Opening แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Opening แปลว่า

Opening
(Opening อ่านว่า โอ๊เพ่นนิง)
Opening แปลว่า การเปิด [adj. n.]

ตัวอย่างประโยค Opening ภาษาอังกฤษ

in Hapcheon County’s Huang River] [The Opening underwater marathons
(อิน Hapcheon เคานทิ Huang รีฝเออะ ] [ ดิ โอเพะนิง อันเดอร์วอเตอร์ marathons)
ในแม่น้ำฮองของจังหวัดฮับชอน การแข่งขันมาราธอนในโลกใต้น้ำ

When they see the Opening they’ll come out
(ฮเว็น เฑ ซี ดิ โอเพะนิง เด๊ว คัม เอาท)
พอพวกมันเห็นประตูเปิดมันก็จะเดินออกมา

They’re Opening the mountain.
(เดรว โอเพะนิง เดอะ เมานทิน)
พวกนั้นกำลังจะเปิดภูเขา

They are Opening the gate. Come down!
(เฑ อาร์ โอเพะนิง เดอะ เกท คัม เดาน !)
เขากำลังจะเปิดประตูแล้ว ลงมานี่

A meeting of History and Rap Opening a new level or rap
(อะ มีทอิง อ็อฝ ฮีซโทะริ แอ็นด แร็พ โอเพะนิง อะ นยู เลฟเอ็ล ออ แร็พ)
การผสมผสานกันระหว่างประวัติศาสตร์และการแร็ป

Jongkook’s rap Opening his eyes to the world
(Jongkooks แร็พ โอเพะนิง ฮิส ไอ ทู เดอะ เวิลด)
การแร็ปของจองกุก เปิดตาของเขาสู่โลกกว้าง

Yeah, yeah. Okay, the first chapter is Opening weekend, Times Square, 1954.
(เย่ , เย่ โอเค , เดอะ เฟิร์สท แช๊พเท่อร์ อีส โอเพะนิง วี๊คเกน , ไทม์ สแควร์ , 1954)
ใช่ ใช่ โอเค บทแรกของหนังสือ คือตอนสุดสัปดาห์ ไทม์แสควร์ ปี 1954

I used to wake up to that sound of your eyes Opening and closing.
(ไอ ยู๊ส ทู เว้ค อั๊พ ทู แดท ซาวน์ด อ็อฝ ยุร อาย โอเพะนิง แอนด์ โครสซิง)
ผมเคยตื่นขึ้นมาเพราะเสียงของคุณเมื่อลืมตาขึ้นและปิดตาลง

Mm. Like the Opening night of “Mamma Mia,”
(อึมมมม ไล๊ค ดิ โอเพะนิง ไน๊ท อ็อฝ ขาคู่Mamma มีเอ , ขาคู่)
เหมือนการเปิดงานราตรีของ”แมมมา เมียร์”

Danny, if you wouldn’t mind Opening up the box,
(แดนนี่ , อิ๊ฟ ยู วูดดึ่น ไมนด์ โอเพะนิง อั๊พ เดอะ บ๊อกซฺ ,)
แดนนี่ช่วยเปิดกล่องให้ด้วย

l really appreciate you Opening up to me like this.
(แอล ริแอ็ลลิ แอพพรี๊ชิเอท ยู โอเพะนิง อั๊พ ทู มี ไล๊ค ดิส)
ฉันซาบซึ้งมาก ที่คุณเปิดใจคุยกับฉันอย่างนี้

There’s an Opening as an assistant to the golf pros.
(แดร์ แอน โอเพะนิง แอส แอน แอ็ซซีซแท็นท ทู เดอะ ก็อลฟ พโร)
พอดีตำแหน่งผู้ช่วย โปรกอล์ฟว่างอยู่หนะ

You were the Opening batsman.
(ยู เวอ ดิ โอเพะนิง batsman)
นายฟันคนแรกน่าเพื่อน

You’re Opening up his what? [laughing] Demographic.
(ยัวร์ โอเพะนิง อั๊พ ฮิส ว๊อท [ ลาฟอิง ] ดิโมะกราฟิค)
คุณได้เปิดอะไรนะ…..สถิติประชากร

that have rushed in to fill the new ecological niches that are Opening up.
(แดท แฮ็ฝ รัช อิน ทู ฟิลล เดอะ นิว เอโคะลอจอิแค็ล นิ๊ช แดท อาร์ โอเพะนิง อั๊พ)
ที่ได้หลั่งไหลเข้าไปในระบบนิเวศใหม่ๆที่กำลังเปิดออก

There’s an Opening ceremony so we’ll end early.
(แดร์ แอน โอเพะนิง เซิ๊ริโมนี่ โซ เวลล เอ็นด เอ๊อรํลี่)
วันนี้วันเปิดเรียน พวกเราก็จะเลิกเรียนเร็ว

even though it’s the Opening ceremony.
(อี๊เฝ่น โธ อิทซ ดิ โอเพะนิง เซิ๊ริโมนี่)
สอบตั้งแต่เปิดเนี่ยแหละ

There was an Opening ceremony at school.
(แดร์ วอส แอน โอเพะนิง เซิ๊ริโมนี่ แอ็ท สคูล)
มีงานพิธีเปิดที่โรงเรียน

I talked Bruno into Opening a back office
(ไอ ท๊อล์ค บรูโน อิ๊นทู โอเพะนิง อะ แบ็ค อ๊อฟฟิซ)
ผมพูดให้บรูโนเปิดที่ทำงาน

I’ve got to ring that Opening bell.
(แอฝ ก็อท ทู ริง แดท โอเพะนิง เบลล์)
ผมต้องไปเปิดตลาดแล้วนะ

but we got an Opening over at “60 Minutes,”
(บั๊ท วี ก็อท แอน โอเพะนิง โอ๊เฝ่อร แรท 60 มิ๊หนิท ,)
แต่รายการฉันยังขาดคน รายการ 60 Minutes น่ะ