Judge แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Judge แปลว่า

Judge
(Judge อ่านว่า จั๊ดจ)
Judge แปลว่า ผู้พิพากษา [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Judge ภาษาอังกฤษ

They will Judge the divers from the bottom
(เฑ วิล จัจ เดอะ ไดฝเออะ ฟร็อม เดอะ บอตตัม)
พวกเค้าจะตัดสินนักกระโดดน้ำจากด้านล่าง

Lets now invite Judge Jongshin and jugde Sooro,
(เล็ท เนา อินไฝท จัจ Jongshin แอ็นด jugde Sooro ,)
ขอเชิญผู้ตัดสินจงชินและผู้ตัดสินซูโร

So, the ceremony is about to begin on this vast ice plate of the frozen reservoir. Sooro will be the Judge for it.
(โซ , เดอะ เซริโมนิ อีส อะเบาท ทู บีกีน ออน ดีซ ฝัซท ไอซ เพล๊ท อ็อฝ เดอะ โฟ๊เซน เรสเอิฝวา Sooro วิล บี เดอะ จัจ ฟอ อิท)
แล้ว เกมส์ก็กำลังจะเริ่มขึ้นบนลานน้ำเข็งมหึมานี้ ซุโรจะเป็นผู้ตัดสินเกมส์

Don’t Judge a book by its content.
(ด้อนท์ จั๊ดจ อะ บุ๊ค บาย อิทซ ค็อนเทนท)
อย่าตัดสินหนังสือที่เนื้อหา

They have all these signposts they Judge themself by.
(เด แฮ็ฝ ออล ฑิส signposts เด จั๊ดจ เดทเซล บาย)
พวกเขาจะมีป้ายบอกทาง ที่จะช่วยตัดสินตัวเอง

I’ll be the Judge of that, not you
(อิลล บี เดอะ จั๊ดจ อ็อฝ แดท , น็อท ยู)
ชั้นป็นคนตัดสินใจ ไม่ใช่นาย

We can’t Judge her with the current laws!
(วี แค็นท จั๊ดจ เฮอ วิธ เดอะ เค๊อร์เร้นท ลอว์ !)
เราคงลงโทษเธอด้วยกฏหมายที่มีอยู่ไม่ได้

Do not Judge him for being monetarily privileged.
(ดู น็อท จั๊ดจ ฮิม ฟอร์ บีอิง monetarily พริ๊ฝิเหลจ)
อย่าตัดสินเขา เพราะเขาได้เงินมากกว่าสิ

So do you use a timer? No, I have to Judge it for myself.
(โซ ดู ยู ยู๊ส อะ ไทมเออะ โน , ไอ แฮ็ฝ ทู จั๊ดจ อิท ฟอร์ ไมเซลฟ)
ใช้ตั้งเวลางั้นเหรอ ไม่ ฉันจะใช้ต่อเวลาด้วยตัวเอง

So, don’t Judge yourself.
(โซ , ด้อนท์ จั๊ดจ ยุรเซลฟ)
อย่าได้โทษตัวเองเลย

I don’t want to Judge You, but…
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู จั๊ดจ ยู , บั๊ท)
ฉันไม่อยากจะตัดสินท่าน แต่…

then I’m no Judge of beauty.
(เด็น แอม โน จั๊ดจ อ็อฝ บิ๊วที่)
ฉันดูคนสวยไม่เป็นอีกต่อไป

So don’t Judge me, Lizzie. Don’t you dare Judge me.
(โซ ด้อนท์ จั๊ดจ มี , ลีสสิ ด้อนท์ ยู แดร์ จั๊ดจ มี)
ดังนั้น อย่ามาตัดสินฉันเลย ลิซซี่ อย่ามาตัดสินฉันนะ

Please just don’t Judge me by my loser friends.
(พลีซ จั๊สท ด้อนท์ จั๊ดจ มี บาย มาย ลูสเออะ เฟรน)
โปรดอย่าเพิ่งตัดสินผม จากเพื่อนปากเสียของผมเลย

All rise. The honorable Judge Surrillo is arriving.
(ออล ไร๊ส เดอะ honorable จั๊ดจ Surrillo อีส เออรายวิง)
โปรดยืนขึ้น ท่านผู้พิพากษาเซอร์ริลโล่ขึ้นบัลลัง

The DNA belongs to Judge Surrillo, Harvey Dent and commissioner Loeb.
(เดอะ DNA บีลอง ทู จั๊ดจ Surrillo , Harvey เด็นท แอนด์ ค็อมมีฌอะเนอะ Loeb)
มีของผู้พิพากษา ซอริโร่ ฮาวี่ เดนท์ และผู้การโล๊บ

Tell me your story. I won’t Judge you.
(เทลล มี ยุร สท๊อรี่ ไอ ว็อนท จั๊ดจ ยู)
เล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟัง ฉันไม่ตัดสินเธอหรอกน่า

You Judge Mr. Harimoto responsible
(ยู จั๊ดจ มีซเทอะ Harimoto รีสฺพอนสิเบิล)
ถ้าคุณลงโทษคุณฮาริโมโต้

I think I did pretty good, if you Judge me on spinning.
(ไอ ทริ๊งค ไอ ดิด พริ๊ทที่ กู๊ด , อิ๊ฟ ยู จั๊ดจ มี ออน สปินนิ่ง)
ผมว่ามันก็ดี ถ้าจะตัดสินจากการหมุนนะ

And Judge Number Three scores the fight 47 46,
(แอนด์ จั๊ดจ นั๊มเบ้อร์ ทรี สคอร์ เดอะ ไฟ้ท 47 46 ,)
และกรรมการที่สาม ให้คะแนนที่ 47 ต่อ 46

Akane chan, it’s not good to Judge by a person’s looks.
(Akane chan , อิทซ น็อท กู๊ด ทู จั๊ดจ บาย อะ เพ๊อร์ซั่น ลุ๊ค)
อากาเนะจัง ไม่ดีหรอกนะที่จะดัตสินคนจากภายนอกน่ะ

You’ve experienced it. You can Judge it.
(ยู๊ฟ เอ็กซพี๊เหรียนซํ ดิท ยู แคน จั๊ดจ อิท)
เธอมีประสบการณ์ และสามารถตัดสินได้

Look, I’m happy he’s gone! He can’t Judge me anymore!
(ลุ๊ค , แอม แฮ๊พพี่ อีส กอน ! ฮี แค็นท จั๊ดจ มี แอนนี่มอ !)
ฟังนะ ฉันดีใจที่เขาหายไป เขาตัดสินฉันไม่ได้อีกแล้ว

How dare you come down here and Judge me?!
(ฮาว แดร์ ยู คัม เดาน เฮียร แอนด์ จั๊ดจ มี !)
คุณกล้าดียังไงมาตัดสินฉัน

Don’t Judge me Cooper. You were never tested like I was.
(ด้อนท์ จั๊ดจ มี คูพเออะ ยู เวอ เน๊เฝ่อร์ เทสท์ ไล๊ค ไก วอส)
อย่าตัดสินผมคูเปอร์ คุณไม่เคยเจอสภาพแบบผม