Spread แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Spread แปลว่า

Spread
(Spread อ่านว่า สเพร๊ด)
Spread แปลว่า กระจาย [adj. n. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Spread ภาษาอังกฤษ

This will just Spread you across three continents,
(ดีซ วิล จัซท ซพเร็ด ยู อัครอซ ธรี คอนทิเน็นท ,)
นี่มันจะทำให้แพร่กระจายไป ทั้งสามทวีปเลย

Please Spread it.
(พลีส ซพเร็ด ดิท)
ได้โปรดทามันหน่อย

Hey! You have to Spread it neatly!
(เฮ ! ยู แฮ็ฝ ทู ซพเร็ด ดิท นีทลิ !)
เฮ้ นายต้องทาให้เรียบร้อยหน่อยสิ

We just need to Spread out the sawdust around the area
(วี จัซท นีด ทู ซพเร็ด เอาท เดอะ sawdust อะเรานด ดิ แอเรียะ)
เราต้องกระจายขี้เลื่อยออกไปให้เต็มพื้นที่

I’ll try my best to Spread the peach love around Miss Peach, Park Yejin
(อิล ทไร มาย เบ็ซท ทู ซพเร็ด เดอะ พีช ลัฝ อะเรานด มิซ พีช , พาค Yejin)
ฉันจะพยายามกระจายสันติภาพแห่งความรักไปรอบ ๆ มิสพีช ปาร์ค เยจิน

Fear and chaos have Spread throughout the globe.
(เฟีย แอ็นด เคอ็อซ แฮ็ฝ ซพเร็ด ธรูเอาท เดอะ กโลบ)
ความกลัว และสับสนแผ่กระจายไปทั่วโลก

Now, why you gotta Spread those lies? Sharks are like dogs.
(เนา , ฮไว ยู กอททะ ซพเร็ด โฑส ไล ฌาค แซร์ ไลค ด็อก)
ทำไมต้องมาย้ำกันด้วยฮะ ปลาฉลามก็เหมือนพวกสุนัขนั่นแหละ

How to make a steamed kimichi trout dish 1. Evenly Spread out the kimchi at the bottom of the pot Look forward to the steamed kimchi dish. It’s go
(เฮา ทู เมค เก ซทีม kimichi ทเราท ดิฌ 1 อีเฝ็นลิ ซพเร็ด เอาท เดอะ kimchi แอ็ท เดอะ บอตตัม อ็อฝ เดอะ พ็อท ลุค ฟอเวิด ทู เดอะ ซทีม kimchi ดิฌ อิทซ โก)
วิธีทำปลาเทราต์ต้มกิมจิ 1. แผ่กิมจิลงในหม้อให้ทั่วๆ คอยดูกิมจินึ่งนะ มันจะเหมือนเวทมนตร์เลยหล่ะ

Try to Spread your arms.
(ทไร ทู ซพเร็ด ยุร อาม)
ลองกางแขนออกดู

Then they go out and Spread it to their friends.
(เด็น เด โก เอ๊าท แอนด์ สเพร๊ด ดิท ทู แดร์ เฟรน)
แล้วก็เอาไปแจกให้เพื่อนคนอื่น ๆ ต่อ

They used our network to Spread out to the whole world.
(เด ยู๊ส เอ๊า เน็ทเวิรค ทู สเพร๊ด เอ๊าท ทู เดอะ โฮล เวิลด)
มันใช้เครือข่ายเรา ปิดระบบไปทั่วโลก

You got to try to Spread it out.
(ยู ก็อท ทู ธราย ทู สเพร๊ด ดิท เอ๊าท)
คุณต้องผ่ากระสุนออก

Mount ’em up! Spread out! Cover his back!
(เมานท เอ็ม อั๊พ ! สเพร๊ด เอ๊าท ! โค๊ฝเฝ่อร์ ฮิส แบ็ค !)
เอามันขึ้น ! แยกกันออกไป ! ระวังหลังเขาด้วย

We’ll stick together first and then slowly Spread out.
(เวลล สทิ๊ค ทูเก๊ทเธ่อร์ เฟิร์สท แอนด์ เด็น ซโลลิ สเพร๊ด เอ๊าท)
เริ่มแรกพวกเราจะต้องเกาะกันเป็นกลุ่มกัน แล้วจากนั้นค่อยๆ แยกออกจากกันนะ

Well, I’d say, Spread the wealth around and keep the peace.
(เวลล , อาย เซย์ , สเพร๊ด เดอะ เว้ลธ อะราวนฺดฺ แอนด์ คี๊พ เดอะ พี๊ซ)
ก็อย่างที่ผมพูด แผ่ความมั่งมีได้ แต่ต้องเก็บไว้เงียบ ๆ

When that’s all Spread out, it becomes an iconic image.
(เว็น แด้ท ซอร์ สเพร๊ด เอ๊าท , อิท บีคัม แอน iconic อิ๊มเมจ)
เมื่อภาพทั้งหมดแพร่หลายออกไป มันก็กลายเป็นภาพแห่งอุดมคติ

And two years after that, it had Spread across the continent.
(แอนด์ ทู เยียร์ แอ๊ฟเท่อร แดท , อิท แฮ็ด สเพร๊ด อะคร๊อส เดอะ ค๊อนทิเน้นทํ)
และ 2 ปีต่อจากนั้น มันแพร่กระจายข้ามทวีป

All right, I will Spread the word about the sale…
(ออล ไร๊ท , ไอ วิล สเพร๊ด เดอะ เวิร์ด อะเบ๊าท เดอะ เซล)
เอาหละ! ฉันจะกระจายข่าว เกี่ยกับการขายให้….

Don’t want to Spread ourselves too thin. Yes, sir.
(ด้อนท์ ว้อนท ทู สเพร๊ด เอารเซลฝส ทู ทริน เย็ซ , เซ่อร์)
ไม่อยากกระจายกำลังพลเปราะบางเกินไป ครับผม

OK, Spread out, please, Spread out.
(โอเค , สเพร๊ด เอ๊าท , พลีซ , สเพร๊ด เอ๊าท)
โอเค แยกกันค้น กรุณา แยกกันค้น

and the Spread of the tumors
(แอนด์ เดอะ สเพร๊ด อ็อฝ เดอะ tumors)
หรือกลับทำให้ เจ้าเนื้องอก

The impact isn’t Spread over a wide area.
(ดิ อิ๊มแพ็คท อีสซึ่น สเพร๊ด โอ๊เฝ่อร รา ไวด์ แอ๊เรีย)
ผลกระทบยังไม่แผ่กระจาย เป็นวงกว้าง