กำกับ : บอกชื่อหมูบ้านที่เราไปจับปลาหมึกยักษ์ ที่มีเรนเป็นแขกรับเชิญ

Enjoying the pleasure of the Ocean breeze
(Enjoyings เดอะ พเลฉเออะ อ็อฝ ดิ โอแฌ็น บรีส)
เพลิดเพลินกับสายลมเบาๆในมหาสมุทร

This is how an Ocean should be.
(ดีซ ซิส เฮา แอน โอแฌ็น ฌูด บี)
นี่แหละที่ทะเลควรจะเป็น

Ringing across the Ocean the Family’s singing
(รีงอิง อัครอซ ดิ โอแฌ็น เดอะ แฟมอิลิ ซิงกิง)
กังวานข้ามมหาสมุทร เสียงเพลงของแฟมิลี่

And the Ocean had a fit
(แอนด์ ดิ โอ๊เชี่ยน แฮ็ด อะ ฟิท)
และมหาสมุทรก็ติด

had come across the Ocean about a thousand years ago.
(แฮ็ด คัม อะคร๊อส ดิ โอ๊เชี่ยน อะเบ๊าท ดา เธ๊าซั่นด เยียร์ อะโก)
ซึ่งมีอายุหลายชั่วอายุคนทีเดียว

we simply drop a giant ice cube into the Ocean every now and then.
(วี ซีมพลิ ดรอพ อะ ไจ๊แอ้นท ไอ๊ซ์ คิ้วบํ อิ๊นทู ดิ โอ๊เชี่ยน เอ๊เฝอร์รี่ นาว แอนด์ เด็น)
เราแค่เอาก้อนน้ำแข็งยักษ์ ทิ้งลงไปในมหาสมุทรเป็นระยะๆ

the actual Ocean temperatures.
(ดิ แอ๊คช่วล โอ๊เชี่ยน เท๊มเพอเรเจ้อร)
เกี่ยวกับอุณหภูมิจริงของมหาสมุทร

and the open Ocean receives that sun’s energy instead,
(แอนด์ ดิ โอ๊เพ่น โอ๊เชี่ยน รีซี๊ฝ แดท ซัน เอ๊นเนอร์จี้ อินสเท๊ด ,)
และมหาสมุทรต้องรับพลังงานจากแสงอาทิตย์นั้นแทน

And it does that by means of Ocean currents and wind currents.
(แอนด์ ดิท โด แดท บาย มีน อ็อฝ โอ๊เชี่ยน เค๊อร์เร้นท แซน วินด เค๊อร์เร้นท)
มันจัดการโดยอาศัยกระแสน้ำในมหาสมุทรและกระแสลม

And so all those wind and Ocean current patterns
(แอนด์ โซ ออล โฑส วินด แอนด์ โอ๊เชี่ยน เค๊อร์เร้นท แพ๊ทเทอร์น)
เช่นเดียวกับแบบแผนของกระแสลมและกระแสน้ำ

But isn’t it interesting that the whole Ocean current system
(บั๊ท อีสซึ่น ดิธ อีนทเร็ซทิง แดท เดอะ โฮล โอ๊เชี่ยน เค๊อร์เร้นท ซิ๊สเท่ม)
แต่มันน่าสนใจตรงที่ระบบทั้งหมดของกระแสน้ำในมหาสมุทร

They call it the Ocean conveyor.
(เด คอลลํ อิท ดิ โอ๊เชี่ยน ค็อนเฝเออะ)
มันถูกเรียกว่าสายพานลำเลียงแห่งมหาสมุทร

to the Ocean beneath. But that’s an illusion.
(ทู ดิ โอ๊เชี่ยน บีนี๊ทร บั๊ท แด้ท แอน อิลยูฌัน)
ลงไปถึงมหาสมุทรข้างใต้ แต่นั่นเป็นภาพลวงตา

but the Ocean comes up underneath it.
(บั๊ท ดิ โอ๊เชี่ยน คัม อั๊พ อันเดอะนีธ อิท)
แต่มหาสมุทรมาโผล่อยู่ข้างใต้

So as the Ocean gets warmer, it has an impact on it.
(โซ แอส ดิ โอ๊เชี่ยน เก็ท วามเมอร์ , อิท แฮ็ส แอน อิ๊มแพ็คท ออน หนิด)
ดังนั้นเมื่อมหาสมุทรอุ่นขึ้น มันมีผลกระทบ

Iike an Ocean of time.
(Iike แอน โอ๊เชี่ยน อ็อฝ ไทม์)
เหมือนเวลาในมหาสมุทร

Should this have remained unseen at the bottom of the Ocean for eternity?
(เชิด ดิส แฮ็ฝ รีเมน อันซีน แอ็ท เดอะ บ๊อทท่อม อ็อฝ ดิ โอ๊เชี่ยน ฟอร์ อิเทอนิทิ)
สิ่งนี้สมควรถูกทอดทิ้งไว้ใต้ท้องทะเล ชั่วกัปชั่วกัลป์มั้ย

I was just wondering if you had found the Heart of the Ocean yet, Mr. Lovett.
(ไอ วอส จั๊สท วันเดอะริง อิ๊ฟ ยู แฮ็ด เฟานด เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ ดิ โอ๊เชี่ยน เย๊ท , มีซเทอะ Lovett)
ดิฉันอยากรู้ว่า คุณหา หัวใจมหาสมุทร เจอหรือยังคะ

Re cut into a heart like shape that became known as the Heart of the Ocean .
(รี คัท อิ๊นทู อะ ฮาร์ท ไล๊ค เชพ แดท บิเคม โนน แอส เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ ดิ โอ๊เชี่ยน)
เจียรนัยใหม่ในนาม หัวใจมหาสมุทร

going 20, 30 knots when it hits the Ocean floor.
(โกอิ้ง 20 , 30 น็อท เว็น หนิด ฮิท ดิ โอ๊เชี่ยน ฟลอร์)
ความเร็ว 20 30 นอตตอนโหม่งพื้น

The Heart of the Ocean . The Heart of the Ocean . Yes.
(เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ ดิ โอ๊เชี่ยน เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ ดิ โอ๊เชี่ยน เย็ซ)
หัวใจมหาสมุทร

A woman’s heart is a deep Ocean of secrets.
(อะ วู๊แม่น ฮาร์ท อีส ซา ดี๊พ โอ๊เชี่ยน อ็อฝ ซี๊เขร็ท)
หัวใจของผู้หญิงคือมหาสมุทรแห่งความลับ

which is sitting somewhere on the Ocean floor.
(วิช อีส ซีททิง ซัมแวร์ ออน ดิ โอ๊เชี่ยน ฟลอร์)
สมบัติที่ตั้งอยู่ที่ไหนสักแห่ง บนพื้นดินใต้มหาสมุทร