Recognize แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Recognize แปลว่า

Recognize
(Recognize อ่านว่า เร๊คคอกไน๊ซ์)
Recognize แปลว่า รับรู้ จำได้ ยอมรับ [vt.]

ตัวอย่างประโยค Recognize ภาษาอังกฤษ

You know we look so alike they might Recognize you
(ยู โน วี ลุค โซ อะไลค เฑ ไมท เรคอ็อกไนส ยู)
พี่ก็รู้ว่าเราหน้าคล้ายกัน พวกเขาอาจจำพี่ได้

Her elegance, her dignity, her ability to Recognize trash.
(เฮอ เอลอิแก็นซ , เฮอ ดิ๊กนิที่ , เฮอ อะบิ๊ลิตี้ ทู เร๊คคอกไน๊ซ์ ทแร็ฌ)
พระองค์ทรงสง่างาม

We Recognize now more than ever the power, the…
(วี เร๊คคอกไน๊ซ์ นาว โม แฑ็น เอ๊เฝ่อร์ เดอะ พ๊าวเว่อร์ , เดอะ)
บัดนี้เราได้รับรู้ถึงพลัง ความ..

There’s this one guy and he can’t Recognize his wife of 20 years.
(แดร์ ดิส วัน กาย แอนด์ ฮี แค็นท เร๊คคอกไน๊ซ์ ฮิส ไว๊ฟ อ็อฝ 20 เยียร์)
มีชายคนนึง เขาจำภรรยาตัวเองไม่ได้มานาน 20 ปี

Guess I didn’t Recognize you.
(เกสส ซาย ดิ๊นอิน เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู)
ฉันไม่เห็นจำคุณได้

And honest, hardworking New Yorkers Recognize that nothing will change.
(แอนด์ อ๊อนเน็สท , hardworkings นิว Yorkers เร๊คคอกไน๊ซ์ แดท นัธอิง วิล เช้งจํ)
และจริงๆแล้ว,ชาวนิวยอร์คที่ทำงานหนัก รู้ดีว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

Come on. You should Recognize my voice. After all, most of the country does.
(คัมมอน ยู เชิด เร๊คคอกไน๊ซ์ มาย ว๊อยซ์ แอ๊ฟเท่อร ออล , โมซท อ็อฝ เดอะ คั๊นทรี่ โด)
ไม่เอาน่าคุณควรจะจำเสียงผมได้นะ ยังไงซะคนค่อนประเทศก็จำได้

We Recognize that you’re a plaintiff in one suit involving Facebook and a witness in another.
(วี เร๊คคอกไน๊ซ์ แดท ยัวร์ อะ พเลนทิฟ อิน วัน ซุ๊ท อินวอฝวิ่ง เฟสบุค แอนด์ อะ วิทเหนส ซิน อะน๊าเทร่อร์)
เรารู้ดีว่าคุณเป็นโจทก์ที่เกี่ยวข้องกับเฟสบุคและพยานด้วย

You can’t Recognize Bill Gates in front of you for an hour?
(ยู แค็นท เร๊คคอกไน๊ซ์ บิลล์ เกท ซิน ฟร๊อนท อ็อฝ ยู ฟอร์ แอน เอาเอ้อร์)
นายจำบิล เกตส์ไม่ได้อยู่ข้างหน้านายตั้งชั่วโมง

No, it’s cool. I just didn’t Recognize you.
(โน , อิทซ คูล ไอ จั๊สท ดิ๊นอิน เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู)
ไม่เป็นไร

I don’t know if you guys can Recognize this, but Shelley is meeting guys.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ ยู กาย แคน เร๊คคอกไน๊ซ์ ดิส , บั๊ท Shelley อีส มีทอิง กาย)
ฉันไม่รู้ว่าพวกเธอรู้เรื่องอ๊ะป่าวนะ แต่แชลลี่เจอหนุ่มๆ

but you probably don’t Recognize my face,
(บั๊ท ยู พรอบอับลิ ด้อนท์ เร๊คคอกไน๊ซ์ มาย เฟซ ,)
แต่คุณคงไม่ได้จำหน้าฉัน

Yes I met her! Did she Recognize you?
(เย็ซ ซาย เม็ท เฮอ ! ดิด ชี เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู)
ใช่ ฉันเจอเธอ เธอจำนายได้ไหม?

Did she Recognize you? Come on tell me! She recognized me! Yes!
(ดิด ชี เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู คัมมอน เทลล มี ! ชี เร๊คคอกไน๊ซ์ มี ! เย็ซ !)
เธอจำนายได้ป่ะ? เธอจำฉันได้ เยี่ยม!

Know me. Recognize me.
(โนว์ มี เร๊คคอกไน๊ซ์ มี)
ยอมรับฉันเถิด

You don’t tell me, you didn’t Recognize your baby out there
(ยู ด้อนท์ เทลล มี , ยู ดิ๊นอิน เร๊คคอกไน๊ซ์ ยุร เบ๊บี้ เอ๊าท แดร์)
อย่าบอกนะว่าคุณจำผลงานคุณไม่ได้

Maybe somebody can Recognize the voices?
(เมบี ซัมบอดี้ แคน เร๊คคอกไน๊ซ์ เดอะ ว๊อยซ์)
บางทีอาจมีคนจำเสียงพวกมันได้

because if they acknowledge it and Recognize it,
(บิคอส อิ๊ฟ เด แอ๊คโนเหล็จ อิท แอนด์ เร๊คคอกไน๊ซ์ อิท ,)
เพราะถ้าพวกเขารับทราบและรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้ว

You’d have the dropout team Recognize the value of your medals
(ยูต แฮ็ฝ เดอะ dropout ทีม เร๊คคอกไน๊ซ์ เดอะ แฝ๊ลู่ อ็อฝ ยุร เม๊ดอล)
ให้ทีมผู้ตกรอบเห็นคุณค่าเหรียญของคุณ

You Recognize her? Katniss Everdeen.
(ยู เร๊คคอกไน๊ซ์ เฮอ Katniss Everdeen)
จำเธอได้มั้ย แคทนิส เอเวอร์ดีน

He doesn’t Recognize me.
(ฮี ดัสอินท เร๊คคอกไน๊ซ์ มี)
เขาจำฉันไม่ได้

Bryce: You Recognize this ring?
(Bryce : ยู เร๊คคอกไน๊ซ์ ดิส ริง)
จำแหวนวงนี้ได้มั้ย